Zbigņevs Stankevičs: Cilvēkam ir jātiek pieņemtam neatkarīgi no viņa seksuālās orientācijas

© Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Preses centrs

Cilvēkam ir jātiek pieņemtam un akceptētam neatkarīgi no viņa seksuālās orientācijas, uzskata Katoļu baznīcā par Rīgas arhibīskapu nominētais Zbigņevs Stankevičs.

Šodien Latvijas Romas katoļu baznīcas informācijas centrs izplatīja Stankeviča atklāto vēstuli, kurā viņš skaidro savas nākamā amata prioritātes un pieskaras vairākām aktuālām tēmām.

Stankevičs uzsver, ka kristīgās baznīcas misija ir atbalstīt ģimenes, jo tas ir pavards, pie kura dzimst tuvākmīlestība. Tieši ģimene ir tā vieta, kur cilvēkā dzimst un nostiprinās garīgās, morālās un patriotiskās pamatvērtības.

"Es jūtu līdzi arī tiem vecākiem, kuriem ir grūtības pieņemt savu bērnu citādo seksuālo orientāciju, jo apzinos, ka bieži vien arī ģimenes un tuvinieki šos cilvēkus izslēdz no sava loka. Cilvēkam ir jātiek pieņemtam un akceptētam neatkarīgi no viņa seksuālās orientācijas, taču tas nenozīmē, ka tiek akceptēta viņa iekšējā nesakārtotība. Baznīca nav homoseksuālistu ienaidnieks, gluži pretēji, tā piedāvā viņiem iespēju saņemt piedošanu un sakārtot savu dvēseli," uzsver priesteris.

Pieskaroties tik sāpīgam jautājumam kā pedofilija, kas satraucis un samulsinājis cilvēku sirdis un prātus visā pasaulē, Stankevičs uzsver, ka tas ir atbaidošs noziegums. "Šobrīd manā rīcībā nav ziņu par to, ka katoļu garīdznieki Latvijā seksuāli izmantotu bērnus. Ja man kļūs zināms, ka Baznīcā Latvijā kas tāds ir noticis, tad es rīkošos saskaņā ar valsts un Baznīcas likumiem," uzsver Stankevičs.

Viņa galvenā prioritāte jaunajā un atbildīgajā amatā būs Latvijas garīgā atmoda un atdzimšana. Viņš ir pārliecināts, ka mūsu tautā ir milzīgs potenciāls, kurš līdz šim nav ticis pienācīgi novērtēts un izmantots. Tas ir labestības, solidaritātes, godīguma un atbildības vienam par otru potenciāls, kas latviešiem un tiem, kuri dzīvo Latvijā un kuru sirdis deg par Latviju, ir bijis raksturīgs visos laikos.

Stankeviča stratēģiskās prioritātes būs atvērts un cieņpilns dialogs ar sabiedrību, starpkonfesionālās sadarbības veicināšana, kā arī mīlestības un vienotības saišu stiprināšana Katoliskās Baznīcas iekšienē. Priesteris skaidroja, ka šobrīd ir ļoti svarīgi pievērsties dažu svarīgu Baznīcas dokumentu izdošanai, kuros izteiktas tās galvenās nostādnes mūsdienu pasaulē un kas sniedz Evaņģēlijā sakņotu atbildi 21. gadsimta izaicinājumiem.

"Es redzu, ka Latvijai un visai pasaulei šis ir grūts laiks, gan garīgā, gan ekonomiskā ziņā, taču aicinu veidot konstruktīvu dialogu, meklējot kopīgo vērtību platformu. Tādā veidā mēs palīdzēsim viens otram atjaunot mūsu vērtības apziņu, kas ir tikusi iedragāta gan totalitārisma gados, gan arī vēlākajā drudžainās un sasteigtās privatizācijas posmā un pašreizējās krīzes laikā," skaidro Stankevičs.

Viņš norāda, ka galvenais līdzeklis ierakstīts Latvijas valsts himnā: "Dievs, svētī Latviju!". Šī lūgšana bieži vien tiek formāli izteikta valsts svētku reizē, tomēr tā ir sauciens, kas raisās no Latvijas sirds, tādēļ Stankevičs aicina visus lūgties par valsti un par tās garīgo atdzimšanu.

Kā ziņots, Katoļu baznīcā par Rīgas arhibīskapu nominēts Stankevičs, jo kardinālam Jānim Pujatam šogad paliek 80 gadi, bet saskaņā ar katoļu baznīcas likumiem bīskaps, sasniedzot 75 gadu vecumu, iesniedz pāvestam lūgumu atbrīvot viņu no diecēzes vadītāja pienākumiem.

Svarīgākais