Pacienti apvienojas savu interešu labā
 
©PA Wire/PA Images/ SCANPIX

Veselības jomas nevalstisko organizāciju iniciatīvas grupa aicina pacientu biedrības iesaistīties sadarbības platformas izveidē, kuras mērķis būs informācijas apmaiņas nodrošināšana par veselības aprūpes politikas jautājumiem, Neatkarīgajai pastāstīja Latvijas Reto slimību alianses prezidente un Latvijas Hemofilijas biedrības vadītāja Baiba Ziemele.

Iniciatīvas grupā apvienojušās 15 organizācijas, kuras pārstāv dažādu jomu pacientu intereses. Sabiedrības platforma ir būtiska arī pilnvērtīgas saziņas nodrošināšanai dalībai Nacionālā veselības dienesta konsultatīvajā padomē. Šo padomi izveidojusi Veselības ministrija kā konsultatīvu institūciju, kuras mērķis ir veicināt valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un kvalitāti. Padome vērtēs valsts apmaksāto veselības pakalpojumu nodrošināšanai piešķirtā finansējuma izlietojumu un veicinās veselības aprūpes finansēšanas un finansējuma izlietojuma efektivitāti.

Pacientu intereses pārstāvošās organizācijas aicinātas aktīvi iesaistīties veselības politikas veidošanā un pieteikties sadarbības platformā.

«Mēs visi pārstāvam pacientu intereses, un pacients arī turpmāk būs mūsu uzmanības centrā - gan veselības aprūpes pakalpojumu, medikamentu pieejamības jautājumos, gan saņemto pakalpojumu un ārstēšanas rezultātu kvalitātes ziņā. Mēs katrs pārstāvam atsevišķu diagnožu grupu, kur katrai ir sava ārstēšanas specifika, un tāpēc mēs arī turpmāk cienīsim viens otra kompetences un mācīsimies viens no otra,» norāda B. Ziemele. Sadarbības platformas uzdevums būs nodrošināt informācijas atklātību un savlaicīgu informācijas apmaiņu par jautājumiem, kas svarīgi tieši pacientam, lai turpmāk nerastos situācijas, kad tikai dažas organizācijas saņem informāciju par veselības politikas aktualitātēm, bet jumta organizācijas to nepārsūta tālāk dalīborganizācijām. Tāpat sadarbības platforma nodrošinās plašu ekspertīzes loku tādu jautājumu izlemšanā, kas skar dažādas diagnozes. Līdzdalība sadarbības platformā būs brīvprātīga, uz pacientu interešu aizstāvību balstīta, paredzēts, ka tā darbosies virtuāli, tādējādi nodrošinot informācijas pieejamību visiem tās dalībniekiem.

«Lai gan veselības aprūpes politikas jautājumi ir vispārināmi, piemēram, pakalpojumu pieejamība, to izmaksas vai tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanas kārtība, tomēr katrai pacientu grupai ir savas vajadzības un savs redzējums uz jautājumiem. Sadarbības platforma arī veidos iespēju atrast kompromisus, pēc iespējas ņemot vērā visu intereses,» saka Pulmonālās hipertensijas biedrības vadītāja Ieva Plūme. Pacientu intereses pārstāvošās organizācijas aicinātas aktīvi iesaistīties veselības politikas veidošanā un pieteikties sadarbības platformā.