Ja bērnam ir vasaras darbs, vecāki nodokļa atvieglojumu saglabās
 
©Vladislavs Proškins, F64 Photo Agency

Ņemot vērā, ka daudzi skolēni vasaras mēnešos laika posmā no 1.jūnija līdz 31.augustam uzsāks strādāt algotu darbu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedz informāciju par nosacījumiem, kas jāievēro gan vecākiem, kuru bērni vasarā strādās, gan pusaudžiem, kas devušies darba gaitās, informē Olga Griķe, Ventspils pilsētas Sociālā dienesta pārstāve.

Vecākam saglabāsies atvieglojums par apgādībā esošu personu 200 eiro mēnesī, un bērnam vasaras brīvlaika darba laikā tiks piemērots VID prognozētais neapliekamais minimums mēnesī, izņemot gadījumu, ja bērns strādās pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.

Ņemot vērā, ka daudzi skolēni vasaras mēnešos laika posmā no 1.jūnija līdz 31.augustam uzsāks strādāt algotu darbu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) sniedz informāciju par nosacījumiem, kas jāievēro gan vecākiem, kuru bērni vasarā strādās, gan pusaudžiem, kas devušies darba gaitās.

Attiecībā uz bērnu - skolēnu līdz 19 gadu vecumam, kurš strādās tikai vasaras brīvlaikā, vecākam nav algas nodokļa grāmatiņā jāsvītro ieraksts par bērnu kā apgādājamo un atrašanās vecāka apgādībā netiek pārtraukta automātiski.

Vecākam saglabāsies atvieglojums par apgādībā esošu personu 200 eiro mēnesī, un bērnam vasaras brīvlaika darba laikā tiks piemērots VID prognozētais neapliekamais minimums mēnesī, izņemot gadījumu, ja bērns strādās pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja.

Ja skolēns, neatkarīgi no viņa vecuma, vasarā strādās pie mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, no skolēna ienākuma darba devējs - mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs - neieturēs sociālās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli, jo tie veido daļu no mikrouzņēmumu nodokļa, ko darba devējs maksā no sava saimnieciskās darbības apgrozījuma.

Laika periodā, kamēr skolēns būs mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks, viņš nevarēs atrasties vecāku apgādībā un vecāku gūtajam ienākumam nevarēs tikt piemērots atvieglojums par apgādībā esošu personu 200 eiro apmērā. Vecāks šajā gadījumā zaudēs tiesības piemērot atvieglojumu - tiklīdz skolēns uzsāks darba attiecības mikrouzņēmumā, apgādība tiks automātiski pārtraukta. Pēc tam, kad skolēns būs pārtraucis strādāt, vecākiem pašiem bērns būs jāatjauno apgādībā.

Tiem vecākiem, kuru bērni - izglītojamie līdz 19 gadu vecumam paralēli mācībām strādā mācību gada laikā, jāņem vērā, ka bērna atrašanās vecāka apgādībā tiek pārtraukta automātiski - tiklīdz skolēns uzsācis darba attiecības. Savukārt pēc tam, kad skolēns pārtraucis strādāt, vecākiem pašiem bērns jāatjauno apgādībā. Algas nodokļa grāmatiņa ir pieejama tikai elektroniski un visas darbības, kas saistītas ar apgādības noformēšanu, ir veicamas VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā - algas nodokļa grāmatiņas sadaļā ''Apgādājamie'' nospiežot izvēli ''Pievienot apgādībā esošu personu''.

Skolēni, kuri nolēmuši sākt darba gaitas, var saņemt algas nodokļa grāmatiņu. Iesniegumu algas nodokļu grāmatiņas piešķiršanai var iesniegt elektroniski VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai klātienē - jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā. Skolēniem, kuri strādās vasaras mēnešos un maksās nodokļus vispārējā režīmā, algas nodokļa grāmatiņā jāatzīmē galvenā ienākuma gūšanas vieta, t.i., jāatzīmē attiecīgo darba devēju pie kura skolēns strādās. Tad darba devējs būs tiesīgs algai piemērot VID prognozēto mēneša neapliekamo minimumu.

Plašāka informācija par elektroniskajām algas nodokļa grāmatiņām pieejama VID mājaslapas sadaļā ''Algas nodokļa grāmatiņa''. Jautājumu un neskaidrību gadījumā VID aicina zvanīt uz konsultatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī sūtīt savu jautājumu, izmantojot VID mājaslapas sadaļu ''Sazinies ar mums''.

Jau iepriekš tika informēts, ka no 9. maija līdz 25. maijam Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā un pie skolu sociālajiem pedagogiem tiek organizēta pieteikšanās bērnu vecumā no 13 līdz 14 gadu vecumam skolēnu nodarbinātības pasākumam vasaras brīvlaikā, savukārt bērni vecumā no 15 līdz 20 gadiem vasaras nodarbinātības pasākumam var pieteikties elektroniski iesniedzot iesniegumu Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā. Ventspils pilsētas pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu skolēnu darbam vasaras brīvlaikā trīs dažādās programmās. Šajā gadā plānots, ka vasaras nodarbinātības pasākumā varēs iesaistīt 365 bērnus un jauniešus un šim mērķim atvēlēti pašvaldības budžeta finanšu līdzekļi 115 089 eiro apmērā.