Otrdiena, 21.maijs

redeem Akvelīna, Ernestīne, Ingmārs

arrow_right_alt Latvijā

Darba drošības centrs – ar rūpēm par uzņēmējiem

Darba drošības speciālists, arodārsts Artūrs Neimanis uzsver: «Sakārtota dokumentācija, droša darba vide un labi instruēti un apmācīti darbinieki zināmā mērā ir garants, ka uzņēmums varēs veiksmīgi strādāt un attīstīties." © F64

Darba aizsardzības jautājumi bieži vien tiek uztverti formāli, taču tas ir tikai līdz brīdim, kad uzņēmumā ierodas kontrolējošās iestādes pārstāvji vai noticis nelaimes gadījums. Situācijas, kad uzņēmumu vadītāji vēršas pēc palīdzības pie kompetentiem speciālistiem, ir dažādas, bet visbiežāk tad, ja radusies kāda problēma.

Uzņēmēju draugs

«Mēs neesam arodbiedrība, bet gan uzņēmēju draugi, kam prasīt padomu sarežģītās situācijās. Nav noslēpums, ka pēc darbā notikušiem nelaimes gadījumiem daudzi cietušie domā ne tikai par veselības atgūšanu, bet arī par to, kā radušos situāciju izmantot ļaunprātīgi un kādus papildu labumus varētu iegūt no darba devēja. Tāpēc pretēji tam, ka sabiedrība un dažādas institūcijas nostājas darbinieka pusē, mēs likuma ietvaros cenšamies pasargāt uzņēmēju no nesamērīgām izmaksām,» Darba drošības centra pamatnostādnes skaidro centra valdes loceklis Artūrs Neimanis. Piecpadsmit gadu laikā iegūtā pieredze darba aizsardzības jomā ir devusi iespēju līdz smalkumiem iepazīt ne tikai tiešo ar darba aizsardzību saistīto jautājumu tehniskos risinājumus un dokumentāciju, lai tā atbilstu ES un Latvijas normatīvajiem aktiem, bet arī šīs jomas juridisko pusi.

Darbinieki, apzinoties, ka nav administratīvi atbildīgi, bieži neievēro darba drošības pasākumus, ignorē prasību lietot aizsargķiveri, aizsargbrilles, austiņas vai citus individuālās aizsardzības līdzekļus, kuri var pasargāt no traumām un saslimšanas. Diemžēl šībrīža darba tirgus situācijā darba devēju rokās dažkārt nav pietiekami vienkāršu un iedarbīgu instrumentu, lai pilnībā izskaustu šādus gadījumus, toties atbildība jāuzņemas pilnā apmērā.

Iepriekš teiktais nebūt nenozīmē, ka Darba drošības centrs atbalsta nesakārtotu darba vidi, tieši pretēji - mūsu eksperti ļoti skrupulozi apseko klientu objektus, sastāda rekomendāciju plānus un piedāvā risinājumus, kā darba vidi padarīt drošāku cilvēkiem, kuri tajā strādā, kā arī atbilstošu prasībām. Mēs veicam gan pašu darbinieku, gan vadītāju apmācības. Tāpat uzmanība tiek pievērsta darba specifikas atstātajam iespaidam uz darbinieka veselību visos aspektos. Kompleksi risinot ar darba drošību saistītos jautājumus, vienmēr iespējami uzlabojumi darba vidē - ražotnē, būvniecības objektā, ofisā un tamlīdzīgi, tādējādi samazinot riskus strādājošajiem un nodrošinot uzņēmuma darbību bez nepamatotiem riskiem.

Sagatavo Skandināvijas darba tirgum

Sekojot situācijai darba tirgū un ņemot vērā aspektu, ka Skandināvijā darbiniekiem nepieciešams sertifikāts par apmācību darba drošībā (Occupational safety card) un ugunsdrošībā (Hot work certificate), Darba drošības centrs sadarbībā ar Somijas kolēģiem piedāvā apgūt šo apmācību un iegūt sertifikātus jau Latvijā. Apmācības norit Rīgā, un tās vada pasniedzēji, kuri Somijā saņēmuši licenci šādas apmācības veikšanai. Strādājot Somijas un Zviedrijas uzņēmumos, nepieciešama arī karte, kas apliecina, ka darbinieks prot sniegt pirmo palīdzību. Arī šos pirmās palīdzības kursus iespējams iziet Latvijā. Artūrs Neimanis atzīmē, ka abi iepriekš minētie dokumentālie apliecinājumi būtiski uzlabo darbinieka konkurētspēju Skandināvijas un Somijas darba tirgū.

Drošību internetā nenopirksi

Darba drošības centrs jau daudzus gadus interneta vidē piedāvā apgūt mācību programmas, iegādāties darba drošības instrukcijas un mācību materiālus. «Tā ir nodeva mūsdienu tehnoloģijām un dzīves straujajam ritmam, kā arī atbalsts uzņēmumiem, lai ekonomētu laiku. Mūsu piedāvātās darba drošības instrukciju formas ir rediģējamas, un uzņēmuma speciālistam uz to bāzes ir iespēja izveidot savu, tieši konkrētajai iekārtai vai uzņēmuma darbības specifikai atbilstošu darba drošības instrukciju. Taču gribu uzsvērt: drošību internetā nevar nopirkt. Bieži nepieciešams ieguldīt papildu darbu, lai elektroniski iegādātie līdzekļi pilnvērtīgi kalpotu paredzētajam mērķim.»

Novērojumi liecina, ka vēl arvien darba devēji nereti pret darba drošības jautājumiem izturas vieglprātīgi, uzskatot, ka tā ir formalitāte, taču dzīve pierāda, ka šāda nevērība var maksāt dzīvības, nemaz nerunājot par lieliem finanšu zaudējumiem.