Pētījums: Latvijas vides konsultāciju biznesa aizkulises

 
©Juris Ģigulis

Līdzīga shēma, kādas izmantotas apbedīšanas firmu cīņās par līķiem, puslegāliem līdzekļiem zvejojot informāciju no ārstiem, iespējams, darbojas arī vides sektorā.

Izbijuši Vides ministrijas (VM) vai tās padotībā esošu iestāžu darbinieki darbojas firmās, kas sniedz vides konsultācijas, un spiež laukā no tirgus uzņēmumus bez administratīvas aizmugures. Par zaudētāju šādā cīņā kļuvis arī uzņēmums Ekons: 14 darbinieki atlaisti, laboratorija likvidēta, īpašnieks Andrejs Skorodumovs atgriezies profesijā un strādā par ārstu neirologu Stradiņa slimnīcā. Viņš ir pārliecināts, ka vēl pirms dažiem gadiem, iespējams, labākais uzņēmums nozarē ticis nogremdēts, turklāt – izmantojot administratīvos resursus. Tātad kritis negodīgā cīņā. Vēl jau Ekons darbojas, taču vairākums pasūtītāju zaudēti. Atlikuši vien pāris uzticīgi klienti, kas nebaidās riskēt.

Klients saņem mājienu

Vides konsultāciju bizness ir izdevīgs, jo ienākumi, lai arī nav astronomiski, ir sistemātiski un plānojami. Uzņēmumiem, kas ar savu darbību ietekmē vidi, regulāri jāatjauno darbības atļaujas. Nolīgtie vides konsultanti sagatavo pieteikumus, bet Reģionālā vides pārvalde apstiprina, noraida vai liek pārstrādāt. Ventspilī kā jau ostas pilsētā darāmā ir daudz. Taču pāris gadu laikā vides konsultāciju tirgū notikušas radikālas pārbīdes – par labu firmām, kuras dibinājuši un kurās strādā bijušie vides resora darbinieki. Uzņēmums VSKB Vide, kura dibinātājs ir bijušais Ventspils Reģionālās vides pārvaldes direktors Ilmārs Sekacis, pat mitinās tajā pašā adresē, kur atrodas vides pārvalde. Darbinieku uzvārdi liek noprast, ka šī firma ir saistīta ar otru vides firmu – Estonian, Latvian & Lithuanian environment. Profesionāļu un VM aprindās tā vairāk pazīstama ar saīsinājumu ELLE. Uzņēmumu reģistra dati liecina, ka abos uzņēmumos vadošos amatos darbojas vai darbojušies bijušie VM darbinieki Valts Vilnītis un Evija Brante.

Ekons apgalvo, ka vēsturiskās administratīvās saites konkurentiem dod negodīgas priekšrocības, ir zināms vismaz viens gadījums, kad klients arī saņēmis mājienu – ar viņiem labāk nestrādājiet. Šādu faktu Neatkarīgajai apstiprina arī firmas vadītājs. Viņš Reģionālajā vides pārvaldē interesējies, kādēļ ieilgusi atļaujas izsniegšana, un tad arī kāda darbiniece teikusi, ka būtu bijis lietderīgi izvēlēties citu konsultantu. Tomēr uzņēmējs palicis pie savas izvēles, liekot skaidri saprast, ka ar nepamatotiem šķēršļiem nesamierināsies. Tālāk viss noticis korekti.

Pārvalde noliedz

Ventspils Reģionālās vides pārvaldes direktore Inguna Pļaviņa spēlēšanu par labu kādam konkrētam tirgus dalībniekam kategoriski noliedz: "Tas ir rupjš apvainojums valsts iestādei! Vides konsultācijas ir brīvs tirgus, un konsultantu izvēlas operators." Ekona pēkšņo bojāeju I. Pļaviņa komentē kā godīgas konkurences cīņas rezultātu: "Tirgum sašaurinoties, tajā paliek profesionāļi." No viņas teiktā izriet, ka Ekons bijis neprofesionāls un profesionālāki ir uzņēmumi, kuros strādā bijušie vides resora darbinieki.

Konkurenti atzīst, ka priekšrocības patiešām pastāv, taču ne jau saistībā ar valsts pārvaldes administratīvo resursu izmantošanu. Bijušais Ventspils Reģionālās vides pārvaldes direktors Ilmārs Sekacis skaidro, ka no valsts institūcijām pārpirkts darbinieks labāk pārzina, ko valsts institūcija vēlas: "Tas notiek visās nozarēs, ne tikai vides konsultāciju jomā." Tikmēr firmas VSKB Vide valdes locekle E. Brante norāda, ka nekādu priekšrocību nemaz nevar būt, jo iesniegumu izskatīšanas termiņi visiem ir vienādi – vienalga, vai dokumentus gatavojis izbijis valsts struktūru darbinieks vai cilvēks bez šādas pieredzes.

Uz putekļiem piever acis

Ekona direktors A. Skorodumovs norāda uz citu veidu, kā tiek pabalstīti savējie šai biznesā. Vienos iesniegumos var atrast daudzas neprecizitātes, bet citus pārlasīt pa diagonāli. "Mūs viņi burtiski trombo," izmantojot medicīnas terminoloģiju, saka A. Skorodumovs. Bet, piemēram, atļaujās, ko Reģionālā vides pārvalde izsniegusi uzņēmumam Ventspils tirdzniecības osta, uz savu kādreizējo resora kolēģu sagatavoto iesniegumu pamata, jau vairākkārt konstatētas būtiskas kļūdas vai noklusēta informācija. Vides valsts birojs licis precizēt vai atcēlis Ventspils Reģionālās pārvaldes lēmumus. Pēdējo reizi tas noticis uz biedrības Zaļai Ventspilij iesnieguma pamata. Reģionālās vides pārvaldes vadītāja I. Pļaviņa apgalvo, ka notikusi piekasīšanās nebūtiskiem sīkumiem. Taču dokumenti runā ko citu. Vides pārraudzības valsts biroja lēmumā nr. 38s, kas atcēla vides pārvaldes 2009. gada 8. jūnija lēmumu, minēts: "Atbilstoši Vides aizsardzības likuma jēgai nav atbilstīgi ievērots un realizēts nedz izvērtēšanas, nedz piesardzības princips, kas, skarot nozīmīgas sabiedrības intereses, kā pārkāpums ir atzīstams kā būtisks."

Runa šai gadījumā bija par ogļu putekļiem, kas nosēžas ne tikai uz palodzēm, bet iekļūst arī ventspilnieku plaušās.