Juristu apvienība: Priekšapmaksas karšu reģistrācija samazinās telefonkrāpnieku aktivitātes

 
©F64

Priekšapmaksas karšu reģistrācija par 70-80% samazinās viltus zvanu un telefonkrāpšanas apjomus un būtiski apgrūtinās citu noziegumu plānošanu un veikšanu, lēš Latvijas Juristu apvienībā (LJA).

Apvienība aicina Ministru kabinetu nevilcināties un sekot Lietuvas piemēram, kur valdība izskatīšanai parlamentā iesniegusi likumprojektu par mobilo sarunu priekšapmaksas karšu obligātu reģistrēšanu.

"Mobilo sarunu priekšapmaksas karšu lietotāju datu reģistrēšanu kā vienu no rīcības elementiem paredz arī Latvijas valdības šogad apstiprinātais ēnu ekonomikas ierobežošanas darba plāns. Vilcināties ar šādas normas ieviešanu nav pamata, jo tas ir viens no instrumentiem, kas tiesībsargājošajām institūcijām var palīdzēt efektīvāk cīnīties ar noziedzību. Eiropas Savienībā aug to valstu skaits, kurās SIM karšu lietotāju reģistrācija ir obligāta un ceļā uz to ir Lietuva. Šāds regulējums ir efektīvs, ja darbojas vairākās valstīs, tādēļ arī Latvijā jāturpina darbs pie tā ieviešanas," uzskata LJA valdes priekšsēdētājs Rihards Bunka.

Kā skaidro apvienībā, tā izprot Tieslietu ministrijas nostāju, kas konceptuāli neiebilst mobilo sarunu priekšapmaksas karšu lietotāju datu reģistrācijai, tomēr ir norādījusi uz vairākiem šādas normas ieviešanas riskiem, kas skar, piemēram, privātās dzīves neaizskaramību un personas datu aizsardzību. LJA piekrīt nepieciešamībai meklēt risinājumus gan šo risku mazināšanai, gan arī tam, lai priekšapmaksas SIM karšu reģistrācijas ieviešana neierobežotu šī telekomunikāciju pakalpojuma pieejamību patērētājiem.

"Kategoriski nepiekrītam izskanējušajām šaubām par priekšapmaksas SIM karšu reģistrācijas lietderīgumu izvirzīto mērķu sasniegšanā. Kriminālistikas ekspertu zinātniskās atziņas un tiesībsargājošo institūciju pieredze liecina, ka tas ir pietiekami nozīmīgs instruments cīņā pret noziedzību un kalpo kā preventīvs līdzeklis terorisma apkarošanā. Nav izprotams, kādēļ no šāda instrumenta būtu jāatsakās, piemēram, tikai tādēļ, ka viena persona uz sava vārda varētu reģistrēt vairākas sarunu kartes un nodot tās lietošanai citai personai ar negodprātīgiem nolūkiem. Nav dzirdēts, ka līdzīga riska dēļ tiktu apšaubīta automašīnu reģistrācijas nepieciešamība," uzsver Bunka.

Mobilo sakaru priekšapmaksas kartes kā noziedzīga nodarījuma rīks visbiežāk tiek izmantotas mantiska rakstura noziedzīgos nodarījumos, pret valsts drošību vērstās darbībās, tajā skaitā viltus zvanu veikšanai, lai nodrošinātu ieslodzījumā esošu personu nelegālo mobilo sakaru ierīču darbību, ar ēnu ekonomiku saistīto koordinējošo sistēmu un attiecību tīklu informācijas apmaiņas nodrošināšanai, skaidro LJA.

Mobilo sakaru priekšapmaksas karšu lietotāju datu reģistrēšanas ieviešana sniegtu virkni ieguvumu sabiedrības drošības stiprināšanā, ka arī samazinātu resursu patēriņu, kas tiek veltīts mobilo sakaru pieslēgumu īpašnieku noskaidrošanai - LJA aplēses liecina, ka priekšapmaksas karšu reģistrācija par 70% līdz 80% samazinātu viltus zvanu un telefonu zvanu krāpšanas apjomus un būtiski apgrūtinātu citu noziegumu plānošanu un veikšanu. Ieslodzījumu vietās nelegālu sakaru uzturēšana samazinātos pat par aptuveni 90%, būtiski apgrūtinot notiesāto personu iesaistīšanos noziedzīgu darbību koordinēšanā.

LJA norāda, ka mobilo sakaru priekšapmaksas karšu lietotāju reģistrācija Eiropā līdz šim noteikta Francijā, Grieķijā, Nīderlandē, Norvēģijā, Slovākijā, Spānijā, Šveicē, Ungārijā, bet Vācija un Beļģija šādu normu šogad ieviesa līdz ar terorisma apkarošanas programmu, kā arī noziedzības ierobežošanai.