Pirmo reizi Latvijā tiks svinēta Lībiešu mantojuma diena

© f64.lv, Mārtiņš Zilgalvis

Pirmo reizi Latvijā 26.martā lībiešu savulaik apdzīvotajos novados tiks svinēta Lībiešu mantojuma diena, informē Latvijas Universitātes (LU) Lībiešu institūts.

Pirmajā svētdienā pēc pavasara saulgriežiem, kas šogad būs 26.martā, lībiešu savulaik apdzīvotajos novados pirmo reizi tiks atzīmēta Lībiešu mantojuma diena, kuras svinēšanai pievienoties aicināts ikviens.

Lai rosinātu lībiešu savulaik apdzīvotos Latvijas novadus apzināt un izcelt savas lībiskās saknes, meklēt un rādīt lībisko sava novada ainavā, pasākumos un ikdienā, LU Lībiešu institūts sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju un Latvijas Nacionālo kultūras centru 2023.gadu ir pasludinājis par Lībiešu mantojuma gadu.

Viens no šī gada centrālajiem notikumiem ir Lībiešu mantojuma diena - šogad aizsākama tradīcija, kas iecerēta kā simboliska Latvijas novadu lībisko sakņu pieminēšana un godināšana. Šajā dienā ar lībiešu zaļi balti zilajiem karogiem un krāsām tiks iezīmētas novadiem būtiskas un it īpaši ar lībiešiem saistītas vietas. Tāpat daudzviet notiks lībiešu putnu modināšanas rituāls, kura saknes meklējamas tālā senatnē.

Putnu modināšana ir sena, tieši lībiešiem raksturīga tradīcija. Tā saistās ar Baltijas jūras somu mītiskajiem priekšstatiem par pasaules izcelšanos no ūdensputna olas, tāpēc putni ir izmantoti senajās rotās, piemēram, plaši pazīstami ir tā dēvētie "lībiešu putniņi" - piekariņi, kas atrodami arheoloģiskajos materiālos lībiešu savulaik apdzīvotajās vietās, putni redzami arī klinšu gleznojumos Karēlijā, Somijā un citviet.

Putnu modināšana, kas lībiešiem iezīmē gada sākumu un visa dzīvā atmošanos, ir šī senā mīta atbalss. Lībiešu tradīcija sakņojas tradicionālā uzskatā, ka gājputni rudenī neaizlido, bet ziemu pārlaiž jūras, upes vai ezera dibenā vai krastā, un pavasarī tie jāmodina.

Lībiešu mantojuma dienā putni tiks modināti gan Kolkasragā, gan Salaspilī, Rīgā, Turaidā, Pālē un citur. Savukārt lībiešu karogi un krāsas šajā dienā būs redzamas daudzviet Latvijā - gan pie dažādu institūciju ēkām, gan ar lībiešiem saistītās vietās. Šobrīd zināmo Lībiešu mantojuma dienas pasākumu karte atrodama vietnē "libiesugads.lv", turpat var iepazīties arī ar Lībiešu putnu modināšanas tradīcijas aprakstu video formātā.

Svarīgākais