PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Horoskopiem tic 9 procenti Latvijas iedzīvotāju
 
©F64

Šogad jūnijā pētījumu aģentūra SKDS aptaujāja Latvijas iedzīvotājus, cik lielā mērā viņi tic horoskopiem.

Horoskopiem kopumā tic deviņi procenti iedzīvotāju (gandrīz katrs desmitais), un gada laikā šādi domājošu cilvēku īpatsvars nav mainījies.

Lielākais horoskopos teiktajam ticošo respondentu skaits fiksēts 2000. gadā - 17 procenti iedzīvotāju, bet 2003. gadā veiktā aptaujā 46 procenti atbildēja, ka tic astroloģiskām prognozēm.

Šogad 43 procenti aptaujāto norādīja, ka viņi horoskopus izlasa, taču tie netiek uztverti īpaši nopietni. Vēl 40 procenti iedzīvotāju horoskopus nelasa vispār.

Šogad martā 73 procenti Latvijas iedzīvotāji aptaujā atzinuši, ka kopumā tic Dievam, taču viņu atbildes atšķīrušās saistībā ar uzskatiem par kristietību. 43 procenti iedzīvotāju tic Dievam un uzskata sevi par kristiešiem, savukārt vēl 30 procenti tic Dievam, bet neuzskata sevi par kristiešiem. Līdz šim lielākais respondentu, kas tic Dievam, īpatsvars fiksēts 2012. gadā, kad Dievam ticēja 79 procenti aptaujāto. Šogad gandrīz piektdaļa jeb 17 procenti iedzīvotāju atzina, ka Dievam netic. Šādi domājošu iedzīvotāju īpatsvars gadu gaitā ir aptuveni nemainīgs.

Dzīvei pēc nāves tic 38 procenti Latvijas iedzīvotāju, liecina pētījumu aģentūras SKDS 2016. gada novembrī veiktās aptaujas dati. Pretēju viedokli pauda 26 procenti iedzīvotāju, savukārt gandrīz trešdaļa jeb 31 procents iedzīvotāju nespēja sniegt konkrētu atbildi uz šo jautājumu. Vēl pieci procenti respondentu atzina, ka par pēcnāves dzīvi nav domājuši.

Salīdzinot ar citām valstīm, Latvijas iedzīvotāju ticība pēcnāves dzīvei ir zemāka nekā daudzās citās valstīs. Baltijas valstu vidū Latvijā ticības līmenis pēcnāves dzīvei ir augstākais. Latvijai seko Lietuva ar 35 procentiem, bet Igaunijā dzīvei pēc nāves tic 28 procenti iedzīvotāju, kas ir sestais zemākais ticības pēcnāves dzīvei rādītājs.Viszemākā ticība pēcnāves dzīvei ir Ķīnā - tur dzīvei pēc nāves tic 11 procenti iedzīvotāju.

Starp citu, 2003. gada oktobrī aptaujā tika vaicāts par ticību citplanētiešu darbībai uz Zemes (NLO). Izrādījās, ka nedaudz biežāk nekā caurmērā citplanētiešu darbībai uz Zemes tic gados jaunākie respondenti (15-24 gadi), personas vecumā no 45 līdz 55 gadiem, respondenti ar vidējo izglītību, latvieši un Vidzemē dzīvojošie.