Paraksta memorandu par "Rail Baltica" turpmāko attīstību

 

Saragosā (Spānija) Latvija pievienojas Saprašanās memorandam, kura mērķis ir aktualizēt un veicināt sliežu ceļa attīstību projektā Rail Baltica visās iesaistītājās valstīs.

Parakstot memorandu, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija un Somija apņemas atkārtoti novērtēt un noteikt prioritātes tām darbībām, kuras veicinātu infrastruktūras modernizāciju un satiksmes plūsmas visā Rail Baltica maršrutā (Tallina - Rīga - Kauņa - Varšava - Berlīne).

Vienošanās paredz, ka Igaunija, Latvija un Lietuva turpinās veikt izpēti, lai gūtu visaptverošu un pamatotu bāzi lēmuma pieņemšanai par 1435 mm platuma līnijas būvniecību, kā arī noteiktu visizdevīgāko iespējamo attīstības variantu. Latvija līdz 2011. gada beigām pieņems lēmumu saistībā ar darbu atsākšanu Rail Baltica transporta koridorā, kuru mērķis ir palielināt pieļaujamo vilcienu kustības ātrumu esošajā maršrutā līdz 120 km/h.

Līgumā iekļauta arī valstu apņemšanās izvērtēt iespēju izveidot jaunu kopēju pasažieru satiksmes līniju Tallina - Rīga - Kauņa - Belostoka - Varšava, kas sniegtu ātru, ērtu un ar autosatiksmi konkurējošu pakalpojumu. Lai to panāktu, būtu jānodrošina mūsdienīgas sliežu platuma maiņas iekārtas gan ritošam sastāvam, gan sliežu ceļam, kā arī jāveicina sadarbība starp Baltijas valstu dzelzceļa uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem.

Tāpat iesaistītās valstis mudinās Eiropas Komisiju atbalstīt Rail Baltica projekta attīstību, plānojot finansējumu Eiropas transportam nākamajiem periodiem.

Ņemot vērā ekonomiskos ieguvumus, ko sniegtu Baltijas valstu dzelzceļa sistēmas iekļaušanās Eiropas Savienības iekšējā tirgū, kā arī dzelzceļa transporta priekšrocības attiecībā uz vides aizsardzību un drošību, un nepieciešamību uzlabot dzelzceļa savienojumus gan pasažieru, gan kravu satiksmei Īslandes vulkāna pelnu mākoņa krīzes ietekmē, Saprašanās memorandu sagatavojis Eiropas Komisijas Transporta un mobilitātes ģenerāldirektorāts.

No Latvijas puses memorandu pilnvarots parakstīt satiksmes ministrs Kaspars Gerhards, kurš to izdarīs neklātienē. 7.jūnija ārkārtas sēdē valdība atbalstīja Ministra kabineta noteikumu projektu "Par Saprašanās memorandu par TEN-T prioritāro projektu Nr. 27 "Rail Baltica". Ar visu noteikumu tekstu var iepazīties valdības mājaslapā.