Dūklavs profesionālos pienākumus pilda ļoti augstā līmenī
 

Organizācijām, kas pārstāv Latvijas lauksaimnieku, zivsaimnieku, mežsaimnieku, Latvijas pārtikas ražotāju un pārstrādātāju nozares, nav pieņemama atsevišķu politisko organizāciju un institūciju vēlme savas revolucionārās pārliecības dēļ pieprasīt zemkopības ministra Jāņa Dūklava demisiju. Šāda vēlme “šūpot” ministra krēslu, par pamatu ņemot sarunas, kuru prettiesiskās darbības vēl joprojām nav pierādītas, ir nekas cits, kā vēlme priekšvēlēšanu laikā musināt sabiedrību ar populistiskiem paziņojumiem un akcijām. Mēs saprotam, ka atsevišķi politiskie spēki pēc pašvaldību vēlēšanām vēl joprojām dzīvo eiforijā un ir vēlme aktīvi rīkoties, bet mums nav saprotams, kādēļ ir vēlme traucēt darbu ministram, kurš savus profesionālos pienākumus pilda ļoti augstā līmenī.

Jānis Dūklavs jau 6 gadus ir zemkopības ministra amatā un šajā laikā pierādījis sevi kā kompetentu, zinošu un uz lauku attīstību vērstu politiķi, kurš ne tikai ir aktīvi aizstāvējis Latvijas lauksaimnieku, lauku uzņēmēju, pārtikas ražotāju un pārstrādātāju intereses Latvijas valdībā un Eiropas Savienībā, bet arī operatīvi strādājis, lai ar pēc iespējami mazākiem zaudējumiem nozarēs novērstu virkni krīzes situāciju, kas izveidojās no Latvijas neatkarīgu iemeslu dēļ. Piemēram, atbalstu lauksaimniekiem, pārtikas ražotājiem un pārstrādātājiem pēc Krievijas ieviestajām ekonomiskajām sankcijām, piena cenu krituma pasaules tirgū, Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma u.c. Šo situāciju risināšanā zemkopības ministra ieguldījums bija liels un nenovērtējams. Šeit vietā atgādināt, ka tieši zemkopības ministra pārraudzītajās nozarēs - lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, mežsaimniecībā, pārtikas ražošanā un pārstrādē - pieejamā ES atbalsta finansējuma investīcijas attīstībā ir notikušas vissavlaicīgāk un mērķtiecīgāk. Turklāt šīs nozares šobrīd ir arī pašas eksportspējīgākās Latvijā.

Nozares organizācijas arī atzīmē, ka pirms svarīgu lēmumu pieņemšanas, kas saistīti ar ministra pārziņā esošo nozaru nākotni, ministrs vienmēr ir konsultējies ar saistītajām organizācijām, uzklausot un ņemot vērā to viedokli.

Tuvojošās Saeimas vēlēšanas atsevišķām politiskajām organizācijām un to sabiedriskajiem satelītiem liek izmantot visas metodes, lai īstenotu savu mērķi - par katru cenu tikt pie varas un ietekmes. Tieši tāpēc mēs valsts vadītājiem prasām nepieļaut sasteigtu lēmumu pieņemšanu, kas balstīti pieņēmumos un revolucionāros saukļos, bet rīkoties, kā tas pienākas tiesiskā valstī.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome

Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija

Latvijas Zivrūpnieku savienība

Latvijas Zemnieku federācija

Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācija

Latvijas Piensaimnieku Centrālā Savienība

Lauksaimnieku apvienība

Biedrība - Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) - ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno 59 lauksaimniecības nozaru, pārtikas pārstrādes un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk kā 14 200 ražojošo lauksaimnieku. LOSP iesaistās Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstības politikas veidošanā un īstenošanā sadarbībā ar valsts likumdevējiem, valsts pārvaldes institūcijām, Zemkopības ministriju un citiem sociālajiem sadarbības partneriem.