Ekonomikas ministrija izstrādājusi vadlīnijas inovāciju iepirkuma īstenošanai

 
©Romāns Kokšarovs / F64

Ekonomikas ministrija (EM) sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) un citām iesaistītajām pusēm ir izstrādājusi vadlīnijas inovāciju iepirkuma īstenošanai, lai veicinātu izpratni par inovāciju iepirkumu un tā realizēšanu Latvijā, informēja ministrijā.

Vadlīnijas iekļauj informāciju par inovāciju iepirkuma būtību, tā īstenošanu Latvijas normatīvā regulējuma ietvaros, kā arī praktiskus piemērus un padomus.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) atzīst, ka inovāciju iepirkumam ir milzīgs potenciāls sekmēt izaugsmi dažādās nozarēs, stimulēt ekonomiku Covid-19 krīzes seku pārvarēšanai un veicināt zaļo un digitālo pārkārtošanos.

"Vadlīnijas inovāciju iepirkuma īstenošanai ir vērtīgs metodiskais palīgmateriāls, kas kalpos kā atbalsts publiskā sektora pārstāvjiem iepirkumu īstenošanā. Vienlaikus tās sekmēs pieprasījumu pēc inovācijām, kas īstermiņā un ilgtermiņā pozitīvi ietekmēs ekonomiku," uzsvēra Vitenbergs.

EM skaidroja, ka inovāciju iepirkums ir jebkurš iepirkums, kas atbilst vienam vai abiem aspektiem - pētniecības un attīstības pakalpojumu tā (daļēju) rezultātu pirkšana vai jau radītu inovāciju rezultātu pirkšana, kur pasūtītājs pērk produktu, pakalpojumu vai procesu, kas tirgū ir jauns un izteikti novatorisks.

Ministrijā norādīja, ka inovāciju iepirkums ir būtisks instruments publisko pakalpojumu efektivitātes un lietderības uzlabošanai, vienlaikus risinot arī pastāvošos sabiedriskos izaicinājumus un vajadzības tādās jomās kā mobilitāte, digitalizācija, veselības aprūpe, publisko pakalpojumu pieejamība un citās. Turklāt tas nodrošina ieguvumus arī privātajam sektoram, ļaujot pētīt un komercializēt idejas, apgūt jaunus tirgus, kā arī stiprināt kompetences un cilvēkkapitāla kapacitāti. Tādēļ inovāciju iepirkums ir būtiska komponente ceļā uz modernu, konkurētspējīgu un ilgtspējīgu sabiedrību.