Lai varētu piedalīties iepirkumos, uzņēmumam būs jāmaksā vismaz 70% no vidējās algas

 

Saeima šodien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas paredz vairākas būtiskas izmaiņas.

Turpmāk, lai varētu piedalīties valsts un pašvaldību iepirkumos, uzņēmumam saviem darbiniekiem būs jāmaksā vismaz 70% no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī attiecīgajā nozarē.

Uzņēmuma darbinieku vidējie ienākumi nedrīkstēs būs zemāki par valstī noteikto minimālo darba algu. Šādi grozījumi izstrādāti, lai novērstu algu maksāšanu aploksnēs, izvairoties no nodokļu maksāšanas.

Iepirkumu procedūrās būs ļauts piedalīties pretendentiem, kuriem nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi būs ne vairāk kā 100 latu apmērā.

Mazajos iepirkumos visus kvalifikācijas dokumentus iesniegs tikai tam pretendentam, kas atzīts par uzvarētāju. Mazie iepirkumi būs robežās līdz 120 000 latu būvniecībā līdz 20 000 latu preču un pakalpojumu iepirkumos.

Turpmāk pretendentam, kura piedāvājumu iepirkumu komisija ir atzinusi par atbilstošāko piedāvājuma izvēles kritērijiem, desmit darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas būs jāiesniedz norādītā dokumentācija, kas apliecina pretendenta atbilstību kritērijiem. Ja pretendents tomēr neiesniegs prasīto dokumentāciju atbilstošajā termiņā, to izslēgs no iepirkuma un par uzvarētāju pasludinās nākamo pretendentu.

Tiešās pārvaldes iestādēm Ministru kabineta (MK) noteiktos gadījumos ir obligāta preču un pakalpojumu iegāde no centralizēto iepirkumu institūcijām vai ar to starpniecību, ja šīs preces un pakalpojumi ietilpst MK noteiktā grupā un to līgumcena 12 mēnešu laikā ir 100 latu vai lielāka.

Tāpat grozījumi noteic militāru preču iepirkumiem piemērot kompensācijas darījumus. Tādējādi valstij, no kuras Latvija iegādājas noteiktu daudzumu preču aizsardzības sektorā, tiks uzlikts par pienākumu līdzīga apmēra iepirkumu veikt Latvijā. Gadījumus un kārtību, kādā tiek piemērots kompensācijas darījums, noteiks MK.