Pirmdiena, 20.maijs

redeem Salvis, Selva, Venta

arrow_right_alt Ekonomika \ Latvijā

Latvija turpina kāpt dzimumu līdztiesības indeksā

© 3dman_eu/pixabay.com

Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksā Latvija ar 57,9 punktiem, ierindojas 17.vietā starp 28 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, pavēstīja Labklājības ministrijas (LM) pārstāve Linda Jansone.

Tas ir par 17 punktiem augstāks rādītājs nekā 2012.gadā, turklāt Latvija ir viena no četrām dalībvalstīm, kurā rādītāji ir uzlabojušies visās sešās indeksa jomās - zināšanas, nauda, darbs, vara, laiks, veselība.

Jansone norādīja, ka, lai arī dzimumu līdztiesības indekss ES kopumā ir paaugstinājies, tomēr kopumā progress visās dalībvalstīs ir salīdzinoši lēns. Ja 2012.gadā ES dzimumu līdztiesības indekss bija 65 punkti, tad 2015.gadā tas ir pieaudzis līdz 66.2 punktiem. 100 nozīmē pilnīgu līdztiesību, bet 1 - nelīdztiesību.

Augstākie rādītāji Latvijai ir darba, laika izlietojuma un varas jomās. Darba ziņā Latvija ieņem 10.vietu, laika izlietojumā - 11.vietu, bet varas jomā 15.vietu. Zemākie rādītāji Latvijai ir veselības, naudas un zināšanu jomās, kur iegūtas 26.-28.vietas.

LM norāda, ka, ja laika jomā rādītāji ES kopumā ir pasliktinājušies, tad Latvijas rādītāji ir uzlabojušies. Latvija šajā jomā ierindojas 11.vietā ar 65,8 punktiem, kas ir par pieciem punktiem vairāk nekā 2012.gadā. Tāpat Latvijā, blakus Dānijai un Zviedrijai, laiks, ko sievietes un vīrieši velta mājsaimniecības un aprūpes pienākumu veikšanai, ir sadalīts vislīdztiesīgāk.

FirmBee/pixabay.com

Naudas jeb ienākumu jomā tiek vērtēta sieviešu un vīriešu piekļuve finanšu un ekonomiskajiem resursiem, kā arī sieviešu un vīriešu nabadzības riska indekss. Latvijai šajā jomā rādītāji, īpaši nabadzības riskam pakļauto sieviešu skaits ir visaugstākais starp ES dalībvalstīm, norāda Jansone.

Veselība un zināšanas ir jomas, kurās nevienlīdzīgākā situācijā ir vīrieši. "Lai arī kopumā izglītības pieejamība uzlabojas, Latvijā saglabājas izteikts dalījums sieviešu un vīriešu izglītības tematiskajās grupās un vīriešu īpatsvars ar augstāko izglītību vecuma grupā 30-34 gadi ir viszemākais starp ES dalībvalstīm. Veselības pašnovērtējuma, paredzamā mūža ilguma atšķirības, veselīgi nodzīvoto dzīves gadu atšķirības starp sievietēm un vīriešiem, kā arī veselības aprūpes un zobārstniecības pakalpojumu pieejamība, Latviju indeksā ierindo 26.vietā blakus Rumānijai un Bulgārijai," pauda Jansone.

Viņa informēja, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts šodien konferencē Briselē publisko "Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksu 2017". Indekss tiek aprēķināts, balstoties uz 2015.gada datiem par sešām dažādām jomām.