No 1.marta var sākt iesniegt gada ienākumu deklarāciju - Ko der zināt?

 
©Publicitātes foto

Gada ienākumu deklarācija ir dokuments, kas aktuāls ne tikai pašnodarbinātajiem, bet arī daudzām citām sabiedrības grupām, it īpaši, pēc 2018. gadā veiktās nodokļu reformas. 1.marts ir nozīmīgs datums, jo tieši tad sākas deklarāciju iesniegšanas laiks par iepriekšējo gadu. Turpinājumā apskatīsim vairākas nozīmīgas lietas, kuras par gada ienākumu deklarācijām būtu jāzina arī Jums.

Noskaidrojiet, vai Jums ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti

Nezināšana neatbrīvo no atbildības, tādēļ, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, iesakām laikus noskaidrot to, vai esat to personu vidū, kuriem laikā no 1. marta līdz 1. jūnijam obligāti jāsagatavo un jāiesniedz sava gada ienākumu deklarācija. Tas attiecas uz sekojošām personām:

  • Jau kopš 2014. gada saimnieciskās darbības veicēji ir vieni no tiem, kam šī deklarācija obligāti jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Tādēļ, ja esat pašnodarbināta persona, sekojiet līdzi VID informācijai un nenokavējiet deklarācijas iesniegšanas laiku. Tāpat tas attiecas arī uz cita veida saimniecisko darbību, piemēram, dzīvokļu izīrēšanu;
  • gadā tika veiktas nodokļu reformas, kā rezultātā lielākai sabiedrības grupai tagad obligāti jāiesūta ienākumu deklarācija. Tas attiecas uz personām, kuras iepriekšējā gadā nopelnījušas vairāk nekā 62 800 eiro, un kuriem saistībā ar diferencētā neapliekamā minimuma vai progresīvās nodokļa likmes piemērošanu ir izveidojusies iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) starpība (parāds), kas jāpiemaksā;
  • Ja iepriekšējā gadā esat guvuši ienākumus ārvalstīs (tajā skaitā, kā jūrnieks uz starptautisku pārvadājumu kuģa), izņemot gadījumus, ja, strādājot Eiropas Savienības (ES) valstī, ienākumiem jau piemērots IIN pielīdzināms nodoklis;
  • Ja iepriekšējā gadā esat nopelnījuši vairāk nekā 10 000 eiro, kurus neapliek ar nodokli, piemēram, pārdota personīgā manta, kokmateriāli vai gūti cita veida ienākumi, no kuriem nodoklis nav ieturēts izmaksas brīdī.

Savukārt pārējām personām, kas nav ne saimnieciskās darbības veicēji, kā arī, uz kuriem neattiecas iepriekš minētais, var brīvprātīgi iesniegt ienākumu deklarāciju, ar mērķi, atgūt pārmaksātos nodokļus.

Laikus sagatavojiet attaisnoto izdevumu dokumentus

Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ liela daļa cilvēku aizpilda un iesniedz deklarācijas (uzzināt vairāk šajā rakstā) brīvprātīgi, ir iespēja saņemt no valsts atpakaļ pārmaksāto IIN par attaisnotajiem izdevumiem. Tie var būt gan izdevumi par medicīnas pakalpojumiem, izglītību, tāpat arī iemaksas 3.pensiju līmenī un citviet. Vairāk informācijas par to varat atrast VID mājaslapā.

Attaisnoto izdevumu dokumenti ir jāpievieno gada ienākumu deklarācijai, tādēļ, lai visus čekus un kvītis nevajadzētu vadīt sistēmā vienlaikus, kavējot iesniegšanas procesu, jebkurā brīdī konkrēto dokumentu varat nofotografēt un saglabāt mobilajā lietotnē “Attaisnotie izdevumi”, negaidot 1. martu. Kad veiksiet deklarācijas sagatavošanu, visi šie dokumenti automātiski jau parādīsies sistēmā.

Uzziniet, kādos gadījumos nevar pretendēt uz pārmaksātā nodokļa atmaksu

Diemžēl ir situācijas, kad iespēja atgūt pārmaksāto IIN nav pieejama. Tas attiecas uz sekojošām personām:

  • Kas nav strādājušas algotu darbu;
  • Nav maksājušas pilna apjoma IIN, piemēram, mikrouzņēmuma nodokļa vai patentmaksas maksātāji;
  • Kuru atvieglojumu summa ir bijusi tik lielā apjomā, ka IIN nav ticis maksāts. Piemēram, ja personas bruto alga bija 500 eiro, un viņai ir divi reģistrēti apgādājamie, nodokļa pārmaksa nav iespējama, jo šis nodoklis vienkārši netiek segts.

Ja radusies IIN piemaksa - kā nomaksāt aprēķināto nodokli?

Kopš 2021. gada 1. janvāra IIN ir jāmaksā VID vienotajā nodokļu kontā - LV33TREL1060000300000. Ja, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, Jums tiek aprēķināta nodokļa piemaksa, kuras summa ir lielāka par 640 eiro, to varat iemaksāt valsts budžetā trīs maksājumos. Šo maksājumu termiņi ir: 23.06., 23.07. un 23.08. Ja summa nesasniedz 640 eiro, tā VID jāiemaksā līdz 23.06.

Nesteidzieties ar deklarācijas iesniegšanu

Katru gadu VID piedzīvo vienu un to pašu problēmu - iestājoties 1. martam, milzīgs skaits nodokļu maksātāju cenšas pieslēgties EDS sistēmai, lai sagatavotu savu gada ienākumu deklarāciju. Diemžēl pieslēgšanās šādā apjomā visbiežāk rada sistēmas pārslodzi, kā rezultātā gada ienākumu deklarāciju gluži vienkārši neizdodas iesniegt, vai pat uz laiku nav iespējams piekļūt savam EDS kontam.

Lai izvairītos no šādām nepatīkamām situācijām, VID lūdz cilvēkus nedaudz nogaidīt, un nesteigties ar deklarāciju iesniegšanu pirmajās marta dienās, jo laiks tam ir līdz pat jūnijam.