Pārdomas par Onkoloģijas centra situāciju medicīniskās ētikas aspektā

Viens no kursiem, kuru lasu ārstiem rezidentiem, ir Medicīnas ētika, tādējādi man ir radušās dažas pārdomas par Onkoloģijas centra situāciju  medicīniskās ētikas aspektā.

Otrdien 03.01.23 intervijā Latvijas televīzijas žurnālistes Anetes Bērtules raidījumā centra valdes ilggadējs priekšsēdētājs Paeglīša kungs kritizēja ārstu viedokli, “ka, ja šis ultimāts netiks izpildīts, no tā cietīs pacienti”. Ārsti reti izsaka ultimātus, parasti tikai krīzes gadījumos. No medicīnas ētikas viedokļa, ārsti šai gadījumā rīkojas ētiski, pat pēc vairākiem Pasaules Ārstu asociācijas Ētikas kodeksa punktiem, un Paeglīša kungs ļoti kļūdās, acīmredzot, zināšanu trūkuma dēļ par ārsta darba sarežģīto, komplicēto būtību, augsto stresa līmeni darbā. Medicīnas kodekss uzsver šajā sakarā vairākas lietas:

1)Katra ārsta pirmais uzdevums ir veicināt katra individuāla pacienta veselību, sniedzot ne tikai kompetentu un līdzjūtīgu aprūpi, bet arī laicīgu (an.val.timely). Tas Latvijā nenotiek. Veselības aprūpes sistēma nav tā sakārtota, lai nodrošinātu savlaicīgu, neielaistas slimības stadijā pacienta piekļuvi ārstam. Pret to, cita starpā, arī ārsti onkologi protestē.

2)Lai pacienta aprūpe atbilstu augstākajiem standartiem, ārstam ir pienākums rūpēties par savu labsajūtu un darba spējām. Citiem vārdiem - ja ārsts ir pārguris, izdedzis, viņš nespēj strādāt pēc augstākajiem standartiem un tādejādi apdraud pacienta veselību. Viens no galvenajiem medicīnas ētikas likumiem - noli nocere! Nekaitēt pacientam -tādējādi ir pārkāpts. Onkocentra ārsti grib strādāt atbilstoši medicīnas ētikas augstākajiem standartiem un par to viņiem pienākas gods. Uzbrauciens ar “ultimātu” ir nevietā, jo atpūta prasa atbilstošu naudu (koncerti, ceļojumu, grāmatas, labas pusdienas kopā ar ģimeni, u.tml.). Tas ir jautājums par algas lielumu.

3)Ētikas kodeksā ir minēti arī ārsta pienākumi pret sabiedrību - piem. ārsts atbalsta godīgu un līdzvērtīgu veselības aprūpes līdzekļu sadalījumu. Tas ir arī jautājums vai administrācijas algas nepārsniedz pašu darba veicēju algas. Slimnīcā un jebkurā ārstniecības iestādē galvenie darba darītāji un bieži administrācijas kļūdu labotāji ir ārsti un viss ārstniecības personu kopums - medicīnas māsas, fizioterapeiti, u.c.,

4)Ārstiem ir nepieciešams atbalstīt vienam otru šo Ētikas prasību izpildē, un jāpalīdz novērst nacionālā un internacionālā līmenī tās juridiskās, ētiskās, administratīvās u.c. prasības, kuras grauj Ētikas kodeksā minētās prasības.

5) Ir jāpārskata jautājums par ārstu toleranci pret vardarbību no pacientu, piederīgo, administrācijas u.c. pusēm.

Lai mums, kolēģi, visiem ir spēks un veiksme lieliski darot savu darbu un lai beidzot sākas veselības sistēmas kārtošanas darbi arī Latvijā. Paldies Onkoloģijas centra kolēģiem, kuri šo problēmu aktualizēja. Un paldies arī jaunajai veselības ministrei Līgai Meņģelsonei, kura jau pirmajās darba dienās kļūstot par krīzes menedžeri, nekavējoties un ar pilnu nopietnību sāk risināt gadu desmitiem ieilgušu problēmu. Izturības un veiksmes vēlējumi Ministrei!

Viedokļi

Infodēmija ir termins, kas apvieno vārdus "informācija" un "pandēmija". Pasaules Veselības organizācija definē, ka infodēmija nozīmē pārāk daudz informācijas, tostarp nepatiesas vai maldinošas informācijas digitālajā un fiziskajā vidē slimības uzliesmojuma laikā.