VAKARA ZIŅAS. 42 530 tēvi un mātes - viņi neuztur savus bērnus

 
©Dmitrijs SUĻŽICS, F64 Photo Agency

Vai vērts lauzīt galvu par to, kāpēc vecāki nemaksā uzturlīdzekļus saviem bērniem? Iemesli katram savi un gan jau – arī vienādi vai līdzīgi.

Bet Latvijā pērn ik mēnesi oficiāli reģistrēto vecāku - dzegužu bija ap 42 tūkstošiem. Viņu bērniem uzturlīdzekļus maksāja valsts. Tie bija 4,4-4,7 miljoni eiro mēnesī. Pagaidām vislielākais reģistrēto parādnieku skaits, kuru vietā valsts šogad maksājusi uzturlīdzekļus, bija martā - 42 770, vismazākais - 29 232 - janvārī. Bet lai runā skaitļi!

Uzturlīdzekļu parādniekiem ir noteikti dažādi ierobežojumi. Piemēram, vadīt transporta līdzekli. Pieņemto lēmumu skaits par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanu:

2018.g. 2019. g. 2020. g. KOPĀ
227 588 2073 2888

Nosūtīti iesniegumi kriminālprocesa uzsākšanas izvērtēšanai:

2018.g. 2019. g. 2020. g. KOPĀ
269 680 665 1614

2020. gadā saņemtie lūgumi noskaidrot parādnieka atrašanās vietu Latvijā - 36.

2020. gadā nosūtītie lūgumi noskaidrot parādnieka atrašanās vietu ārvalstīs - 55.

2020. gadā uzturlīdzekļi tika izmaksāti 46 875 bērniem.

2020. gadā regresa kārtībā no parādniekiem tika atgūti izmaksātie uzturlīdzekļi 12 484 627 eiro apmērā. Regresa kārtībā atgūto līdzekļu apmērs vidēji mēnesī bija 1 040 386 eiro. Lielākā viena mēneša atgūto līdzekļu summa tika iekasēta oktobrī - 1 150 072 eiro.

2020. gadā izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs bija 56 339 497 eiro.4

2021. gada jūlijā Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija:

maksāja uzturlīdzekļus 29 360 iesniedzējiem;

reģistrēto parādnieku skaits, kuru vietā izmaksāti uzturlīdzekļi - 42 530;

ar uzturlīdzekļiem nodrošināja 39 499 bērnus;

tika saņemti 767 iesniegumi par uzturlīdzekļu izmaksu;

izmaksāja uzturlīdzekļus 4 693 786 eiro apmērā;

regresa kārtībā no parādniekiem atguva izmaksātos uzturlīdzekļus 1 205 846 eiro apmērā.

2021. gada janvāris-jūlijs:

pieņemti lēmumi par transportlīdzekļu un kuģošanas līdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizlieguma piemērošanu - 400;

nosūtīti iesniegumi kriminālprocesa uzsākšanas izvērtēšanai - 791.

Avots: Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija