Svētdiena, 26.marts

redeem Eiženija, Ženija

Lasi ērtāk format_size
arrow_right_alt Politika

Iekšlietu ministrs atskatās uz pirmajās 100 dienās paveikto

© F64 Photo Agency

Atzīmējot 100 dienas kopš Ministru prezidenta Artura Krišjāņa Kariņa vadītā Ministru kabineta apstiprināšanas, iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens kā vienu no būtiskākajiem veikumiem min obligātās prasības ieviešanu Valsts policijas darbiniekiem, papildus zināšanu apguvei patstāvīgi Valsts policijas koledžas e-vidē pilnveidot zināšanas, ne mazāk kā 32 akadēmiskās mācību stundas gadā. Tāpat jāmin, ka turpinās darbs pie tiesībaizsardzības iestāžu personāla tālākizglītības iespējām.

“Iekšlietu nozares stūrakmens ir augsti kvalificēti un izglītoti speciālist. Sekmīgi apgūts apmācību kurss ļaus sasniegt augstākus kvalitātes standartus, bet sabiedrībai būs iespēja iegūt kvalitatīvākus pakalpojumus, kā arī obligātas apmācības stundas atstās pozitīvu iespaidu uz pirmstiesas izmeklēšanas gaitu un kvalitāti,” uzsver iekšlietu ministrs S. Ģirģens.

Kā būtisku ieguldījumu sabiedrības un visas valsts labā, ministrs akcentē cīņu ar iekšējo korupciju un negodprātīgiem darbiniekiem Iekšlietu ministrijas struktūrā. “Joprojām aktuāls ir mans sacītais, ka cīņa ar negodprātīgām valsts amatpersonām notiek augstākajā līmenī. Iekšējā drošības biroja veiktās aizturēšanas norāda uz to, ka riska grupā iekļauto personu monitorings sniedz pozitīvu rezultātu,” pauž iekšlietu ministrs. Uzsāktā cīņa ar negodprātīgām personām norāda arī uz ēnu ekonomikas apmēru samazināšanu un godīgas konkurences veicināšanu gan darbinieku, gan arī iestāžu starpā.

Ministra darbības 100 dienas laikā ir veikts arī nozīmīgs darbs sabiedrības drošības garantēšanai, izvairoties no potenciālas traģēdijas, reaģējot uz agrīniem brīdinājumiem par Augusta Deglava tilta stāvokli. Aprīļa beigās ministrs nosūtīja vēstuli Rīgas domes Satiksmes departamentam un Valsts policijai, ar aicinājumu izvērtēt, vai Deglava satiksmes pārvads ir drošs un tā ekspluatācija neapdraud cilvēku dzīvības. Pretēji Rīgas domes Satiksmes departamenta viedoklim, ka tilta ekspluatācija ir droša, Valsts policija, un Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvji nolēma no š.g. 25. aprīļa apturēt satiksmi pār Augusta Deglava pārvadu Rīgā. Ministrs saprot situācijas nopietnību un sagādātās neērtības un aicina pret tām izturēties saprotoši, bet arī uzsver, ka tas tiek darīts kopējas iedzīvotāju drošības dēļ. Tiklīdz eksperti sniegs atzinumu, ka tilta ekspluatācija ir droša, tā satiksme tiks atjaunota.

Sandis Ģirģens 100 dienās ministra amatā ir lielu uzmanību vērsis tieši uz apstākļiem, kādos ikdienā strādā dažādi iekšlietu dienesti. Lielākais investīciju apjoms nepieciešams Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta telpu sakārtošanai, tad seko Valsts policija un Valsts robežsardze, tāpēc ir uzsākts darbs pie priekšlikumu veidošanas, lai veiktu izmaiņas tiesību aktos ar mērķi iesaistīt pašvaldības atbalsta sniegšanai pasākumu īstenošanā, kas ir saistīti ar tiesībsargājošo iestāžu infrastruktūras sakārtošanu.

Iekšlietu ministrs kā būtisku padarīto darbu uzsver noslēgto sadarbības memorandu starp Iekšlietu un Tieslietu ministrijām, īstenojot Valdības rīcības plānā noteiktos uzdevumus. Šeit nepieciešams akcentēt, ka parakstītais memorands apliecina ciešāku abu pušu darbu daudzos svarīgos jautājumos, kas skar gan abu ministriju nozares, gan ietekmē sabiedrību un pakalpojumus, ko tā saņem, piemēram, tiek stiprināta sadarbība pirmstiesas izmeklēšanā - vienotu metodisko materiālu un vadlīniju izstrāde un ieviešana izmeklētājiem un prokuroriem ļaus vieglāk novērtēt katru situāciju un pieņemt attiecīgo lēmumu. Tāpat abas ministrijas kopīgi strādā pie tā, lai attīstītu administratīvo sodu sistēmu, paredzot administratīvā soda apmēru atbilstību izdarītajam pārkāpumam, izvērtējot administratīvo sankciju apmēru, ieviešot vienkāršāku regulējumu.

S. Ģirģens uzskata, ka pirmās 100 dienas ir pilnīgi pietiekami, lai varētu sekmīgi aptvert esošo situāciju, bet vēl ir nepieciešams laiks, lai sekmīgi rastu risinājumus problēmām, kuras ieilgušas jau vairāku gadu garumā.

“Šajā laika posmā mēs nevaram krasi izmainīt sabiedrības viedokli pret kādu iestādi. Darāmā ir ļoti daudz, tāpēc mēs strādājam pie tā, lai spētu atrisināt, piemēram, darba apstākļus iekšlietu struktūrā strādājošajiem. Daudzas lietas atduras pret nepietiekamo finansējumu, bet pašlaik mēs darām visu, lai finansējumu pārdalītu,” analizējot pirmās 100 dienas pauž ministrs. Tāpat ministrs uzsver nepieciešamību pēc domāšanas maiņas, paredzot prioritāšu sarakstā ierindot arī iekšējās drošības politiku. Ministrs uzsver, ka bez sabiedriskās drošības, kārtības un ar sabrukušu infrastruktūru nav iespējams cīnīties ar organizēto noziedzību un valstij nav attīstības perspektīvas.

Analizējot Valdības rīcības plānu, ir skaidrs, ka darāmo darbu ir daudz, tādēļ ministrs un ministrija strādā pie visdažādāko risinājumu meklēšanas, lai sekmīgi izpildītu rīcības plānā uzstādītos mērķus.