UNESCO 2010.gadu pasludinājis par Starptautisko kultūru tuvināšanās gadu

 

Veicinot kultūru tuvināšanos, kā arī vēršot uzmanību uz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, 2010.gads pasludināts par Starptautisko kultūru tuvināšanās un Starptautisko bioloģiskās daudzveidības gadu, aģentūru LETA informēja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas konsultante Liene Krīvena.

Bioloģiskās daudzveidības jautājumiem gads veltīts, atgādinot par 1992.gada konvencijā "Par bioloģisko daudzveidību" uzņemtajām saistībām apturēt bioloģiskās daudzveidības mazināšanos pasaulē. Latvija Konvenciju ratificēja 1995.gadā, apņemoties veidot gan nacionāla, gan starptautiska mēroga sadarbības sistēmu informācijas par bioloģisko daudzveidību apmaiņai.

Bioloģiskā daudzveidība ir visu dzīvo būtņu - augu, dzīvnieku, sēņu un mikroorganismu - daudzveidība uz zemes. To veido arī šo dzīvības formu sabiedrības un biotopi, kur tie dzīvo. Saskaņā ar konvenciju bioloģiskā daudzveidība nozīmē dzīvo organismu formu dažādību visās vidēs, tostarp uz sauszemes, jūrās un citās ūdens ekosistēmās un ekoloģiskajos kompleksos, kuru sastāvdaļas tie ir.

Šā gada laikā UNESCO aicina visas dalībvalstis pārvērtēt paveikto un izvērtēt savu darbību vides un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, kā arī izkopt sabiedrības izpratni par bioloģiskās daudzveidības nozīmi un lomu ilgtspējīgai attīstībai, veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, vides saudzēšanu un rūpes par to, sekmēt projektus un attīstību, kas nemazina un nekaitē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Ar šo gadu iesākas arī starptautiskās dekādes "Izglītība ilgtspējīgai attīstībai" (2005.-2014.) otrā puse, kuras laikā īpašu uzmanību Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) vērš tieši uz izglītības lomu un atbildību tādas attieksmes veidošanā, kas ir pārdomāta pret vidi un bioloģisko daudzveidību.

UNESCO 2010.gadu līdzās Bioloģiskās daudzveidības gadam ir pasludinājis arī par Starptautisko kultūru tuvināšanas gadu. Tā mērķis ir veicināt kultūru tuvināšanās idejas izkopšanu ar pārdomātas, iekļaujošas un atbilstošas politikas veidošanu starp iesaistītajām pusēm visdažādākajos līmeņos gan nacionāli, gan reģionāli, gan arī starptautiski.

Starptautiskā kultūru tuvināšanās gada pamatā ir UNESCO Konstitūcijā ierakstītais mērķis veicināt miera kultūru pasaulē ar savstarpēja dialoga palīdzību izglītības, zinātnes, kultūras un komunikāciju un informāciju jautājumos.

Starptautiskais kultūru tuvināšanās gads ir ietvars savstarpējo attiecību un komunikācijas izkopšanai, kas balstīta uz savstarpēju sapratni, cieņu, iecietību un ieinteresētību kultūru izpausmju daudzveidībā, pasaules izziņā un attīstībā, tādējādi vēlreiz apliecinot UNESCO dibināšanas mērķu un darbības aktualitāti arī šodien.