Vai pacientiem e-veselība kļūs vēl nepieejamāka

© Neatkarīgā

Pieslēgšanās un strādāšana ar e-veselību jau tā viegli nepadodas ne pacientiem, ne arī daudziem mediķiem un farmaceitiem sistēmas darbības problēmu dēļ, taču no nākamā gada, lai pieslēgtos valsts veselības portālam, nepietiks ar ierasto internetbankas autorizāciju.

Iepazīto internetbanku atmetam

Nacionālajā veselības dienestā “Neatkarīgā” noskaidroja, ka no 2024. gada 1. janvāra plānotas pieslēgšanās jeb personas identifikācijas izmaiņas e-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv, nosakot, ka iedzīvotājiem un veselības nozares profesionāļiem pieslēgšanās sistēmai notiks tikai ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem - mobilo lietotni “eParaksts mobile” vai personas apliecību (eID karti).

“Vienlaikus Valsts reģionālās attīstības aģentūra veic sagatavošanās darbus, lai iedzīvotāji kā pieslēgšanās rīku varētu izmantot arī mobilās lietotnes “Smart-ID” kvalificēto versiju, bet juridiskās personas varēs izmantot arī savulaik saņemto eParaksta karti,” skaidro Nacionālā veselības dienesta speciāliste Evija Štālberga. “Aicinām iedzīvotājus parūpēties par derīga identifikācijas līdzekļa iegūšanu, lai no nākamā gada droši piekļūtu savām e-receptēm, e-darbnespējas lapām, e-nosūtījumiem un citiem veselības datiem, kas ir pieejami e-veselībā.” Speciāliste uzsvēra, ka pieslēgšanās ar internetbanku kā identifikācijas līdzekli no 1. janvāra vairs netiks nodrošināta.

Ja iedzīvotājs pašlaik vēl neizmanto kādu no drošiem kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem, ieteicams savlaicīgi ieplānot sev ērtākā līdzekļa uzstādīšanu viedierīcē vai eID noformēšanu, kā arī nepieciešamo lietošanas prasmju apgūšanu.

Internetbankas neesot kvalificētas, lasi - pietiekami drošas

Pāreja uz kvalificētu identifikācijas līdzekļu izmantošanu notiek, lai iedzīvotājiem būtu droša piekļuve saviem veselības datiem, vienlaikus tā ir arī e-veselības sistēmas drošības un personu datu aizsardzības stiprināšana kopumā, skaidro dienesta speciālisti. Līdz ar pāreju uz kvalificētu identifikācijas līdzekļu izmantošanu tiks nodrošināta arī atbilstība Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumam un Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumiem. Tie attiecas uz valsts informācijas sistēmām, kas satur īpašu kategoriju personas datus, tajā skaitā iedzīvotāju veselības datus.

Evija Štālberga skaidro, ka kvalificētu personas elektroniskās identifikācijas līdzekļu izmantošana sniedz daudz augstāku drošības līmeni un ir atbilstošāka e-veselības specifikai, jo tajā tiek uzkrāti īpašu kategoriju personas dati, tajā skaitā veselības dati. “Proti, kvalificētie līdzekļi satur digitālu sertifikātu, kas ir pārbaudāms un digitālajā vidē nodrošina tādu personas identitātes apliecināšanu, kas ir līdzvērtīga personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanai klātienē,” norāda E. Štālberga. Bet internetbanku identifikācijas līdzekļi nav kvalificēti identifikācijas līdzekļi. Tas esot savulaik ieviests pagaidu risinājums, kam pašlaik ir pieejamas daudz drošākas alternatīvas.

Nacionālais veselības dienests atsaucas uz CERT.LV (Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju), kuras ieskatā kvalificētu elektroniskās identifikācijas līdzekļu lietojums sniedz ievērojami lielāku uzticamību paša lietotāja identitātei, kā arī samazina riskus, ka neautorizētas personas spēs piekļūt personiskai informācijai, tostarp īpašu kategoriju datiem. “Kvalificēti elektroniskās identifikācijas līdzekļi ir pakļauti dažādām papildu tehniskām un organizatoriskām prasībām, kas tiek regulāri pārbaudītas, kā arī paši kvalificētas elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēji tiek uzraudzīti. Tas nodrošina augstu drošības un uzticamības līmeni,” uzsver E. Štālberga.

Ja neizmanto digitālus rīkus, jāpaļaujas uz radiem

Interesanti, ka situācijās, ja iedzīvotājs neizmanto digitālos rīkus, Nacionālais veselības dienests iesaka paļauties uz radiem. Tik aizsargājami ir dati, ka mierīgi var nodot šo sensitīvo informāciju jebkuri citai personai. Protams, tai ir jābūt uzticības personai, iesaka dienests. Taču paliek atvērts jautājums - trešajai personai šos datus nodot drīkst, bet ar internetbankas kalkulatoru pieslēgties - nav droši?

“Iedzīvotājiem, kuri vecuma, veselības vai cita iemesla dēļ neizmanto digitālus rīkus, ir iespēja deleģēt savu pieaugušo bērnu, laulāto vai citu uzticības personu piekļuvei saviem e-veselības datiem,” skaidro Nacionālajā veselības dienestā. To var izdarīt klātienē klientu apkalpošanas centros vai, piemēram, nosūtot ar e-parakstu parakstītu iesniegumu elektroniski uz e-pastu vai uz oficiālo e-adresi. Te ir vēl viens retorisks jautājums - ja iedzīvotājam ir e-paraksts, tad taču mēs varam pieņemt, ka viņam ir arī iespēja droši un “kvalificēti” autorizēties e-veselībā.

Vēl atbildīgā iestāde iesaka - ja pašlaik ir pieejams internetbankas identifikācijas līdzeklis, tad līdz šī gada 31. decembrim piekļuvi uzticības personai var izveidot, pieslēdzoties ar internetbanku e-veselībā (kamēr tā vēl to ļauj). Ja nav pieejams dators un internets, iespējams vērsties kādā no valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, kuros ir īpaši ierīkotas klientu darba vietas. Veselības dienestā arī atgādina, ka lietotne “eParaksts mobile” iedzīvotājiem ir pieejama bez maksas. Lai to uzsāktu lietot, jānoslēdz līgums, ko pēc pieteikuma aizpildīšanas kurjers iedzīvotājiem Latvijas teritorijā piegādā bez maksas. Tās lietošanai ir nepieciešams viedtālrunis.

Veselība

Lielai daļai meiteņu trūkst informācijas par reproduktīvās veselības jautājumiem, kas atkārtoti akcentē jautājumu par veselības mācības nepieciešamību skolās, secina bezmaksas higiēnas preču Latvijas skolniecēm pilotprojekta organizētāji.

Svarīgākais