Vairāk nekā trešdaļa iedzīvotāju neizvēlas videi draudzīgus produktus

 
©f64.lv, Vladislavs Proškins

Vairāk kā puse pētījuma respondentu - 66% apzinās, ka plastmasas piesārņojums ietekmē gan vidi, gan viņus personīgi. Taču joprojām ceturtā daļa aptaujāto uzskata, ka piesārņojums atstāj ietekmi tikai uz vidi, liecina veiktās aptaujas "Plastmasas atkritumu ietekmes apzināšanās" dati.

Tikai 4% no visiem respondentiem norādījuši, ka viņuprāt plastmasas piesārņojums neietekmē vidi un cilvēkus un 5% atzinuši, ka nezina tā ietekmi.

Interesanti, ka starp cilvēkiem ar trīs un četriem bērniem šie rādītāji ir krietni augstāki - 13% uzskata, ka piesārņojums neko neietekmē, kas ir trīs reizes augstāks rādītājs par to, kā atbildējušas pārējās respondentu grupas, savukārt 29% atbildējuši, ka nezina par šo ietekmi.

Tai pat laikā tikai mazliet vairāk kā desmitā daļa (11%) iepērkoties apzināti piedomā un pielāgo savus paradumus, lai pirkto produktu iepakojums saturētu mazāk plastmasu, radot mazāk atkritumu vai būtu pārstrādājams. Gandrīz divreiz pozitīvāki rezultāti ir starp respondentiem, kuri norādījuši savus personīgos ienākumus līdz 150 EUR, proti - starp tiem teju piektā daļa (19%) pielāgo iepirkšanās paradumus tam, lai produktu iepakojums saturētu mazāk plastmasu vai būtu pārstrādājams. Teju puse (49%) no visiem respondentiem priekšroku dod videi draudzīgākiem produktiem, ja veikalā, kurā iepērkas, ir tāda iespēja, savukārt 39% respondentu tam vispār nepievērš uzmanību.

"Jo vairāk uzņēmumu pārorientēsies uz ilgtspējīgu ražošanu, jo vairāk patērētāju izvēlēsies šādus produktus - arī dati skaidri iezīmē, ka svarīgi, lai šie produkti būtu pieejami lielākajās veikalu ķēdēs, atvieglojot patērētājam paradumu maiņas procesu," teic "Carlsberg" zīmola vadītājs Tomas Piliponis. "Arī mēs esam izvirzījuši mērķi samazināt plastmasu saviem produktiem - viens no spilgtākajiem piemēriem ir snap pack, kur alus sešpakām ierasto plastmasas iepakojumu aizvietojām ar inovatīvu līmes tehnoloģiju, kas satur bundžas kopā. Šis viens solis plastmasas izmantojumu sešpaku ražošanā samazina par 50-75%."

Jautāti par paradumiem izmantot atkārtoti lietojamo ūdens pudeli, maisiņu un citas plastmasas alternatīvas, 45% norādījuši, ka piekopj šo praksi ikdienā. Nedaudz vairāk kā piektā daļa (22%) atzinuši, ka neizmanto šīs alternatīvas tik bieži, cik gribētos un 23% tās izmanto cik bieži vien var. Tikai desmitā daļa respondentu ikdienā neizmanto nekādas plastmasas alternatīvas, skaidri iezīmējot cilvēku gatavību ilgtspējīgākiem iepakojumiem.

Aptauja veikta tiešsaistē 2020.gada nogalē, kopumā aptaujājot vairāk nekā 1000 iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Aptauju veica pētījumu centrs "Norstat" pēc "Carlsberg" pasūtījuma.