\\Māja

Atrasts veids, kā mudināt izmantot modernākus skaitītājus

 
©Nora Krevņeva/F64 Photo Agency

Par garāku pārbaužu termiņu ūdens patēriņa skaitītājiem puslīdz nopietni tiek spriests kopš 2017. gada nogales. Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi priekšlikumus, ar kuriem elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem par diviem gadiem ir pagarināts lietošanas periods no četriem gadiem uz sešiem gadiem.

Mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem plānots saglabāt līdzšinējo verificēšanas periodiskumu - reizi četros gados. Ministrijā pamato, ka elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem nav kustīgu detaļu un ūdens radītais piesārņojums (dzelzs daļiņas, nosēdumi) to darbību un rādījumu precizitāti ietekmē daudz mazākā mērā, turklāt modernākie skaitītāji fiksē arī ļoti lēnu ūdens plūsmu, tādējādi samazinot ūdens patēriņa starpības maksājumu.

Savukārt mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem ar laiku (pat pēc pāris mēnešu ekspluatācijas) no ūdens piesārņojošo vielu uzkrāšanās uz kustīgajām sastāvdaļām palēninās riteņa rotācija, tādējādi samazinot mērītāja ekspluatācijas laiku un precizitāti. Arī inspicējošo institūciju dati apliecina, ka no 13 līdz pat 70 procentiem mehānisko skaitītāju neiztur atkārtoto verifikāciju un neatbilst noteiktajām prasībām. Savukārt ārējo faktoru ietekme uz elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem ilgākā laikā posmā ir mazāka salīdzinājumā ar mehāniskajiem skaitītājiem, tāpēc to atkārtotas pārbaudes var veikt retāk.

Kad stāsies spēkā Ekonomikas ministrijas ierosinātie grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr. 40 Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, tas varētu veicināt jaunākās paaudzes ūdens patēriņa skaitītāju izmantošanu. Pēc noteikumu projekta saskaņošanas ar visām ieinteresētajām pusēm tas vēl būs jāapstiprina Ministru kabineta sēdē.

Ekonomikas ministrijā norāda, ka šādi grozījumi izstrādāti, ņemot vērā tehnoloģisko attīstību mērīšanas līdzekļu jomā, kā arī nepieciešamību īstenot uzlabojumus ūdenssaimniecības jomā, nodrošinot precīzāku un drošāku ūdens patēriņa mērīšanu ilgākā laika posmā, vienlaikus samazinot kļūdu starp ievada un dzīvokļu skaitītājiem.

NORMATĪVIE AKTI

  • Ministru kabineta Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu,
  • Ministru kabineta Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm,
  • Ministru kabineta Noteikumi par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem,
  • Likums Par mērījumu vienotību,
  • Likums Par atbilstības novērtēšanu.