RECEPTE: Auk­stā to­mā­tu–spi­nā­tu biez­zu­pa

© F64

Lai labi garšo!

Sa­stāv­da­ļas (1 por­ci­jai)

ne­liels svaigs to­māts

sa­vā su­lā kon­ser­vēts to­māts

da­žas spi­nā­tu vai jau­no bie­šu la­pas

balt­vīns

rup­jā sāls, pi­pa­ri, cu­kurs

Vor­čes­te­ras mēr­ce

ku­ku­rū­zas čip­si

Pa­ga­ta­vo­ša­na:

to­mā­tus sa­griež ku­bi­kos. Pār­lej ar to­mā­tu su­lu pu­si uz pu­si ar balt­vī­nu (lai to­mā­ti bū­tu ne­daudz ap­seg­ti). Pēc gar­šas pie­vie­no sā­li, pi­pa­rus, cu­ku­ru un Vor­čes­te­ras mēr­ci. Tvai­cē, ka­mēr viss sa­bie­zē. Ie­griež spi­nā­tu vai bie­šu la­pas. Ro­tā ar ku­ku­rū­zas čip­siem.

Māja

Tradīciju cienītājiem noderēs padomi, kā nokrāsot spilgtas un netipiski košas olas dabas krāsvielās.