Svētdiena, 3.decembris

redeem Evija, Jogita, Raita

arrow_right_alt Rīgā \ Satiksme

Hanzas šķērsojumu Rīgā būvēs kā īso tuneli

Rīgas domes (RD) Pilsētas attīstības komiteja šodien atbalstīja Hanzas šķērsojuma plānotajai būvniecībai projekta īsā tuneļa variantu. Tiesa, lēmumprojektā piebilsts, ka tas neizslēdz arī zemā tilta varianta izbūves iespēju.

Saskaņā ar dokumentiem Hanzas šķērsojuma plānotās būvniecības variants jāakceptē tā būvniecībai nepieciešamās teritorijas noteikšanai Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumos un pašvaldības saistošo noteikumu grozījumos, nostiprinot trasi ar ielu sarkanām līnijām un nodrošinot pagaidu izmantošanas iespējas līdz Hanzas šķērsojuma būvniecības sākšanai.

RD Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Ilze Purmale komitejas sēdē norādīja, domes 2009.gadā pieņemtajos noteikumos par pilsētas teritorijas izmantošanu un apbūvi paredzēts, ka tajos noteiktās Hanzas šķērsojuma tilta koridora alternatīvā varianta trases sarkanās līnijas zaudē spēku, ja 24 mēnešu laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas nav veikts Hanzas šķērsojuma variantu tehniski ekonomiskais izvērtējums un pieņemts RD lēmums par konkrēta šķērsojuma varianta būvniecību.

Tagad ir izstrādāts projekts "Transporta plūsmu un satiksmes infrastruktūras nodrošinājuma izpētes, analīzes un priekšlikuma projekts Rīgas pilsētas teritorijas daļai, kas ietver Hanzas šķērsojuma trasi", kura mērķis ir novērtēt pašreizējo satiksmes organizāciju, prognozēt projekta teritorijā jaunbūvējamo objektu ietekmi uz satiksmes plūsmu (transports, velosipēdi, gājēji), kā arī izvērtēt Hanzas šķērsojuma variantus un to sasaisti ar ielu tīklu projekta robežās, izstrādāt rekomendācijas satiksmes organizācijas uzlabošanai, pilsētas ielu klasifikācijas izmaiņām, ielu sarkano līniju izmaiņām un satiksmes infrastruktūras izbūvei vai rekonstrukcijai.

Projektā kopumā tika izskatīti seši šķērsojuma izbūves varianti – četras atšķirīgas tiltu un divas tuneļu inženiertehniskās alternatīvas. Projekta tehniski ekonomiskajā pamatojumā savukārt tika sīki salīdzināti trīs Hanzas šķērsojuma varianti ‒ garais tunelis, zemais tilts (desmit metru augstumā) ar paceļamu laidumu ūdens transporta nodrošināšanai un īsais tunelis.

Izvērtējot variantu priekšrocības un trūkumus, kā ērtākais no satiksmes uzlabošanas un ātruma viedokļa, kā arī ekonomiski izdevīgākais realizācijai rekomendēts īsā iegremdētā tuneļa variants, kas nodrošina ātru un ērtu transporta saikni starp pilsētas centru un Pārdaugavu, veidojot saikni ar Ķīpsalu pa tiltu no Tvaikoņu ielas uz Matrožu ielu, netraucējot kuģošanas satiksmi Daugavā. "Īsais tunelis salīdzinoši vismazāk ietekmē pilsētvidi un būtiski neizmaina Rīgas vēsturiskā centra ielu struktūru," klāstīts dokumentos un piebilsts, ka tas būtiski atslogos satiksmi Ķīpsalā no Vanšu tilta puses.

Lai gan īsais tunelis ir gandrīz pusotru reizi dārgāks par paceļamā tilta variantu, tas atmaksāsies tikpat ātri kā tilts – četros gados, uzsvēra pašvaldībā un norādīja, ka tā galvenā priekšrocība ir lielāks vidējais ātrums, zems konflikta punktu skaits un izbūves iespējas pa kārtām

Sarkanās līnijas īsā tuneļa variantā var nodrošināt arī zemā tilta variantu, kas ļauj perspektīvā atkārtoti izvērtēt realizējamā varianta īstenošanu, minēts dokumentos.

Saskaņā ar sniegto informāciju garā tuneļa variantā netiek nodrošināts pieslēgums Ķīpsalai un Daugavgrīvas ielai.

Pēc Purmales teiktā, Hanzas šķērsojuma realizācija gan paredzēta tikai pēc 2025.gada, tomēr jau tagad jānosaka precīzs sarkano līniju koridors – lai arī tas noteikts iepriekš, rezervētā platība ir pārāk plaša ‒ un jānosaka arī konkrēti apbūves nosacījumi.

Lai nodrošinātu Hanzas šķērsojuma kā īsā tuneļa būvniecību atbilstoši projekta risinājumiem un izmantošanas iespēju noteikšanai līdz šķērsojuma būvniecības sākšanai teritorijās, kas atrodas tā sarkano līniju robežās, RD Pilsētas attīstības departamentam uzdots izstrādāt grozījumu projektu domes 2006.gada saistošajos noteikumos par Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanu un apbūvi un noteikumos par Rīgas teritorijas izmantošanu un apbūvi.

Galīgais lēmums par Hanzas šķērsojuma kā īsā tuneļa būvniecību, neizslēdzot arī zemā tilta varianta izbūves iespēju, jāpieņem RD sēdē.