Rīgas dome lems par vēršanos Satversmes tiesā saistībā ar attīstības plāna apturēšanu

 
©f64.lv, Kaspars Krafts

Šodien plkst.8.30 sasaukta Rīgas domes sēdē, kurā tiks lemts par vēršanos Satversmes tiesā saistībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) lēmumu apturēt Rīgas pilsētas attīstības plānu.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam plānots uzdot sagatavot pieteikumu tiesai.

Kā informē Rīgas domes Komunikācijas pārvalde, pašvaldība ir konstatējusi virkni pretrunu, kas norāda, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) plāna izstrādes procesā nav pienācīgi pildījusi savus uzdevumus.

Ministrijai ir būtiska loma vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādes procesā, jo tā gan izvērtē to atbilstību normatīvajiem aktiem, gan arī nodrošina teritorijas attīstības plānošanas metodisko vadību un uzraudzību. Domes ieskatā nav pieļaujams, ka brīdī, kad plānojums ir stājies spēkā, ministrija sāk paust iebildumus, kas nav izskanējuši iepriekš.

Pašvaldības ieskatā, tādējādi faktiski tikušas apstrīdētas pašvaldības tiesības patstāvīgi veikt plānojuma izstrādes procesu. Normatīvais regulējums neparedzot ministram tiesības izvērtēt teritorijas plānojuma risinājumus, bet tikai konstatēt, vai ir pieļauti izstrādes procedūras pārkāpumi vai neatbilstība normatīvo aktu prasībām.

Šāda rīcība būtiski aizskarot Rīgas iedzīvotāju un uzņēmēju intereses un, ņemot vērā galvaspilsētas statusu - arī valsts intereses.

Kā informē pašvaldība, Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes procesā trīs reizes notikusi plānojuma redakciju publiskā apspriešana. VARAM Rīkojumā nav iebildumu par plānojuma publiskās apspriešanas procedūras pārkāpumiem. Lai arī VARAM min, ka ir saņemts 21 plānojuma apstrīdējums, neviens no tiem nav iekļauts ministrijas rīkojumā, kā iemesls plānojuma apturēšanai.

VARAM savu viedokli par jauno Rīgas teritorijas plānojumu izteica 2018.gadā un 2021.gadā, nevienā no šiem atzinumiem neesot bijis iebildumu vai prasību, kas tagad rīkojumā tiek minētas par iemeslu plānojuma darbības apturēšanai. Izņēmums esot jautājums par azartspēļu ierobežošanu Rīgas pilsētas teritorijā, apgalvo pašvaldība.

Jau ziņojām, ka VARAM apturējusi Rīgas teritorijas plānojumu nākamajiem gadiem, jo konstatēta tā neatbilstība likumiem un samērīguma trūkums starp iesaistīto pušu interesēm, pagājušonedēļ preses konferencē pavēstīja ministrs Artūrs Toms Plešs (AP).

Staķis šim lēmumam nepiekrīt un ir paudis neizpratni par to. Reaģējot uz minēto Pleša lēmumu, viņš izstājies no partijas "Kustība "Par!"", kas automātiski nozīmē izstāšanos arī no Pleša pārstāvētās "Attīstībai/Par!".

Kā iepriekš skaidroja Plešs, pašvaldībai ir divas turpmākās rīcības iespējas - tā var pārsūdzēt ministra rīkojumu par teritorijas plānojuma apturēšanu Satversmes tiesā vai arī veikt labojumus plānojumā, rīkot sabiedrisko apspriešanu, salāgojot visu iesaistīto pušu intereses un no jauna pieņemt teritorijas plānojumu.