Stradiņa slimnīca izstrādājusi plānu, ko iesākt, lai nepabeigtā slimnīcas korpusa būvniecība neapstātos

© Publicitātes foto

Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (Stradiņa slimnīca) vadība izstrādājusi detalizētu rīcības plānu, lai slimnīcas topošās A2 ēkas būvniecība neapstātos un jaunā korpusa otrā ēka tiktu pabeigta iespējami ātri.

Šogad ēkā plānots veikt neatliekamos būvdarbus, kā arī atklātā konkursa ietvaros atrast jauno būvnieku, kas no nākamā gada sākuma līdz, vēlākais, 2026. gada beigām kvalitatīvi pabeigtu ēkas būvniecību. Paralēli noris darbs pie zaudējumu noteikšanas turpmāko piedziņas procesu īstenošanai un bijušo amatpersonu atbildības izvērtējums. Slimnīca saņem desmitiem vēstuļu no SIA “Velve” apakšuzņēmējiem, kas informē, ka jau kopš 2023. gada pavasara nav pilnā apmērā saņēmuši samaksu par paveiktajiem darbiem. Slimnīca aicina atsaukties būvobjektā strādājušos uzņēmējus, kuri līdz šim brīdim nav sazinājušies ar slimnīcu un kuriem ir neatrisināti finanšu jautājumi par A2 korpusa būvdarbu veikšanu kā SIA “Velve” piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

Kopš līguma laušanas ar būvnieku SIA “Velve”, kurš nespēja saprātīgā termiņā un atbilstošā kvalitātē pildīt būvlīgumā noteiktās saistības, Stradiņa slimnīca pārņēmusi būvobjektu savā valdījumā. Patlaban slimnīca ir reģistrējusi sevi kā būvdarbu veicēju būvatļaujā, lai arī tuvākajos mēnešos no slimnīcas finanšu resursiem nodrošinātu ēkā atbilstošu mikroklimatu un drošumu, tostarp nepieciešamo temperatūru un apsardzi, kā arī veiktu steidzamos darbus, lai novērstu mitruma iekļūšanu jaunbūvē.

Paralēli plānots, ka no 2024. gada marta līdz maijam ārkārtas sarunu procedūras ietvaros tiek izvēlēts un piesaistīts būvniecības uzņēmums, kas līdz gada beigām jaunā korpusa būvobjektā veic neatliekamos būvdarbus, tajā skaitā jumta un fasādes pilnīgu izbūvi, ieskaitot defektu novēršanu, pagrabstāvā ar pelējumu bojāto būvniecības materiālu un defektēto komunikāciju demontāžu, nokrišņu ūdens aizvadīšanas sistēmas izbūvi un ēkas uzturēšanu. Šo jaunās ēkas būvniecības posmu iecerēts finansēt dalīti - gan no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ERAF un valsts budžeta līdzekļiem, gan no Stradiņa slimnīcas budžeta. Projekta grozījumus Eiropas Komisijā plānots iesniegt 2024. gada 2. ceturksnī.

“Skaidrs, ka iepirkumu process, lai atrastu būvnieku tik apjomīgam un nacionāli nozīmīgam projektam, nav ne vienkāršs, ne ātrs. Vienlaikus mūsu ārstniecības personāls un pacienti jau ir gaidījuši pārlieku ilgi un iespējami ātri vēlas ārstēt un tikt ārstēti jaunās, modernās, bet tajā pašā laikā drošās un kvalitatīvi uzbūvētās telpās. Tāpēc esam izstrādājuši plānu, lai jaunā korpusa otrās ēkas būvniecība turpinātos un paralēli jaunā būvnieka nolīgšanas procesam virkne darbu tiktu veikti, maksimāli pietuvinot būvniecības noslēgumu,” norāda Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētājs Lauris Vidzis.

Jaunais A2 ēkas Ģenerālbūvuzņēmējs tiks izvēlēts publiskā iepirkuma procesa ietvaros atklātā konkursā, un iepirkuma rezultāti būs zināmi, vēlākais, līdz 2024. gada beigām. Plānots, ka jau nākamā gada janvārī jaunais būvnieks pārņems projekta būvniecību un to noslēgs, vēlākais, līdz 2026. gada beigām. A2 ēkas būvniecības turpināšanu finansēs gan ERAF, gan pati Stradiņa slimnīca un Latvijas valsts.

“Šobrīd, kad iepriekšējā būvnieka neizdarības dēļ A2 ēkas būvniecība jau ir aizkavējusies par gadu, 2026. gada beigas var šķist tālas un topošās ēkas būvniecība - ilga. Ar smagu sirdi jāsaka, ka tā tas ir, un tam nekādā gadījumā tā nevajadzētu būt. Vienlaikus gribu vēlreiz uzsvērt, ka iepriekšējais būvnieks, kurš iepriekšējās valdes laikā jau trīsreiz bija pieprasījis un saņēmis termiņa pagarinājumu, 2023. gada sākumā atkārtoti pieprasīja mainīt līguma termiņu, kārtējoreiz apliecinot savu nespēju pildīt dotos solījumus un uzņemtās saistības. Ņemot vērā reālo darbinieku skaitu, ko būvnieks nodarbināja objektā, un tempu, ar kādu darbi virzījās uz priekšu, pat pašas pozitīvākās aplēses liecināja, ka slimnīcas ēka tiks pabeigta nevis 17, bet gan 37 mēnešu laikā no līguma termiņa pagarinājuma dienas. Turklāt apšaubāmā darbu kvalitātē un bez garantijas, ka šim līguma termiņa pagarinājumam nesekos atkal jaunas pagarinājumu prasības. Zinot visus patiesos apstākļus, jaunās ēkas būvdarbu pabeigšana 2026. gadā ir tiešām tuvu,” skaidro Lauris Vidzis.

Kā norāda Stradiņa slimnīcas vadītājs, lai objektā atsāktu būvdarbus, patlaban nepieciešams veikt virkni dažādu soļu, tostarp jāveic objekta tehniskais apsekojums, būvekspertīzes, ekspertīzes, kā arī jāpiesaista inženierkonsultants neatliekamo būvdarbu apjoma noteikšanai. Paralēli noris darbs pie zaudējumu apmēra noteikšanas turpmāko piedziņas procesu īstenošanai, amatpersonu atbildības izvērtējums un zaudējumu apmēra noteikšana, Stradiņa slimnīcas infrastruktūras projektu pārvaldības pilnveide, kā arī jaunā iepirkuma procesa organizēšanas sagatavošanās darbi. Tāpat Stradiņa slimnīca uztur komunikāciju ar Būvobjektam piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, par kuru veiktajiem būvdarbiem vai Būvobjektam piegādātajiem materiāliem SIA “Velve” ilgstoši nav veikusi norēķinu, lai gan slimnīca ar būvnieku norēķinājusies, tostarp izmaksājot avansu 4 miljonu eiro apmērā. Slimnīca saņēmusi desmitiem vēstuļu no SIA “Velve” apakšuzņēmējiem, kas informē, ka jau kopš 2023. gada pavasara, kad Stradiņa slimnīca būvniekam pārskaitīja avansa maksājumu, nav pilnā apmērā saņēmuši samaksu par paveiktajiem darbiem.

Slimnīca aicina atsaukties būvobjektā strādājušos uzņēmējus, kuri līdz šim brīdim nav sazinājušies ar slimnīcu un kuriem ir neatrisināti finanšu jautājumi par A2 korpusa būvdarbu veikšanu kā SIA “Velve” piesaistītajam apakšuzņēmējam.

Būvniekam atzīstot nespēju pildīt savas līgumsaistības, līgums ar SIA “Velve” tika lauzts 2024.gada 13.februārī.

Latvijā

Farmācijas nozare atkārtoti aicina premjeri Eviku Siliņu (JV) un Veselības ministriju (VM) apturēt pašreizējo zāļu cenu regulējuma reformu, aģentūrai LETA norādīja vairāku nozares organizāciju pārstāvji pēc tikšanās ar veselības ministru Hosamu Abu Meri (JV) un premjeres biroja pārstāvjiem.