Paaugstina ēdināšanas izmaksas Rīgas skolās un bērnudārzos; palielināts vecāku līdzmaksājums

© Ģirts Ozoliņš/F64

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītāja Laima Geikina (PP) sola strādāt pie bezmaksas ēdināšanas atjaunošanas Rīgas izglītības iestādēs.

Šodien komitejas sēdē tika atbalstīta ēdināšanas izmaksu paaugstināšana Rīgas skolās un bērnudārzos.

Atsaucoties uz Ministru kabineta jaunajiem noteikumiem, kuros tiek noteikta jauna ēdināšanas maksa skolās. Rīgas pašvaldība segs pusi no sadārdzinājuma izmaksām skolās un pusi no bērnudārzu ēdināšanas izmaksām.

Geikina uzsvēra, ka šobrīd šāds lēmums ir jāpieņem, lai skolām un bērnu vecākiem būtu skaidrība šajā jautājumā, bērniem atsākot skolas gaitas.

Tomēr, Geikina norādīja, ka pašlaik Rīgas dome ir neskaidrā politiskajā situācijā, līdz ar to, šobrīd pieņemt svarīgus izmaiņas kādās jomās, nebūtu pareizi. Tas gan nenozīmējot, ka pēc mēneša nebūs citi lēmumi.

Atsaucoties uz Somijas pieredzi, kur ticis pieņemts lēmums, ka visiem šīs valsts bērniem vismaz vienreiz dienā tiks nodrošināta silta bezmaksas maltīte.

Viņasprāt, Latvijā, kuras sabiedrību satrauc demogrāfiskā situācija, būtu jārīkojas tāpat. Geikina piebilda, ka viņa pie šī jautājuma risināšanas strādās.

Kā aģentūru LETA informēja Rīgas domē, šodienas komitejas lēmums paredz, ka būtiskākās izmaiņas skars 5.-12. klašu grupu un pirmsskolas.

5. - 12. klašu grupām sadārdzinājumu 0,94 eiro pašvaldība segs uz pusēm ar vecākiem. Ar 1.septembri atbilstoši valdības noteikumiem maksimālās ēdināšanas izmaksas būs 3,09 eiro par vienu ēdienreizi. Pašvaldība segs - 1,47 eiro, bet vecāku maksimālais iespējamais līdzmaksājums būs 1,62 eiro.

Savukārt pirmsskolu izglītības iestāžu pašvaldības noteiktais sadārdzinājums pret iepriekš noteikto ir 0,30 eiro. Jaunās ēdināšanas izmaksas 4,3 eiro par trijām ēdienreizēm segts uz pusēm ar vecākiem - 2,15 eiro maksās pašvaldība, bet 2,15 eiro - vecāku līdzmaksājums.

Saskaņā ar valdības noteikto, 1. - 4. klašu skolēniem arī turpmāk ēdināšanas izdevumi pilnā apmērā tiks segti - puse no valsts un puse pašvaldības budžeta -, attiecīgi vecākiem par ēdināšanu nebūs jāmaksā.

No pašvaldības līdzekļiem arī turpmāk pilnā apmērā segs ēdināšanas izdevumus izglītojamiem, kuru ģimenes atzītas par trūcīgām, maznodrošinātām vai reģistrētas Rīgas ģimeņu atbalsta reģistrā, kā arī bāreņiem, invalīdiem un bērniem, kuru aprūpes pienākumu vecāki nepilda.

Ēdināšanas izmaksas pašvaldības izglītības iestādēs tiek paaugstinātas, ņemot vērā veselīga uztura ieteikumus skolām un pirmsskolām, pārtikas cenu un citu saistīto izmaksu straujā pieauguma apstākļos.

Ja izglītojamā ēdināšanas pakalpojumu pilnībā segs no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, tad skolēna vecākam vai personai, kas realizē izglītojamā aizgādību, vai pilngadīgajam audzēknim līgums par norēķiniem ar ēdinātāju nebūs jāslēdz. Savukārt, lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, vecākam vai pilngadīgajam audzēknim jāslēdz līgums un ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam līgums par norēķiniem.

Gala lēmums par maksas paaugstināšanu par ēdināšanu skolās jāpieņem Rīgas doms sēdē.