Pārbaudīs, cik drošas ir lietuviešu projekta mājas

 
PĀRBAUDĪS. Šogad izlases veidā sāks pārbaudīt 464.a sērijas daudzdzīvokļu ēku tehnisko stāvokli. Līdz šim līdzīga pārbaude notikusi tikai vienas sērijas ēkām, un secinājumi ir pietiekami pozitīvi, lai nesāktu masveidā bēgt no tā dēvētā lietuviešu projekta ©Publicitātes foto

Ekonomikas ministrija (EM) ir izsludinājusi konkursu par pētījumu, kurā tiktu noskaidrota padomju laikā celto 467.a sērijas daudzdzīvokļu ēku stiprība un stabilitāte. Pētījuma autoram būs jāveic vismaz 10 šīs sērijas ēku konstrukciju padziļināta tehniskā stāvokļa izpēte.

Iepirkuma uzvarētājam jāvērtē padomju laikā būvēto 467.a sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku nesošo konstrukciju un to mezglu tehniskais stāvoklis, piedāvājot efektīvus tipveida risinājumus ēku konstrukciju mehāniskās stiprības un stabilitātes atjaunošanai, kā arī jāsniedz priekšlikumi ēku ekspluatācijas normatīvā regulējuma pilnveidošanai un jāsagatavo informatīvs materiāls ēku nesošo konstrukciju padziļinātas tehniskās apsekošanas veikšanai.

Iepriekš pēc EM pasūtījuma veiktā pētījumā par 464. sērijas daudzdzīvokļu ēkām jeb tā dēvēto lietuviešu projektu tika secināts, ka šīs sērijas ēkas ir drošas turpmākai ekspluatācijai. 467.a sērijas ēkas tiek dēvētas par veco lietuviešu projektu - tāds nosaukums sadzīviski iegājies un tiek lietots.

Piemēram, 464. sērijas ēku pārbaudē konstatēts, ka to mehāniskā stiprība vai stabilitāte ir pietiekama un nami ir droši ekspluatācijai. Pat tām ēkām, kuras ilgstoši bija neapdzīvotas un, var teikt, pamestas laikapstākļu ietekmei, bojājumi ir nelieli un neietekmē konstrukciju mezglu nestspēju, tātad - ēkas stiprību un stabilitāti. Konstatētie defekti: jumta konstrukcijas centrālā U veida paneļa nepietiekams balstījuma dziļums un plaisas paneļu balstījuma vietās.

Ir izpētīts arī 316. un 318. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku balkonu tehniskais stāvoklis un izstrādāti tipveida balkonu pārbūves vai atjaunošanas risinājumi. Pētījuma ietvaros tika apsekoti 29 ēku balkoni Rīgas, Jelgavas un Rēzeknes 318. un 316. sērijas daudzdzīvokļu ēkās. Izpētes laikā tika secināts, ka 55 procentiem no pārbaudītajiem 316. sērijas ēku balkoniem un 83 procentiem no pārbaudītajiem 318. sērijas ēku balkoniem nekavējoši vai tuvāko trīs gadu laikā jāveic remontdarbi bojājumu novēršanai. Remontam ieteiktais trīs gadu termiņš beigsies nākamgad.

PAR 467.A SĒRIJU

467.a sērijas ēkas - 9 stāvu, gaiši pelēkas lielpaneļu - plaši sastopamas Ķengaragā, Purvciemā.

Fasāžu kompozīciju nosaka vertikālas lodžiju joslas, kuras mūsdienās aktīvi tiek aizstiklotas. Blāvas krāsas parādes kāpņu telpu ārsienu krāsojumā, gaišāki toņi - lodžiju margās.

Uz jumtiem tika izbūvētas veļas žāvēšanas nojumes, kas agrāk bagātināja siluetu, taču šodien paredzētajai funkcijai netiek izmantotas un daļēji ir sabrukušas un aizvāktas.

XX gadsimta 60. gadu vidū un 70. gadu sākumā būvētajos dzīvojamos rajonos un masīvos izvietotā dzīvokļu ēku apbūve ir daudzveidīgāka, salīdzinot ar iepriekšējo periodu. Esošās dzīvokļu ēku sērijas tika papildinātas ar jaunām, kā arī tika uzlaboti iepriekšējie projekti. Ēkām tika variēts stāvu skaits, kā arī sekciju jeb kāpņu telpu skaits. Ēku apjomu veidošanā notika atgriešanās pie ķieģeļu lietojuma konstrukcijās un apdarē. Minētajā periodā tika būvētas 464.a sērijas 2-5 stāvu ēkas, īpaši Purvciemā, Imantā, Dzirciemā, Bolderājā un Vecmīlgrāvī.

Avots: REA vēstnesis, 2016. gada 3. izdevums, publikācija

Energoefektīvi mājokļi un mikrorajonu arhitektūra (autores Mg. Arch. Līva Garkāje, Mg. Arch. Antra Viļuma)