Brāļu kapu simtgadei vajadzīgi tautas eiro

© f64

Līdz Rīgas Brāļu kapu simtgadei, kas tiks svinēta nākamā gada oktobrī, šajā memoriālā darāmā vēl pietiek.

Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds cer uz ziedotāju atsaucību, kā ierasts, 11. novembra akcijā, lai varētu pabeigt restaurēt sienu pie Mātes Latvijas tēla. Pašlaik tā izskatās raibi – divas trešdaļas notīrītas, atjaunotas un gaišākā tonī, bet kreisā sienas puse – nomelnējusi.

Līdz šim pilnībā ir atjaunoti Rīgas Brāļu kapu centrālā kapulauka celiņi, restaurēta noslēdzošā siena Mātes Latvijas tēls ar kritušajiem dēliem (bet ne visa), skulptūru grupa Ievainotie jātnieki, kā arī heraldiskie tēli Latgale un Vidzeme un apriņķu ģerboņi. Izremontēta arī Svētās uguns terase un nomainītas bojātās un uzliktas trūkstošās smilšakmens kapa uzrakstu plāksnes, kopumā aptuveni tūkstotis.

Renovācijas un restaurācijas darbu veicēji stāstīja, ka celiņu atjaunošana bija sarežģīts objekts, jo ar tehniku kapulaukā iebraukt nevarēja, izbūve notika galvenokārt ar cilvēku darba spēku. Vajadzējis stiprināt šūnakmens pamatus, iepriekš celiņu rinda bijusi šķība, bet tagad esot «pat labāk nekā Brāļu kapu izveides laikā». Rīgas pieminekļu aģentūras galvenais restaurācijas speciālists Ivo Graudums atzīst, ka restaurēt sienu pie Mātes Latvijas tēla nav bijis viegli, restauratori tagad jūtas noguruši. Darbu epicentrā strādāja pat vairāk nekā 20 restauratoru, diemžēl kadru trūkst. Atjaunota ir arī noslēdzošās sienas aizmugure, bet cilvēki nesaprot, kāpēc jāziedo nauda taisnai sienai, ko neviens pat neredz, piebilst I. Graudums. Tad ar naudu talkā nāca Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, kas finansēja arī skulptūru grupas Ievainotie jātnieki restaurāciju.

Pa šiem gadiem, kopš uzsākta Brāļu kapu atjaunošana, lielāku vai mazāku finansējumu piešķīrušas arī Aizsardzības ministrija un Kultūras ministrija, tomēr lauvas tiesu līdzekļu devusi un dod Rīgas dome, un tiek iegūti ziedojumi akcijās. Šogad Brāļu kapu restaurācijai paredzēti 694 000 eiro, no kuriem 658 000 eiro ir Rīgas domes investīcijas un 36 000 eiro – Kultūras ministrijas finansējums. Brāļu kapu uzturēšanas izdevumus – 100 000 eiro gadā – pilnībā sedz pašvaldība. Kad tika atjaunota pilsētu ģerboņu galerija, kam 30. gados naudu piešķīrušas Latvijas pašvaldības, nu atsaucās tikai divas pašvaldības un atvēlēja nebūt ne lielu naudas summu. Tāda pati, starp citu, tika lūgta visām pašvaldībām.

VAR ZIEDOT

Rīgas Brāļu kapu atjaunošanai var ziedot, zvanot pa tālruni 90006480, kā arī pārskaitot naudu uz Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonda ziedojumu kontu LV37UNLA0050003853219, SEB banka, reģ. nr. 40008079151.