Liepājā pirmo reizi pasniegs Gada balvu zinātnē

Liepājā šogad pirmo reizi Latvijas valsts dzimšanas dienā plānots pasniegt Gada balvu zinātnē, aģentūra BNS uzzināja Liepājas domē.

Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone aģentūrai BNS pavēstīja, ka ceturtdien domes deputāti Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē atbalstīja Gada balvas zinātnē pasniegšanu, taču tas vēl jāapstiprina domes sēdē 4. augustā.

Balvu paredzēts pasniegt tiem Liepājas Universitātes mācību spēkiem vai studentiem, kuri veikuši izcilu, nozīmīgu pētniecisko darbību, kas veicina tautsaimniecisko aktivitāti, piedāvā inovatīvus risinājumus, stiprina Liepājas Universitātes kā zinātniskā centra atpazīstamību Latvijā un pasaulē.

2011.gadā un turpmākajos gados Liepājas pašvaldības budžetā saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu starp domi un Liepājas Universitāti plānots finansējums 1500 latu apmērā Gada balvas zinātnē fonda nodrošināšanai. Balvu plānots piešķirt vairākās jomās – jaunā zinātnieka balva, gada promocijas pētījums, gada maģistra pētījums, gada balva starpnozaru pētījumā, gada pētniecības aktivitātes un balva par mūža ieguldījumu zinātnē.

Par pretendentu balvai varēs izvirzīt Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla locekli, maģistrantu vai doktorantu, kurš pagājušajā akadēmiskajā gadā ir veicis nozīmīgus, atzītus pētījumus, kā arī pētījuma vai pētniecisko aktivitāšu autoru kolektīvu. Pretendenti būs jāizvirza līdz 1.oktobrim.

Konkursam izvirzītos balvas pretendentus un viņu pētniecības rezultātus izvērtēs ekspertu komisija – trīs Liepājas domes pilnvarotie pārstāvji, trīs Liepājas Universitātes Zinātnes padomes pilnvarotie pārstāvji un viens Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis.

Plānots, ka balvas pasniegs katru gadu Latvijas valsts dzimšanas dienas svinīgajā pasākumā. Balvas ieguvēji saņems naudas balvu saskaņā ar Ekspertu komisijas lēmumu un Liepājas domes goda diplomu.

Svarīgākais