Jūrmalas pašvaldība palielinās bērna piedzimšanas pabalstu līdz 1000 eiro

© Publicitātes foto

Jūrmalas pašvaldība palielinās bērna piedzimšanas pabalstu līdz 1000 eiro un pabalstu senioriem veselības aprūpei – līdz 200 eiro. Pabalstus varēs saņemt no 2025. gada 1. janvāra, lēmums par pabalstu palielināšanu pieņemts šodien Jūrmalas domes 30. maija sēdē.

Pabalsts jaundzimušā aprūpei

Bērna piedzimšanas pabalsts jūrmalniekiem tiks palielināts līdz 1000 eiro par katru bērnu. Pabalsts 1000 eiro jaundzimušā aprūpei šobrīd ir lielākais Latvijā, kādu sniedz pašvaldība.

Pabalstu 1000 eiro apmērā varēs saņemt katra jaundzimušā bērna, kas dzimis sākot no 2025. gada 1. janvāra, vecāks, aizbildnis vai adoptētājs, kuram pamata dzīvesvieta ir deklarēta Jūrmalā ne mazāk kā 12 mēnešus pirms bērna piedzimšanas.

Šobrīd bērna piedzimšanas pabalsts ir 500 eiro. Pērn, 2023. gadā, šis pabalsts piešķirts vairāk nekā 500 jūrmalniekiem.

Pabalsts jaundzimušo aprūpei ir viens no pabalstu veidiem, ko Jūrmalas pašvaldība nodrošina ģimenēm ar bērniem. Jūrmalniekiem tiek nodrošināts arī ikgadējs 100 eiro pabalsts mācību procesa atbalstam bērniem no pusotra gada vecuma, skolēniem, kā arī studentiem vecumā līdz 24 gadiem, kuri mācās pilna laika programmā. Tāpat pašvaldība nodrošina bezmaksas pilsētas un skolēnu autobusus un bezmaksas braucienus vilcienā, brīvpusdienas visiem Jūrmalas pašvaldības bērnudārzu un skolu audzēkņiem līdz 12. klasei. Daudzbērnu ģimenēm ir pieejams pabalsts kultūras, sporta un izzinošu pasākumu apmeklēšanai un citi atbalsta veidi.

“Sniedzot atbalstu ģimenēm ar bērniem, Jūrmalas pašvaldība ir palielinājusi bērna piedzimšanas pabalstu, kas atvieglos jaunās ģimenes ikdienu laikā, kad, ģimenē ienākot mazulim, pieaug ikdienas tēriņi,” pauž Jūrmalas domes priekšsēdētāja Rita Sproģe. “Domājam arī par pensijas vecuma iedzīvotājiem, atbalstot gan materiāli, gan nodrošinot dažādus pakalpojumus veselības veicināšanai, kas senioriem Jūrmalā ir pieejami bez maksas.”

Pabalsts senioriem veselības uzlabošanai

No nākamā gada 1. janvāra pabalsts veselības aprūpes pieejamības palielināšanai Jūrmalā deklarētajiem senioriem būs 200 eiro kalendārajā gadā; šobrīd pabalsta apmērs ir 150 eiro. Jūrmala ir vienīgā pašvaldība, kas piešķir šādu veselības aprūpes pabalstu senioriem.

Pabalsts paredzēts, lai senioriem palīdzētu segt ārstniecības izdevumus par veselības aprūpi - par pacienta iemaksām un līdzmaksājumiem, veselības aprūpes, arī zobārstniecības pakalpojumiem, medikamentiem un medicīnas precēm, tostarp optiku, arī vitamīniem, un citiem izdevumiem veselības uzturēšanai.

Pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai visiem Jūrmalā deklarētajiem valsts vecuma pensijas vai izdienas pensijas saņēmējiem pašvaldība piešķir kopš 2017. gada - sākotnēji tas bija 50 eiro, no 2020. gada - 100 eiro. No 2022. gada Jūrmalā deklarētie seniori saņem veselības aprūpes pabalstu 150 eiro apmērā. 2023. gadā pabalsts piešķirts 9731 senioram.

Pabalstu piešķiršanas kārtība noteikta Jūrmalas domes saistošajos noteikumos “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā”, kas apstiprināti

2024. gada Jūrmalas domes 30. maija sēdē. Noteikumi būs spēkā pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pozitīva atzinuma saņemšanas un publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Latvijā

Valdība otrdien atbalstīja Veselības ministrijas (VM) ieceri no 2025.gada 1.janvāra reorganizēt Nacionālo veselības dienestu (NVD), nododot e-veselības politikas īstenošanu un ar to saistīto uzdevumu veikšanu SIA "Latvijas Digitālās veselības centrs".

Svarīgākais