Otrdiena, 16.aprīlis

redeem Alfs, Bernadeta, Mintauts

arrow_right_alt Latvijā \ Reģionos

"Sadales tīkls" uz laiku atslēdzis elektroapgādi 54 klientiem plūdu skartajās teritorijās

© "Sadales tīkls"

AS „Sadales tīkls” atbildīgie darbinieki jau kopš pirmās plūdu dienas seko līdzi situācijai un strādā pastiprinātā darba režīmā, visu diennakti kontrolējot situāciju un rūpīgi izvērtējot elektroapgādes atslēgšanas nepieciešamību plūdu skartajās teritorijās, kā arī elektrības atjaunošanas iespējas vietās, kur ūdens līmenis ir krities. Lai netiktu apdraudēta iedzīvotāju drošība, kopumā elektroapgāde šobrīd uz laiku ir atslēgta 46 klientiem Jēkabpils novada Salas un Krustpils pagastos, kā arī 8 klientiem Olaines novadā.

AS "Sadales tīkls" iespēju robežās nodrošina elektroenerģijas piegādi klientiem plūdu skartajās teritorijās, tostarp izmantojot arī ģeneratorus, tos nogādājot ar īpašu traktortehniku. Jāņem vērā, ka ģeneratorus var izmantot tikai situācijās, ja pati ēka vēl nav plūdu skarta. Gadījumos, ja mājoklī jau ir ieplūdis ūdens vai ūdens līmenis strauji ceļas, tad drošības apsvērumu dēļ obligāti ir jāatslēdz elektrības padeve.

Šobrīd sarežģīta situācija sadales infrastruktūrā ir izveidojusies pie viena elektrības balsta Salas pagastā, kurš atrodas kraujas malā. Lai pēc iespējas mazāk klientiem tiktu pārtraukta elektrības padeve, AS "Sadales tīkls" jau preventīvi veicis pārslēgumus sistēmā gadījumā, ja situācija vēl pasliktinātos. Situācija tiek nepārtraukti uzraudzīta.

AS „Sadales tīkls” atkārtoti brīdina visus elektroenerģijas lietotājus par bīstamību, ko rada ūdens klātbūtne elektroiekārtām un elektroierīcēm. Redzot strauju ūdens līmeņa celšanos privāto māju vai saimniecības ēku tuvumā, iedzīvotāji aicināti laikus pārtraukt elektrības padevi, atslēdzot elektrības drošības slēdžus vai drošinātājus, tādējādi novēršot apdraudējumu konkrētajam objektam.

AS "Sadales tīkls" atgādina - ja aculiecinieki pamana applūdušas transformatoru apakšstacijas, sadalnes, izskalotus balstus vai to konstrukcijas, kabeļus - nekādā gadījumā nedrīkst tuvoties šai teritorijai, bet par bīstamo situāciju uzreiz jāziņo operatīvajiem dienestiem, zvanot uz 112, vai "Sadales tīklam" uz diennakts bojājumu pieteikšanas tālruni 8404. Mazāk bīstamās situācijās bojājumus elektrotīklā var pieteikt "Sadales tīkla" mājaslapā sadalestikls.lv - sadaļā "Pieteikt bojājumu".