Otrdiena, 16.aprīlis

redeem Alfs, Bernadeta, Mintauts

arrow_right_alt Latvijā \ Reģionos

Sigulda šogad tērēs 60 miljonus eiro

© Kaspars Krafts/F64

Siguldas novada pašvaldības šā gada budžetā plānoti ieņēmumi 56,62 miljoni eiro, bet izdevumi 60,19 miljonu eiro apmērā, konta atlikums uz šā gada 1.janvāri bija 5 915 960 eiro, liecina pašvaldības deputātu apstiprinātais budžets.

Plānotie budžeta ieņēmumi ir 56 627 033 eiro, ko galvenokārt veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis 35 279 140 eiro, valsts mērķdotācija - 12 252 600 eiro, iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi 3 696 500 eiro un nekustamā īpašuma nodoklis 2 897 415 eiro apmērā. Konta atlikums uz šā gada 1.janvāri bija 5 915 960 eiro, aizņēmuma saņemšana plānota - 873 555 eiro.

Budžeta izdevumi plānoti 60 195 667 eiro, gada noslēgumā paredzētais budžeta atlikums - 63 790 eiro. Savukārt aizdevumu pamatsummas atmaksai Valsts kasei iekļauti 2 915 761 eiro un ieguldījumiem pašvaldību kapitālsabiedrību pamatkapitālā - 241 330 eiro.

Lielākie izdevumi 2024.gada budžetā paredzēti izglītībai, sociālajai aizsardzībai, ielu un ceļu uzturēšanai un remontdarbiem, pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai, sportam un kultūrai, sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, atbalstam ģimenēm ar bērniem, vides aizsardzībai un citām pašvaldības funkcijām.

Šogad aizņēmumu pamatsummas apmaksai novirzīti 2 915 761 eiro, tai skaitā pamatsummas atlikšana 607 838 eiro apmērā. Savukārt aizdevuma procentu un apkalpošanas maksājumi ir 1 990 171 eiro.

Lielākie aizdevumu pamatsummas un procentu maksājumi šogad saistīti ar iepriekšējos gados īstenotajiem projektiem - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekts "Siguldas Valsts ģimnāzijas un Siguldas 1.pamatskolas atjaunošana, pārbūve un materiāltehniskās bāzes modernizācija" - 1 028 239 eiro, Siguldas novada Kultūras centra pārbūves projekts - 441 715 eiro, ERAF projekts "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" - 248 034 eiro, Siguldas Sporta kompleksa projektēšana un būvniecība - 412 612 eiro.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Kristaps Zaļais uzsver, ka turpmāk pašvaldībā nepieciešams izvērtēt aizņēmumu saņemšanu un mazināt izdevumus, lai veidotu vienmērīgu Siguldas novada teritorijas attīstību un budžets būtu ilgtspējīgs.

Budžeta izdevumos izglītības nozarei tiek paredzēti 47,21%, kas ir vairāk nekā 28 miljoni eiro no kopējā budžeta. Viena no šā gada budžeta prioritātēm ir atbalsta saglabāšana novada iedzīvotājiem, kas ietver sevī vairākas pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas.

Atbalstot ģimenes, pašvaldība arī šogad nodrošinās apmaksātas pusdienas visiem skolēniem no 1. līdz 9.klasei, trīs ēdienreizes pirmsskolas vecuma bērniem, kuri apgūst pirmsskolas programmu gan pašvaldības, gan privātajos bērnudārzos novadā, kā arī pusdienas vidusskolēniem no daudzbērnu, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Šajā budžeta pozīcijā, salīdzinot ar 2023.gadu, izmaksas ir palielinājušās, sasniedzot 1,97 miljonus eiro.

Arī šogad vecāki saņems atbalstu, ja bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu, nav nodrošināts ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un apmeklē privāto pirmsskolas izglītības iestādi, kura reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā un īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, vai izmanto auklīšu pakalpojumus. Neskatoties uz izmaksu pieaugumu, pirmsskolas izglītības iestādēs arī turpmāk nodrošinās ierasto darba laiku un ikdienas ritmu. Lai radītu aizraujošāku un mūsdienīgāku mācību procesu gan audzēkņiem, gan pedagogiem un citām iesaistītajām pusēm, paredzēts pilnveidot izglītības iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nodrošinājumu, tādējādi palielinot izglītojamo interesi un pedagogu iemaņas.

Nozīmīgu atbalstu, ko ikdienā izmanto skolēni vairāk nekā desmit sabiedriskā transporta maršrutos, kuros bērni un jaunieši brauc bezmaksas, varēs saņemt arī turpmāk.

Vidusskolēnu stipendijām, kas motivē jauniešus turpināt vai sākt mācības novada vispārizglītojošās skolās, 2024.gada budžetā plānots finansējums teju 40 000 eiro, lai segtu to izmaksu līdz šā gada beigām. Vidusskolēni var saņemt stipendiju 51,95 vai 77,92 eiro apmērā mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), ja izglītojamā vidējais vērtējums iepriekšējā semestrī ir 8-8,99 balles vai 9-10 balles. 2023./2024.mācību gada 1.pusgadā stipendiju saņēma 39 audzēkņi, bet 2.pusgadā tās saņem turpat uz pusi vairāk skolēnu - 73 skolēni.

Viena no nozarēm, kam šogad paredz papildu finansējumu un ir 11,58% no visiem pašvaldības izdevumiem, ir sociālā joma, kurā, salīdzinot ar 2023.gadu, nozares izdevumi palielinājušies par 29,3%, tomēr pašvaldība nav mazinājusi šo būtisko atbalsta veidu.

Tāpat kā līdz šim, pašvaldība turpinās nodrošināt atbalstu ģimenēm ar bērniem, sniegt sociālos pakalpojumus, kā arī pilnvērtīgus un kvalitatīvus pakalpojumus sociālās aprūpes mājās.

Nemainīgu atbalstu piemēros arī jaundzimušajiem un daudzbērnu ģimenēm, piemēram, finansējumu mācību līdzekļu iegādei, atlaides sistēmu mācību maksai profesionālās un interešu izglītības iestādēs, kultūras un sporta pasākumos, kā arī citas priekšrocības, kas ikdienā ir liels atbalsts ģimenēm.

Līdztekus citiem atbalsta veidiem vientuļie un novadā dzīvojušie seniori, kā arī mājsaimniecības, kurās ir personas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti vai bērns ar invaliditāti, un iedzīvotāji, kas ir nonākuši ārkārtas un krīzes situācijās, varēs pieteikt un saņemt palīdzību piebraucamā ceļa sniega tīrīšanai ziemas periodā. Arī turpmāk novada iedzīvotāji, tostarp personas no mazaizsargātām grupām, varēs saņemt noteiktus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus. Pašvaldība turpinās sumināt novada simtgadniekus, izmaksājot 200 eiro pabalstu.

Pērn pašvaldība pirmo reizi izsludināja līdzdalības budžeta konkursu, stiprinot iedzīvotāju iesaisti novada attīstībā. Apstiprinot līdzdalības budžetu 81 187 eiro, plānots īstenot trīs projektus - vienu no katras teritoriālās vienības. Būtiski, ka no 2025.gada līdzdalības budžetam jābūt vismaz 0,5% no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem, kas tiek aprēķināti par pēdējiem trim gadiem. Tādējādi nākamgad šī summa var pieaugt.

Šogad pašvaldība īstenos jau iesāktās iniciatīvas, piemēram, noslēgs Mores pamatskolas pārbūves un teritorijas labiekārtojuma pārbūves Raiņa parkā projektēšanu, realizēs projektu "Apkures sistēmas izbūve Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskolā", turpinās Mālpils Kultūras centra pārbūvi un darbus pirmsskolas izglītības iestādē "Tornīši". Tāpat paredzēti projektēšanas darbi, piemēram, jaunajai pirmsskolas izglītības iestādei Inčukalnā un Krimuldas vidusskolas ēkai, lai tur paaugstinātu energoefektivitāti.

Norisināsies arī pērn iesāktā Kantora, Mēness un Zvaigžņu ielas Sidgundā pārbūve. Lai turpmākajos gados varētu veikt ceļa seguma atjaunošanu, paredzēts veikt projektēšanas darbus autoceļa posmam "Reimeri-Auniškalni-Puriņi" un "Lāčplēši-Augšciems", kā arī vairākām ielām un to posmiem Siguldā (Ausekļa, Mālpils, Pulkveža Brieža (no Saules līdz Rīgas ielai), Strēlnieku un Šveices iela) un Gājēju ielas, Raganā, pārbūvei, kur plānots izbūvēt arī apgriešanās laukumu.

Tāpat finansējums paredzēts vairāku prioritāro projektu īstenošanai - Siguldas pilsētas vidusskolas pārbūves projektēšanai, Lēdurgas bibliotēkas rekonstrukcijai un valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) izveidei Lēdurgas pagastā. Lai sāktu šo projektu īstenošanu, pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē, pirms tam pieņemot nepieciešamos domes lēmumus.

Pašvaldība turpinās meklēt iespējas, lai realizētu vēl citus projektus, kuru apmērs patlaban ir aptuveni 3 miljoni eiro.

Komentējot pieņemto budžetu, Zaļais skaidro, ka budžeta plānošanas process bijis īpaši sarežģīts, cenšoties sabalansēt vajadzības ar iespējām. Lai gan budžetu ietekmējušas ārējo normatīvo aktu prasības - minimālās algas celšana un pirmsskolas pedagogu atalgojuma pieaugums, tomēr pašvaldība apzinās, ka tās ir ilgtermiņa investīcijas novada cilvēkos.

Balsojumā par Siguldas novada pašvaldības budžetu piedalījās 18 deputāti, jo deputāts Jānis Zilvers sēdē nepiedalījās. Par pašvaldības budžetu nobalsoja 12 deputāti, pret - četri deputāti, atturējās - divi deputāti.