Pirmdiena, 11.decembris

redeem Valdemārs, Valdis, Voldemārs

arrow_right_alt Latvijā \ Reģionos

Pašvaldība atteikusi būvatļauju telekomunikāciju sakaru tornim Ogrē

© f64.lv, Kaspars Krafts

Ogres novada būvvalde atteikusi izdot būvatļauju telekomunikāciju sakaru torņa būvniecībai Stirnu ielā 8, Ogrē, informē pašvaldība.

Šādu lēmumu būvvalde pieņēmusi, apkopojot publiskās apspriešanas rezultātus un ņemot vērā būvniecības normatīvo aktu prasības.

Būvniecību bija ierosinājis SIA "TeleTower", bet būvprojektu izstrādāja SIA "TelPro".

Sakaru torņa būvniecība bija paredzēta, lai tiktu nodrošināta un uzlabota mobilo sakaru un datu pārraides/interneta kvalitāte vairākiem tūkstošiem Ogres tuvējās apkaimes iedzīvotāju un viesu. SIA "BITE Latvija" tiešsaistes vietnē bija saņemtas daudzu iedzīvotāju sūdzības par sliktu mobilo sakaru pārklājumu iekštelpās un nepieciešamību to uzlabot. Ņemot vērā, ka mobilo sakaru un datu pārraide bija īpaši svarīgs faktors, strādājot no mājām pandēmijas laikā, šī torņa būvniecība tika pamatota kā potenciāls ieguvums pilsētas attīstībai.

Publiskās apspriešanas laikā 97 personas izteikušas savu viedokli par būvniecības ieceri. Saņemtas 96 aptaujas anketas, no kurām trīs atzītas par nederīgām, kā arī trīs iesniegumi. Divas personas izteikušas viedokli gan iesniegumā, gan anketā.

Iedzīvotāji iebilda, ka telekomunikāciju tornis var būtiski ietekmēt tā ietekmes zonā esošo nekustamo īpašumu vērtību vai pat padarīt īpašumus nepārdodamus, tā aizskarot Satversmes 105.pantā aizsargātās personu tiesības uz īpašumu.

Iedzīvotāji sabiedriskajā apspriešanā norādīja arī uz to, ka nav tiešu pierādījumu, kas balstīti uz pētījumiem, ka ilgstoša elektromagnētiskā starojuma ietekme nerada kaitējumu veselībai vai pat dzīvībai. Tuvākā dzīvojamā māja atrodas mazāk nekā 20 metrus no plānotā telekomunikāciju sakaru torņa plānotās izbūves vietas.

Tāpat iedzīvotāji pauda bažas, ka tik augsts tornis rada bīstamību, jo grunts zem plānotās būvniecības vietas ir ar augstu gruntsūdens līmeni.

Pašvaldība rekomendējusi būvniekam plānot telekomunikāciju sakaru torņa būvniecību alternatīvā zemes vienībā, kas nav tiešā blīvas savrupmāju apbūves teritorijas un daudzdzīvokļu namu apbūves teritorijas tuvumā. Pašvaldība ir gatava piedāvāt citu piemērotu pašvaldībai piederoša zemes gabala ilgtermiņa nomu telekomunikāciju sakaru torņa izbūvei.