Oktobra beigās visstraujāk vakcinēto pret Covid-19 skaits palielinājies Daugavpilī

 
©nra.lv

Oktobra beigās, salīdzinot ar oktobra sākumu, visstraujāk vakcinēto pret Covid-19 skaits palielinājies Daugavpilī, Rēzeknē, Ventspilī un Liepājā, liecina Centrālas statistikas pārvaldes informācija.

Daugavpilī patlaban vakcinēti 40% un, salīdzinot ar mēneša sākumu, kāpums ir par 25%. Rēzeknē patlaban vakcinēti 37%, kas ir 23,3% kāpums, salīdzinot ar mēneša sākumu.

Ventspilī vakcinēto skaits kāpis par 21,6%, sasniedzot kopumā 45% vakcinētu personu atzīmi, savukārt Liepājā vakcinēto skaits audzis par 20%, sasniedzot kopumā 48% vakcinēto.

Jēkabpilī vakcinēto skaits audzis par 18,2%, sasniedzot 39% atzīmi. Šāds vakcinēto skaita pieaugums ir arī Jūrmalā, kur kopumā vakcinējušies 52%. Jelgavā potēto skaits, salīdzinot ar mēneša sākumu, pieaudzis par 17,% sasniedzot 48%. Savukārt Rīgā patlaban vakcinēts 51% un, salīdzinot ar mēneša sākumu, kāpums ir par 15,9%.

Valmierā patlaban vakcinēti 57%, lai gan vakcinēto skaita kāpums ir par 14%, salīdzinot ar mēneša sākumu.

Starp pagastiem visstraujāk vakcinēto pret Covid-19 skaits palielinājies Ambeļu pagastā, kur potēto skaits audzis par 71,4%, sasniedzot 36% atzīmi. Piedrujas pagastā potēto skaits audzis par 61,5%, lai gan kopējais vakcinēto skaits ir vien 21%. Šāds pats vakcinēto skaita pieaugums ir arī Žīguru pagastā, kur kopumā vakcinējušies 42%.

Vislēnākais vakcinēto pret Covid-19 skaita pieaugums, salīdzinot ar mēneša sākumu, ir Ipiķu pagastā, kur vakcinēto skaits palielinājies vien par 4,7%, taču kopējais potēto skaits ir 45%. Tāpat lēns pieaugums ir Pampāļu un Jaunauces pagastos, taču tur kopējais vakcinēto skaits ir augstāks - attiecīgi 63% un 62%.