Rundāles pašvaldība vērsusies Satversmes tiesā saistībā ar novadu reformu

 
©Kaspars Krafts/F64 Photo Agency

Arī Rundāles novada pašvaldība, līdzīgi kā vairākas citas vietvaras, vērsusies Satversmes tiesā (ST) saistībā ar administratīvi teritoriālo reformu.

Tiesa vērtēs Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikuma "Administratīvās teritorijas, to administratīvie centri un teritoriālā iedalījuma vienības" vairāku apakšpunktu atbilstību Satversmes 1. un 101.pantam, kā arī Eiropas vietējo pašvaldību hartas 4.panta 6.daļai un 5.pantam.

Minētie pamatlikuma panti nosaka, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika un ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likumā paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu.

Rundāles novada dome uzskata, ka apstrīdētās normas aizskar tās tiesības, jo ar šīm normām Rundāles novads kā patstāvīga pašvaldība tiek likvidēts un tajā šobrīd ietilpstošās teritoriālā iedalījuma vienības - Rundāles pagasts, Svitenes pagasts un Viesturu pagasts - tiek pievienotas Bauskas novadam. Pieņemot apstrīdētās normas, Saeima esot pārkāpusi labas likumdošanas un pašvaldības principu. Tāpat Rundāles novada domes ieskatā Saeima neesot ievērojusi subsidiaritātes principu, kā arī neesot veikusi pienācīgas konsultācijas ar domi un novada iedzīvotājiem.

Saeima ir uzaicināta līdz 19.novembrim iesniegt ST savu atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Līdz šim Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu apstrīdējušas 13 novada domes: Kandavas, Mazsalacas, Iecavas, Varakļānu, Inčukalna, Carnikavas, Salas, Ikšķiles, Limbažu, Rundāles, Salacgrīvas, Alsungas un Rugāju novada domes.

ST ierosinājusi lietas par Rundāles novada pievienošanu Bauskas novadam, Salacgrīvas novada pievienošanu Limbažu novadam, Kandavas novada pievienošanu Tukuma novadam, Mazsalacas novada pievienošanu Valmieras novadam, Iecavas pilsētas un Iecavas pagasta pievienošanu Bauskas novadam, Murmastienes pagasta, Varakļānu pagasta un Varakļānu pilsētas pievienošanu Rēzeknes novadam, Vangažu pilsētas pievienošanu Ropažu novadam un Inčukalna pagasta pievienošanu Siguldas novadam, Carnikavas pagasta pievienošanu Ādažu novadam, Salas pagasta un Sēlpils pagasta pievienošanu Jēkabpils novadam, Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam par Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pievienošanu Ogres novadam, administratīvi teritoriālajām izmaiņām Limbažu novadā.

Pašlaik Rugāju novada domes pieteikums atrodas izskatīšanā kolēģijā, bet Alsungas novada domes pieteikums tika izvērtēts kolēģijā un tika pieņemts lēmums par atteikšanos ierosināt lietu.