Pūce prasa Truksnim paskaidrot Jūrmalas būvvaldes bezdarbību saistībā ar ēku Vidus prospektā

 
©Kaspars Krafts/F64

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP) pieprasījis Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam Gatim Truksnim (ZZS/LZP) sniegt paskaidrojumus par Jūrmalas pašvaldības būvvaldes bezdarbību saistībā ar dzīvojamās mājas rekonstrukciju un dzīvojamās mājas nojaukšanu Vidus prospektā 39.

Kā norāda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), paskaidrojumi tiek prasīti saistībā ar Jūrmalas pašvaldības būvvaldes iespējamu bezdarbību, no 2013.gada 1.novembra līdz 2020.gada augustam nenovēršot patvaļīgās būvniecības radītās sekas.

Pašvaldības Būvvaldes komisija 2013.gadā akceptēja būvprojektu un būvprojekta realizācijai izdeva būvatļauju. Tajā pašā gadā pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļa konstatēja, ka būvdarbi būvprojektā tiek veikti ar atkāpēm, un ar atzinumu tika uzdots nekavējoties pārtraukt konstatēto patvaļīgo būvniecību.

Atkārtoti pārbaudot būvprojektu, pašvaldības Pilsētplānošanas nodaļas 2014.gada atzinumā konstatēts, ka iepriekšējā atzinumā uzdotais netiek pildīts, proti, būvdarbi būvprojektā tiek turpināti. Ar pašvaldības lēmumu nolemts uzdot novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas, un līdz 2014.gada 1.novembrim izstrādāt, saskaņot un pašvaldības Būvvaldes komisijā iesniegt izmaiņu projektu akceptēšanai.

2019.gadā par pašvaldības lēmuma izpildes nenodrošināšanu Administratīvajā rajona tiesā tika ierosināta tiesvedība un ar tiesas lēmumu pašvaldībai tika uzdots par pienākumu divu nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas lemt par lēmuma izpildi piespiedu kārtā ar piespiedu līdzekļa palīdzību.

VARAM konstatējusi, ka pašvaldība nav izpildījusi Administratīvās rajona tiesas lēmumu un nav novērsusi patvaļīgās būvniecības radītās sekas.

VARAM pieprasa Truksnim sniegt paskaidrojumus par tiesas lēmuma neizpildes iemesliem un informēt ministriju par Jūrmala pilsētas pašvaldības turpmāk plānoto rīcību, tai skaitā informēt par termiņu, kādā patvaļīgās būvniecības radītās sekas tiks novērstas, ņemot vērā, ka būvniecības procesa tiesiskuma nodrošināšana ir pašvaldības autonomā funkcija.

Atbilstoši likumam "Par pašvaldībām", domes priekšsēdētājam septiņu dienu laikā pēc tam, kad saņemts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pieprasījums, ir pienākums sniegt rakstveida paskaidrojumu par pieļautajiem Satversmes, likumu un Ministru kabineta noteikumu pārkāpumiem vai arī par tiesas sprieduma nepildīšanas iemesliem. Paskaidrojuma neiesniegšana noteiktā termiņā atzīstama par atteikšanos sniegt paskaidrojumu.

Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 93.panta pirmo daļu, ja domes priekšsēdētājs nepilda likumos noteiktos pienākumus, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs pēc tam, kad ir saņemts attiecīgā domes priekšsēdētāja paskaidrojums, ar motivētu rīkojumu var atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas.

Kā liecina internetā pieejamā informācija, pagājušā gada pavasarī par 1,3 miljoniem eiro tika pārdota māja Jūrmalā, Vidus prospektā 39. Tās platība tika norādīta 420 kvadrātmetri.