Ceturtdiena, 2.februāris

redeem Sonora, Spīdola

Lasi ērtāk format_size
arrow_right_alt Latvijā \ Reģionos

Par vērienīgu summu atjaunots Jūras virsnieku saieta nams Liepājā; tajā izvietos štābu

© facebook.com/Liepāja

Šoruden Jūras virsnieku saieta namā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā, pabeigti fasādes restaurācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, un pēc ēkas iekštelpu atjaunošanas tajā plānots izvietot Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku štābu.

1994. gadā Aizsardzības ministrija Jūras virsnieku saieta namu pārņēma no Liepājas pašvaldības, jo tas atrodas Liepājas militārās bāzes teritorijā. Kopš tā laika Aizsardzības ministrija ir rūpējusies par šī valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa uzturēšanu un atjaunošanu.

Lai nodrošinātu Jūras virsnieku saieta nama ēkas, tai skaitā, tās iekšējā interjera detaļu saglabāšanu, kopš 2009. gada tika veikti ēkas prioritārie restaurācijas darbi, tajos kopumā ieguldot aptuveni 1,4 miljonus eiro. Šie darbi ietvēra, piemēram, jumta restaurāciju, Rietumu terases un Ziemeļu korpusa pārseguma restaurāciju, Rietumu fasādes restaurāciju, apkures sistēmas nomaiņu, atsevišķu logu un ārdurvju remontu un nomaiņu, kā arī vienkāršotu fasādes atjaunošanu.

Šī gada septembrī tika pilnībā pabeigta Jūras virsnieku saieta nama fasādes atjaunošana, tai skaitā, logu un ārdurvju restaurēšana un izbūvēšana. Lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, tika veikta bēniņu pārseguma papildu siltināšana. Šos būvdarbus īstenoja SIA "Būvuzņēmums Restaurators" Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansētā projekta "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā", Nr.EKII-1/4 ietvaros. Kopējās projekta izmaksas, tai skaitā projektēšana, autoruzraudzība, būvuzraudzība bija 1,03 miljoni eiro, tai skaitā, Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējums - gandrīz 0,5 miljoni eiro.

Jūras virsnieku saieta namā veiktajos restaurācijas darbos daļu oriģinālo detaļu izdevies saglabāt, daļa tika izgatavota no jauna, piemēram, jumta dekoratīvie elementi - balustrādes. Tāpat ir atjaunoti vai no jauna izgatavoti koka logi un durvis. Vienlaikus ir paaugstināta ēkas energoefektivitāte, samazinot izmaksas par apkuri.

Ēkas restaurācijas darbu secību noteica ēkas saglabāšanas prioritātes un pieejamais ikgadējais finansējums, kas tika piešķirts, sabalansējot ēkas uzturēšanas vajadzības ar aizsardzības nozarē prioritārajām Nacionālo bruņoto spēku operacionālajām vajadzībām.

Restaurācijas darbi veikti saskaņā ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumiem un izsniegtajām atļaujām.

Jūras virsnieku saieta nama restaurēšanu izmaksu ziņu nevar salīdzināt ar parastas ēkas atjaunošanu, jo tas ir kultūras vēstures piemineklis, kura restaurēšana prasa lielāku finanšu ieguldījumu un augstvērtīgu darbu.

Aizsardzības ministrija ir vairākkārt piedāvājusi ēku pārņemt Liepājas pašvaldībai, taču pašvaldība nav bijusi ieinteresēta uzņemties ēkas apsaimniekošanu. Tādējādi aizsardzības nozare ir nolēmusi ēkā pēc tās restaurācijas pabeigšanas izvietot Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku štābu, vienlaikus atsevišķos gadījumos nodrošinot kultūrvēsturiskās ēkas pieejamību sabiedrībai.

Jūras virsnieku saieta nams, celts laikā no 1898. līdz 1907. gadam, ir krievu jūgendstila arhitektūras paraugs, tās autors ir Pēterburgas arhitekts Sergejs Geļenzovskis.

Izmēros grandiozā pakavveida celtne, kuras kopējā platība ir 4571 kvadrātmetrs, veidota pēc Sanktpēterburgas arhitektūras ārpilsētas piļu kompleksu tipa. Ēkas eksterjeru papildina kolonnas, bagātīgi veidoti plastiskie dekori ar jūgendstila franču-beļģu novirziena elementiem. Celtnes kompozīciju nobeidz liels sfērisks kupols, kas pārsedz centrālo zāli.

Pils ārējā un iekšējā arhitektūra, tās novietojums un nobeigta kompleksa raksturs to ierindo visizcilāko Liepājas un Latvijas sabiedrisko ēku un nacionālā kultūrvēsturiskā mantojuma grupā.