Balvu pašvaldība sniegs atbalstu virpuļviesulī cietušajām saimniecībām

 
©Ekrānuzņēmums no Facebook/Kristians Drake

Balvu novadu 6.jūlija pēcpusdienā skāra postošākā dabas stihija pēdējo gadu laikā, kurā virpuļviesulis nodarījis smagus zaudējumus četrām mājsaimniecībām Bērzpils pagastā. Dzīvojamām mājām norauti jumti ar visām spārēm, bojātas sienas, griestu segums un nogāzti koki. Vissmagāk cietusi bioloģiskā zemnieku saimniecība “Krastiņi”, kurā nopostītas pilnībā visas ēkas. Tāpat virpuļviesulis nodarījis lielus postījumus pašvaldības kapsētā un vairākos privātajos mežos.

Balvu novada pašvaldības vadība ir apsekojusi virpuļviesulī cietušās teritorijas un saimniecības, vizuāli novērtējusi radītos zaudējumus, kā arī tikusies ar saimniecību īpašniekiem, lai pārrunātu nesenos notikumus un pašvaldības iespējas palīdzības sniegšanā.

Šodien, 8.jūlijā, tika sasaukta Balvu novada domes ārkārtas sēde, kurā deputāti lēma par iespējamo pašvaldības palīdzības apmēru dabas stihijas postītajām mājsaimniecībām.

Balvu novada domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs pēc redzētā Bērzpils pagasta Golvaros atzīst, ka dabas spēks ir bijis milzīgs: “Pāris sekunžu laikā virpuļviesulis aiz sevis atstājis milzīgus postījumus. Tomēr pats galvenais, ka postošajā dabas stihijā necieta paši cilvēki. Pašvaldība tās iespēju robežās sniegs finansiālu atbalstu tiem, kuru saimniecības ir nopostītas. Bet aicinu arī iedzīvotājus būt atsaucīgiem un sniegt savu atbalstu - darbaspēka, materiālo vai finansiālo. Jebkura palīdzība šobrīd būs noderīga, lai likvidētu nelaimes sekas.”

Ekrānuzņēmums no Facebook/Oskars Baranovskis

Pamatojoties uz Balvu novada domes 2015.gada 12.februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 8/2015 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Balvu novadā”, Sociālā dienesta izveidotā Sociālo lietu komisija personai var piešķirt pabalstu līdz sešu Ministru kabineta noteikto minimālo mēnešu darba algu apmēram gadā.

Tuvākajā laikā tiks sasaukta minētā komisija, lai pieņemtu lēmumu par finansiālā atbalsta apjomu cietušajām saimniecībām.

Pašvaldība aicina arī iedzīvotājus iespēju robežās atbalstīt savus novadniekus!