Integrēta izglītība – jaunākās vadlīnijas reālajā dzīvē
 
DZIMŠANAS DIENĀ. 8.a klases skolēni, prezentējot projektu DACVĢ dzimšanas dienas torte. Kopā ar skolēniem (no kreisās puses) skolotāja un klases audzinātāja Inese Krēsliņa un matemātikas skolotāja Vaira Buža (no labās puses) ©publicitātes

Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija (DACVĢ) praktiski ir atjaunotās Latvijas valsts vienaudze – tikai 20 dienas pēc atjaunotās Latvijas neatkarības deklarācijas parakstīšanas 1990. gada 4. maijā tika pieņemts lēmums par ģimnāzijas atjaunošanu. Par tradīciju kļuvusi ģimnāzijas saimes sadošanās rokās 4. maija priekšvakarā, lai ciešā, siltā un draudzīgā tvērienā iekļautu mazu, bet nozīmīgu Latvijas daļu – savu skolu.

Apvieno mājturību un matemātiku

Kamēr Izglītības un zinātnes ministrija vēl diskutē par kompetencēs balstītas izglītības programmām un ieviešanu praktiskajā mācību procesā, DACVĢ nebaidās eksperimentēt un piedāvā skolēniem izglītošanos caur reālās dzīves prizmu. Piemēram: kas gan kopējs matemātikai un mājturībai? Radoši paskatoties uz šo jautājumu, divas astoto klašu audzinātājas - matemātiķe Vaira Buža un mājturības skolotāja Inese Krēsliņa - deva saviem audzēkņiem vienotu uzdevumu: izcept torti skolas jubilejas svinībām. Viss sākās ar matemātiskiem aprēķiniem - cik cilvēku, cik lielai jābūt tortei, cik un kādas izejvielas vajadzīgas, cik tas maksā. Tad sākās praktiskie darbi: produktu iegāde un izejvielu sagatavošana, un pati kūkas cepšana pēc iepriekš izstrādāta plāna, kā arī paveiktā izvērtēšana. Arī atklātā stunda, ko kopā organizēja vēstures skolotāja Ingūna Irbīte un ekonomikas skolotāja Nadežda Persaņa par darba tirgu pagājušā gadsimta 20. līdz 40. gados, ieinteresēja 12. klases skolēnus. Dinamiskā stunda lika vilkt paralēles ar šodienas Latviju un jaunieša vietu darba tirgū. Direktore Dace Eglīte ir gandarīta par šā un līdzīgu projektu iniciatīvām, ko rada skolotāju kolektīvs. Piemēram, arī literatūru var mācīties, lasot Veidenbauma dzeju uz stacijas perona vai visiem ģimnāzijas skolēniem Draudzīgā aicinājuma dienas priekšvakarā pulcējoties zālē uz lielo integrēto mācību stundu, vai doties netradicionāli organizētā mācību dienā, kā tikko skolotājas Daces Sarkanes sarūpētā programma Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā un Bulduru dārzkopības vidusskolā, kur triju klašu vidusskolēni gan padziļināja bioloģijas stundās iegūtās teorētiskās zināšanas, gan darbojās praktikumā.

Erasmus+ ietvaros iepazīst mitoloģiju un runā angliski

Jau otro gadu, sadarbojoties ar Spānijas, Grieķijas, Itālijas, Norvēģijas, Somijas un Polijas skolām, DACVĢ iesaistījusies Erasmus+ atbalstītā projektā Ar mitoloģijas spārniem cauri laikam un telpai. Oktobrī jaunieši devās uz Grieķiju, kur tuvāk iepazinās ar grieķu mitoloģiju, un jau decembrī DACVĢ uzņēma delegācijas no visām projektā iesaistītajām valstīm. Protams, arī latviešiem ir sava mitoloģijas vēsture, kas ar darbošanos rotu izgatavošanas darbnīcās un debatēšanas paraugstundās ģimnāzijā un apskates objektu apmeklēšanu prezentēta viesiem. Taču kā nozīmīgi notikumi noteikti definējamas mācību stundas: sociālo zinātņu stunda Vai sociālie tīkli ir mūsdienu Pandoras lāde?, ko angļu valodā diskusijas veidā vadīja ģimnāzijas skolotāja Ingūna Irbīte, kā arī spāņu pasniedzēju nodarbība literatūrā par katalāņu svēto Juri. Vienlaikus visiem klātesošajiem bija iespēja iegūt zināšanas kādā no mācību priekšmetiem un stiprināt savas angļu valodas zināšanas.

Lepnumam ir pamats

DACVĢ skolēnu un skolotāju panākumu saraksts ir garš - iegūtas pirmās vietas gan novada, gan reģiona un valsts olimpiādēs, gan skolēnu zinātniskās pētniecības darbā. Kā šā mācību gada panākumus var minēt: 12. klases audzēkne Linda Prokofjeva izcīnījusi 1. vietu Vēstures valsts 25. olimpiādē 10.-12. klašu skolēniem. Dārta Alksnīte, 7. klases skolniece, uzvarēja skolēnu radošo darbu konkursā Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas simtajā dzimšanas dienā un 18. novembrī Latvijas Republikas Proklamēšanas 100. gadadienai veltītajā koncertā no vēsturiskās Latvijas Nacionālā teātra skatuves uzrunāja svētku dalībniekus un Latvijas sabiedrību. Savukārt Angļu valodas publiskās runas konkursā, kuru organizēja English-Speaking Union (angļu valodā runājošo apvienība) un kurā tika pārstāvētas skolas no Vidzemes, Kurzemes un Zemgales reģioniem, 3. vietu ieguvis 11. klases skolnieks Voldemārs Veitners. Sarakstu varētu turpināt, bet visus, kuri pelnījuši atzinīgus vārdus, būtu grūti nosaukt. Dace Eglīte: «Mēs lepojamies un augstu vērtējam ne tikai pašu skolēnu centību un sasniegtos rezultātus, bet arī skolotāju ieguldījumu jaunās paaudzes izglītībā, jo audzēkņa sagatavošana panākumiem prasa nopietnu papildu darbu. Tāpat jāpateicas skolēnu ģimenēm, kas atbalsta skolas un savu bērnu centienus.»

Arī pašvaldība sniedz savu artavu jaunās paaudzes motivēšanā - astoto un vienpadsmito klašu skolēni, kuru ikdienas mācību sasniegumi novērtēti attiecīgi ar 8 vai 9 un augstāk, saņem pašvaldības vienreizēju finansiālu atbalstu, kā arī mācību gada noslēgumā izcilnieki un viņu skolotāji tiek sumināti pašvaldības svinīgi rīkotā pasākumā. Gan skola, gan pašvaldība ar savu attieksmi demonstrē, ka par labi padarītu darbu, šajā gadījumā mācīšanos, var gūt gan morālu, gan materiālu gandarījumu. No katra audzēkņa paša ir atkarīgs, cik no piedāvātajām iespējām viņš izmanto, teic direktore.