"Ogres namsaimnieks" maina uzņēmējdarbības formu
 
ES STRUKTŪRFONDU apgūšana ir ļoti būtiska pilsētas dzīvojamā fonda un infrastruktūras uzlabošanai. Līdz ar SIA Ogres namsaimnieks izveidošanu, būs pieejami arī finanšu institūcijas Altum administrētie līdzekļi, vēsta Kaspars Grīnbergs ©Ojārs LŪSIS, Neatkarīgā

1. aprīlī noslēgsies pārejas periods un jaunizveidotā pašvaldības kapitālsabiedrība SIA Ogres namsaimnieks pilnā apmērā pārņems Ogres pilsētas namu apsaimniekošanas, ūdens saimniecības un siltumapgādes jomas, kas līdz šim bija pašvaldības aģentūras Ogres namsaimnieks pārziņā.

Tiek iegūtas tiesības apgūt ES struktūrfondus

Pašvaldības aģentūras statuss liedz iesaistīties ES struktūrfondu apguvē, ko administrē finanšu institūcija Altum, tāpēc pašvaldība pieņēmusi lēmumu reorganizēt esošo pašvaldības aģentūru, kuras pārziņā šobrīd ir gan komercpakalpojumi, gan pašvaldībām deleģētās sociāla rakstura funkcijas. Ir izveidota pašvaldības kapitālsabiedrība SIA Ogres namsaimnieks, kas pārņems komercpakalpojumu - ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas; siltumapgādes un namu apsaimniekošanas - nozares. Savukārt esošās pašvaldības sociālās funkcijas, tajā skaitā dzīvnieku patversme, peldbaseins, kapu saimniecība un tamlīdzīgi, arī turpmāk paliks pašvaldības aģentūras pārziņā.

Akcentē energoefektivitātes projektus

Ogres namsaimnieka direktora pienākumu izpildītājs Kaspars Grīnbergs skaidro: «ES līdzekļu pieejamību ēku siltināšanas programmai, kā arī citu mērķu sasniegšanai šobrīd ierobežo pašvaldības aģentūras statuss, tāpēc ir izveidota kapitālsabiedrība, kas pavērs iespēju arī ogrēniešiem iesaistīties šobrīd aktuālajā dzīvojamo ēku siltināšanas programmā. Tas ir viens no noteicošajiem faktoriem uzņēmuma reorganizācijai, jo Ogrē ir daudz padomju laikos būvēto dzīvojamo ēku, kuras tuvākajos gados ir jāsiltina un jāveic to kopējā tehniskā stāvokļa uzlabošana - ekspluatācijas laikā ir nolietojušās gan nesošās konstrukcijas, gan iekšējās komunikācijas.» Lai atvieglotu iedzīvotājiem uzsākt savas mājas energoefektivitātes projektu, pašvaldība no savas puses sedz energoaudita, vienkāršota ēkas renovācijas projekta, sertificēta būvinženiera apsekošanas, kontroltāmes sastādīšanas, kā arī pieteikuma sagatavošanas iesniegšanai Altum finanšu institūcijā izmaksas 80% apmērā no kopējās summas.

Ar Altum administrēto ES fondu atbalstu tuvāko divu gadu laikā arī Ogres pilsētas siltumtīkliem ieplānota septiņu kilometru siltumtrašu nomaiņa, kas samazinās siltuma zudumus un dos iespēju noturēt zemo siltuma tarifu Ogres pilsētā. Līdz ar uzņēmējdarbības formas maiņu nav ieplānotas izmaiņas esošajos siltuma tarifos - tie arvien saglabāsies esošajā līmenī.

Spēkā stāsies ekonomiski pamatoti ūdenssaimniecības tarifi

Šā gada 15. februārī Ogres novada pašvaldība apstiprināja Ogres namsaimnieka iesniegtos ekonomiski pamatotos ūdenssaimniecības tarifus, kas, neskatoties uz būtisko procentuālo pieaugumu - ūdens apgādes tarifs pieaug par 35%, bet notekūdeņu apsaimniekošanas par 10% -, vēl arvien būs vieni no zemākajiem valstī, respektīvi, 65 centi par kubikmetru ūdens un 1,41 eiro par kanalizāciju. Kaspars Grīnbergs: «Jau kopš 2010. gada Ogrē tiek realizēti ES Kohēzijas fonda līdzfinansētie ūdenssaimniecības attīstības projekti, kuru ietvaros būtiski ir uzlabota gan centralizēto pakalpojumu pieejamība, gan ūdens kvalitāte. Kopējās investīcijas visās četrās realizētajās projekta kārtās sastāda ap 20 miljonu eiro. Tarifi tiek mainīti, lai nodrošinātu ES Kohēzijas fonda projektos izbūvēto komunikāciju amortizācijas izmaksas, kas bija viens no finansiālā atbalsta saņemšanas nosacījumiem. Līdz šim minētās amortizācijas izmaksas tarifos netika iekļautas, un tas neatbilst Kohēzijas fonda finansēto projektu prasībām. Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi nav ilgstoši mainīti - ūdensapgādes tarifs astoņus gadus un kanalizācijas tarifs desmit gadu - un nenosedz pakalpojumu nodrošināšanas faktiskās izmaksas. Pašlaik spēkā ir 2008. gada 18. decembrī apstiprinātais kanalizācijas notekūdeņu tarifs 1,28 eiro par vienu kubikmetru, savukārt pašreizējo ūdensapgādes tarifu dome apstiprināja 2010. gada 20. maijā, un tas ir 0,48 eiro par vienu kubikmetru.»

Uzņēmuma vadība un pašvaldība cer, ka iedzīvotāji jauno ziņu uzņems ar sapratni, jo nav pieļaujama turpmāka ūdenssaimniecības jomas dotēšana no pašvaldības budžeta. Tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir ļoti zemi, pastāv iespēja vērsties pēc sociālā atbalsta pašvaldībā.