AS "Sadales tīkls" Tukuma novadā šogad atjaunos elektrotīklu 45 kilometru garumā
 
©Publicitātes foto

Investīcijas, kas ik gadu tiek veiktas elektrotīkla atjaunošanā un attīstībā visos Latvijas reģionos, ir dzīves kvalitātes nepieciešamība un garants, jo elektroapgādes drošums un kvalitāte būtiski ietekmē tautsaimniecības attīstību un valsts konkurētspēju, tādējādi nodrošinot iekšzemes kopprodukta pieaugumu.

Elektrotīkls ir veidojies vēsturiski, un tas kā jebkura inženiertehniska iekārta nevar garantēti funkcionēt bez periodiskām pārbaudēm un savlaicīgas tā atjaunošanas. Droša un nepārtraukta elektroenerģijas pieejamība mums katram ir kļuvusi par pašsaprotamu ērtību, tādēļ atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai uzņēmums turpina iesākto darbu un visā Latvijā elektrotīklu pakāpeniski atjauno, ikdienā veic elektrotīkla uzturēšanas darbus, elektrolīniju trašu attīrīšanu no kokiem un krūmiem, kā arī modernizē to atbilstoši klientu mūsdienu prasībām. Tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi.

Ekrānšāviņš no avīzes

Klientu prasības ar katru brīdi pieaug, un ikviens Latvijas iedzīvotājs un uzņēmējs gaida, lai gan šodien, gan arī pēc vairākiem gadu desmitiem elektrotīkls būtu stabils, drošs, elektroapgāde būtu nepārtraukta un atbilstošā kvalitātē, jo pat īslaicīgi elektroenerģijas piegādes pārtraukumi vai sprieguma svārstības rada zaudējumus uzņēmējiem un sagādā neērtības iedzīvotājiem gan pilsētās, gan lauku reģionos. Plānojot investīcijas, AS «Sadales tīkls» izvērtē elektrotīkla stāvokli, klientu apdzīvotības blīvumu un elektroenerģijas patēriņa apjomu Latvijas pilsētās un novados, tostarp arī Tukuma novadā, kā arī ņem vērā gan pašvaldību plānotos projektus, gan klientu priekšlikumus.

Lai uzlabotu elektroapgādes drošumu un kvalitāti klientiem Tukumā un Tukuma novadā, šogad AS «Sadales tīkls» kopumā plāno atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 15 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 30 km garumā un veikt 17 transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju vai izbūvi, elektrotīkla atjaunošanā ieguldot 1,5 miljonus eiro.

Vienlaikus AS «Sadales tīkls» turpina elektrotīklā ieviest digitālās tehnoloģijas un risinājumus, ar kuru palīdzību attālināti elektroniskā vidē tiek veikta visa elektrotīkla uzraudzība un kontrole, elektrotīkls kļūst attālināti vadāms un elektroapgādi AS «Sadales tīkls» klientiem var atjaunot ātrāk. Digitālie risinājumi ļauj dažādu darba uzdevumu un pieprasījumu apstrādi veikt elektroniski, samazinot darbam nepieciešamos resursus, turklāt visā Latvijā AS «Sadales tīkls» turpina uzstādīt viedos elektroenerģijas skaitītājus, kuri ļauj attālināti un operatīvi iegūt informāciju par klientu elektroenerģijas patēriņu un rādījumiem, nodrošina uzņēmumu ar informāciju par elektroapgādes traucējumiem un dod iespēju attālināti pieslēgt un atslēgt elektroenerģijas piegādi. Savukārt klientiem tie dod iespēju iegūt detalizētu informāciju par savu elektrības patēriņu un izmantot elektroenerģiju daudz efektīvāk.

Elektrotīkla rekonstrukcija jau norisinās vai vēl sāksies Tukumā, Irlavas, Degoles, Džūkstes, Tumes, Jaunsātu, Sēmes un Slampes pagastā. Pilsētas teritorijā šogad AS «Sadales tīkls» realizēs 4 projektus. Zemsprieguma 0,4 kV (kilovoltu) elektrotīkls šogad tiek atjaunots Ozoliņos, kur tiek veikta pirms 40 gadiem izbūvētās gaisvadu elektrolīnijas pārbūve par kabeļu līniju 3,4 km garumā, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti 71 AS «Sadales tīkls» klientam. Elektrotīkla rekonstrukciju šogad paredzēts veikt arī Jauntukumā, kur teritorijā no autoceļa P98 Jelgava-Tukums līdz Parādes ielai AS «Sadales tīkls» atjaunos un pārbūvēs par kabeļu līniju 0,9 km garu vidējā sprieguma 20 kV gaisvadu elektrolīniju, kas šķērso mazdārziņus. Elektrolīnija izbūvēta 1971. gadā, un tās rekonstrukcija paaugstinās gan klientu elektroapgādes drošumu un kvalitāti, gan sabiedrības drošību. Papildus šim projektam Parādes ielā šogad paredzēts veikt arī transformatoru apakšstacijas rekonstrukciju.

AS «Sadales tīkls» turpina darbu, lai klientiem nodrošinātu drošu un nepārtrauktu elektroenerģiju. Kopumā Tukuma, Kandavas, Engures novadu teritorijā AS «Sadales tīkls» atjaunos 37 km vidējā sprieguma elektrolīnijas, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēs par kabeļu līnijām 46 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 30 transformatoru apakšstacijas. Tukuma, Kandavas un Engures novada atjaunošanā AS «Sadales tīkls» šogad plāno ieguldīt 2,5 miljonus eiro.

Informāciju sagatavojusi AS «Sadales tīkls»

***

UZZIŅAI

Arī novada teritorijā šogad paredzēts atjaunot gan vidējā sprieguma, gan zemsprieguma elektrotīklu

• Degoles pagastā šogad paredzēts atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 3,8 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 10,5 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 4 transformatoru apakšstacijas

• Džūkstes pagastā plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 6,2 km garumā, zemsprieguma elektrolīniju pārbūvi veikt 1,7 km garumā un rekonstruēt 3 transformatoru apakšstacijas

• Tumes pagastā šogad plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīnijas 3,9 km garumā, zemsprieguma elektrolīnijas atjaunot 0,4 km garumā un rekonstruēt 2 transformatoru apakšstacijas

• Sēmes pagastā šogad AS «Sadales tīkls» atjaunos zemsprieguma elektrolīnijas 6,2 km garumā un rekonstruēs vai izbūvēs jaunas 3 transformatoru apakšstacijas

• Slampes pagastā zemsprieguma elektrolīnijas paredzēts rekonstruēt 3 km garumā

• Jaunsātu pagastā zemsprieguma elektrolīnija tiks pārbūvēta par kabeļu līniju 1,4 km garumā

• Irlavas pagastā šogad plānots atjaunot vidējā sprieguma elektrolīniju 0,6 km garumā, zemsprieguma gaisvadu elektrolīnijas pārbūvēt par kabeļu līnijām 3 km garumā un rekonstruēt vai izbūvēt jaunas 3 transformatoru apakšstacijas