Par 50 tūkstošiem latu padziļinās Lielupes ostas kanālu

 

Lielupes ostas kanāla padziļināšanai šogad paredzēti 50 000 latu, lai to padarītu atkal kuģojamu.

Jūrmalas domes 2010.gada budžetā pašvaldības iestādei "Lielupes ostas pārvalde" noteikts finansēšanas apjoms 50 000 latu, kas paredzēts kuģu ceļa rekonstrukcijas darbiem.

"Tomēr, ievērojot esošo budžeta situāciju, asignējumi iestādei tiks atvērti tikai proporcionāli Jūrmalas pilsētas budžeta ieņēmumu izpildei," norādīja Auniņa.

Budžeta neizpildes gadījumā paredzēts, ka prioritāte būs darba algu izmaksas un sociālā nodokļa nomaksa, kā arī ēdināšanas izdevumu segšana sociālajās un izglītības iestādēs.

Jau ziņots, ka pērn augustā pašvaldība atsauca iepirkumu par Lielupes ostas kuģu kanāla padziļināšanas darbiem 64 000 latu apmērā. Jūrmalas mērs Raimonds Munkevics ("Jūrmala - mūsu mājas") skaidroja, ka iepirkums izziņots par vēlu un vairs nav jēgas šos darbus sākt, jo tie noslēgtos, ātrākais, septembrī, līdz ar kuģošanas sezonas beigām.

"Katrā ziņā šis ir svarīgs jautājums un, iespējams, tiks atrisināts nākamajā gadā ar jaunās kuģošanas sezonas sākumu. Pašvaldība Lielupes ostā saskata neizmantotas iespējas, neskatoties uz to, ka ostas attīstība ir cieši saistīta ar privāto uzņēmēju plāniem," pērn norādīja Jūrmalas mērs.

2005.gadā no Lielupes ostas teritorijas tika izslēgta zeme, un patlaban ostas izmantošanā palikusi tauvas josla, aizsargājamās palieņu pļavas un ūdens.

Patlaban Lielupes osta ir slēgta, jo kuģu ceļš smilšu sanesumu dēļ ir par seklu, lai pa to Lielupē varētu ienākt kuģi un jahtas. Taču Jūrmalas pilsētas dome ir ieinteresēta ostas un līdz ar to jahtu tūrisma attīstībā, kas sekmētu Jūrmalas starptautisko atpazīstamību un stimulētu vietējo uzņēmējdarbību. Tāpēc ostas pārvalde pagājušā gada sākumā pasūtīja upes grīvas hidro- un morfordinamisko procesu analīzi.

Lai izstrādātu kuģu kanāla aizsardzības mehānismus Lielupes grīvā, nepieciešams veikt virkni pasākumu, informēja SIA "Procesu analīzes un izpētes centrs" pētnieki.

Lai precīzāk prognozētu procesus Lielupes grīvā un izstrādātu efektīvākus kuģu kanāla aizsardzības mehānismus, centrs pirms lēmuma pieņemšanas par konkrētiem darbiem ieteica veikt dziļuma mērījumus piekrastes zonā pie Lielupes grīvas aptuveni kilometru abpus kanālam un vairāk nekā puskilometru dziļi jūrā.

2005.gadā iebraukšanas kanāls tika padziļināts, un pēc pētnieku ieteikuma abpus kuģu kanālam jūrā tika izvietoti zemūdens viļņlauži - 100 līdz 150 metrus gari un trīs metrus augsti cauruļveida smilšu maisi. Tomēr viļņlauži netika ievietoti pietiekamā apjomā, turklāt viens no tiem ir pazudis. Lai gan pēdējā kuģu ceļa tīrīšana tika veikta 2007.gadā, tas atkal kļuvis nekuģojams.