Vējoņa birojam "atlaišanas pabalstos" izmaksās 83 405 eiro

 
©f64

Iepriekšējā Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa biroja darbiniekiem kompensācijās izmaksās 83 405 eiro.

Šā gada 7.jūlijā beidzās Vējoņa pilnvaru termiņš. Līdz ar pilnvaru termiņa beigām darbu Valsts prezidenta kancelejā neturpina vairāki darbinieki, kuriem, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Darba likumu, izbeidzot daba tiesiskās attiecības, likumā paredzētajā apmērā un kārtībā ir jāizmaksā atlaišanas pabalsti un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām.

Valsts prezidenta kanceleja darbiniekiem, kuri neturpina darbu Valsts prezidenta kancelejā, ir jau izmaksājusi minētos pabalstus un kompensācijas, līdz ar to ir nepieciešams finansējums, lai Valsts prezidenta kancelejai kompensētu veiktos izdevumus.

Kopumā atlaišanas pabalstos izmaksāti 19 248 eiro, par neizmantotajām atvaļinājuma dienām izmaksātas kompensācijas 47 965 eiro apmērā, bet valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām novirzīti 16 192 eiro.

Valdība lēma, ka Finanšu ministrija no budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirs Valsts prezidenta kancelejai 83 405 eiro, lai kompensētu izmaksātos atlaišanas pabalstus un kompensācijas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām tiem darbiniekiem, kuri neturpina darbu Valsts prezidenta kancelejā saistībā ar Vējoņa pilnvaru termiņa beigām.