Aizliegs tirgot apreibinošos "vīrakus"

Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja akceptēja grozījumus Rīgas domes saistošajos noteikumos "Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā", aizliedzot pārdot sintētiskās vai dabīgas izcelsmes vielas (sēnes, zāles, kaltētās zāles maisījumi u. tml.), kuru lietošana izraisa cilvēku apreibināšanu. Par šā aizlieguma pārkāpumu vainīgo personu sauks pie likumā paredzētās atbildības.

Komitejas priekšsēdētājs Dainis Turlais, komentējot grozījumus, uzsvēra, ka Rīgas teritorijā ir vairākas tirdzniecības vietas, kur izplata vīrakus un citas tamlīdzīgas vielas, ko pilsētas iedzīvotāji, tai skaitā arī nepilngadīgie, izmanto, lai apreibinātos. Ja tabakas izstrādājumu izplatīšanu un lietošanu regulē likums, tad šāda veida vielas, kā vīraks un tml., kas it kā nav paredzētas iekšķīgai lietošanai, ir brīvi tirgojamas bez jebkādu atļauju vai licenču saņemšanas. "Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15.panta 12.punktu pašvaldībām ir autonomā funkcija piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, apkarot žūpību un netiklību. Īstenot minētas funkcijas izpildi, viens no veidiem, ka cīnīties ar narkotisko un apreibinošo vielu apriti, ir aizliegt tirdzniecību ar šādām vielām", sacīja D.Turlais. "Esmu gandarīts par Rīgas Centrāltirgus administrācijas ziņojumu, ka pēc nesenās dienesta apspriedes par šo problēmu tirgus teritorijā jau ir likvidētas visas trīs "šamaņu" piparbodītes".

Svarīgākais