RSU nav saņēmusi sūdzības, ka krievu valodas nezināšana traucētu studentiem nokārtot pārbaudījumus

© f64.lv, Dmitrijs Suļžics

Pēdējos trīs gados Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) nav saņēmusi nevienu signālu, kas norādītu, ka krievu valodas nezināšana traucētu studējošajiem sekmīgi nokārtot pārbaudījumus, informē universitāte.

Atbilstoši Augstskolu likuma 56. pantam RSU studiju process notiek tikai valsts valodā, bet ārvalstu studējošie studē angļu valodā.

Šogad valsts pārbaudījumos RSU nodrošināja tulkošanas iespēju studējošajiem, lai valodas barjera neietekmētu eksāmena gaitu. Eksaminācijas procesam tika piesaistīti desmit tulki saziņai ar pacientiem, kuri komunicē krievu valodā. Šo iespēju studējošie izmantoja trijos gadījumos, kas ir 1,36% no visiem eksāmena kārtotājiem. Valsts pārbaudījumu šogad kārtoja 220 latviešu plūsmas studējošie programmā "Medicīna".

RSU katru semestri arī aptaujā studējošos, lai noskaidrotu atgriezenisko saiti. Medicīnas fakultātē šajā studiju gadā programmas noslēguma anketu aizpildīja vidēji 75% topošo mediķu.

Vienlaikus RSU uzsvēra, ka tā neatbild par krievu valodas lietošanu ārstniecības iestādēs.

Svarīgākais