9. klašu skolēni kārtos diagnosticējošo darbu latviešu valodā

 
©f64.lv, Dmitrijs Suļžics

Šodien 9.klašu skolēni kārtos diagnosticējošo darbu latviešu valodā.

Šajā mācību gadā 9.klases skolēniem obligāti jākārto diagnosticējošie darbi latviešu valodā un matemātikā, kā arī, pēc skolas izvēles, varēja kārtot diagnosticējošos darbus svešvalodā, Latvijas vēsturē, mazākumtautības valodā un dabaszinībās.

Šogad 9.klases skolēni mācības noslēgs 31.maijā, savukārt mācību gada noslēgums būs 11.jūnijā.

Kā vēstīts, nākamais diagnosticējošais darbs ir gaidāms matemātikā - 29.aprīlī.

Tāpat 9.klases skolēni, kuri mācās mazākumtautību izglītības programmā, varēs izvēlēties un kārtot eksāmenu valsts valodā 19.maijā rakstu un mutvārdu daļu, bet 20.maijā - mutvārdu daļu. Izglītojamie, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs kārtot minēto eksāmenu, to varēs darīt 7.jūnijā.

Lai izglītojamajiem būtu iespēja pārbaudīt savas zināšanas un pamatprasmes un pēc rezultātu iegūšanas tās pilnveidot nolūkā turpināt izglītību vidējās izglītības posmā, paredzēts, ka 9.klases izglītojamajiem aprīlī jāveic divi obligātie diagnosticējošie darbi matemātikā un latviešu valodā latviešu mācību valodas izglītības programmās vai latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās.

 

Ko Tu domā par citu lasītāju komentāriem? Izsaki savu viedokli!