Koprades mājai Skola6 trīsgadu sekmīga darba jubileja
 
©f64

Šā gada aprīlī Koprades māja Skola6 atzīmēs trīs gadus kopš darbības uzsākšanas. Šo gadu laikā Skola6 ir izveidojusies par stabilu radošo industriju centru un kopā strādāšanas vietu, kas sniedz atbalstu tiem, kuri vēlas uzsākt vai attīstīt uzņēmējdarbību.

Skola6 ir arī vieta, kuru par savu darbavietu izvēlas arvien vairāk pašnodarbināto profesionāļu un cilvēki, kuri var strādāt attālināti. Koprades mājā regulāri tiek organizēti semināri, praktiskās nodarbības par dažādiem ar uzņēmējdarbību saistītiem jautājumiem - mārketingu, finansējuma piesaisti, juridiskajiem un grāmatvediskajiem jautājumiem u.c. Skolas6 telpās 2018. gadā darbu uzsāka LIAA Valmieras biznesa inkubatora Cēsu pārstāvniecība, kas ikdienā sniedz konsultācijas par valsts sniegto atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Sākot ar pagājušo gadu, Skola6 administrē Cēsu pašvaldības uzņēmējdarbības grantu konkursu Dari Cēsīm, kas finansiāli atbalsta jaunos Cēsu uzņēmējus, piešķirot finansējumu tehnikas, instrumentu un materiālu iegādei, mārketinga u.c. aktivitātēm.

Attīstoties Koprades mājai Skola6, tiek domāts par iespējām, kā jēgpilni atbalstīt cēsniekus, kuri vēlas īstenot jaunas idejas uzņēmējdarbībā. Strādājot ar dažādu jomu jaunajiem uzņēmējiem un sadarbojoties ar Biznesa inkubatoru un dažādām finanšu atbalsta institūcijām, secinājām, ka šobrīd Cēsīs ļoti labi strādā atbalsta mehānismi biznesa plāna un mārketinga stratēģijas izstrādei, ir pieejami vairāki finanšu piesaistes mehānismi, bet pietrūkst atbalsta paša produkta vai pakalpojuma testēšanai un attīstībai. Tādēļ, lai veicinātu inovāciju ieviešanu Cēsīs un atbalstītu jaunu produktu un pakalpojumu attīstību to dažādās stadijās, ar februāri Skolā6 tiek veidota Dizaina laboratorija, kurā dizains netiks izmantots tā klasiskā, mākslinieciskā izpausmē. Dizaina laboratorijas izpratnē dizains jeb dizaina domāšana tiks izmantots kā insturments uzņēmuma vai idejas attīstībai. Dizaina domāšana jeb design thinking ir pēdējos gados pasaulē plaši izmantots paņēmiens, kā veicināt inovācijas uzņēmumā vai kādā organizācijā, radot jaunus produktus vai pakalpojumus.

Skolas6 Dizaina laboratorija ir vieta, kur noteikti jāatnāk, ja ir ideja par jaunu produktu vai pakalpojumu un idejas autors vēlas pārbaudīt, vai tas ir interesants un noderīgs citiem, ja ir sajūta, ka produkta attīstība ir iestrēgusi, un liekas, ka process nevedas, vai cilvēks nezina, no kura punkta sākt produkta izstrādi. Šeit palīdzēsim definēt, kas ir produkts vai pakalpojums, kas ir tā patērētājs, notestēt produktu, saprast, kas ir piemērotākās tehnoloģijas un materiāli tā ražošanai, un būs iespēja izgatavot idejas sākotnējos prototipus. Dizaina laboratorija aicina «spēlēties» ar ideju un palīdz idejas attīstības procesu nesarežģīt. Parādīsim, kā strādāt viegli.

Tālākā produktu prototipēšanā, kad produkta ideja definēta un ir skaidra tā virzīšana, Dizaina laboratorija sadarbojas ar RTU Cēsu filiāles prototipēšanas darbnīcu the LAB, kur pieejamas dažādas elektroiekārtas, 3D tehnoloģijas un mērierīces, kā arī zinātniskais atbalsts.

Skolas6 dizaina laboratorija sadarbojas arī ar izglītības iestādēm, NVO un publiskām organizācijām, piedāvājot praktiskos seminārus, ar mērķi iepazīstināt skolēnus, skolotājus un iestāžu darbiniekus ar iespējām, ko dod dizaina domāšanas metodes. Martā Dizaina laboratorija sniedz atbalstu Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolai jauniešu uzņēmējdarbības konkursā, organizējot praktisko semināru par biznesa modelēšanu un produktu definēšanu. Tāpat tiks organizēta nodarbība RTU Cēsu filiāles studentiem par dizaina instrumentiem un to pielietošanu inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanā.

Šobrīd Koprades mājas telpās tiek iekārtota atsevišķa telpa Dizaina laboratorijai, kurā uzņēmēji un jaunu produktu ideju autori ar dizaina domāšanas ekspertu atbalstu varēs organizēt komandas tikšanās, testēt ideju, pieaicinot potenciālos klientus, un piedalīties citās aktivitātēs. Telpa tiks izmantota arī kā vieta praktiskajiem semināriem un konsultācijām un produktu sākotnējai prototipēšanai.

Sākot ar februāri, Dizaina laboratorija ir atvērta vienu reizi nedēļā, pirmdienās. Ja vēlaties izmantot Skolas6 Dizaina laboratorijas iespējas, aicinām iepriekš pieteikties, sūtot e-pastu uz adresi dizains@skola6.lv. Pieaugot pieprasījumam, plānots laboratorijas darbību paplašināt, nodrošinot tās darbību arī citās dienās.