Sociālajam atbalstam pieteikušies vien divi pedagogi
 
©Kaspars KRAFTS, F64 Photo Agency

Slēgto vai reorganizēto skolu pirmspensijas vecuma pedagogi darba zaudējuma gadījumā var saņemt sešu mēnešu pabalstu – to paredz Sociālā atbalsta programma. Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) lēsa, ka šogad tāds būtu nepieciešams apmēram 70 skolotājiem. Lai gan skolu tīkla sakārtošana skāra 59 izglītības iestādes, līdz šim IZM saņēmusi vien divus pieteikumus.

Pērn rudenī Saeima pieņēma grozījumus Izglītības likumā (tie stājās spēkā šā gada 1. janvārī), kas paredz sociālā atbalsta piešķiršanu uz pusgadu vidējās izpeļņas apjomā pirmspensijas pedagogiem vecumā no 60 līdz 63 gadiem, kuri zaudējuši darbu skolu tīkla reorganizācijas dēļ. Savukārt valdība 17. aprīlī pieņēma kārtību, kādā tiek piešķirts un administrēts šis pabalsts. Noteikumi paredz, ka pedagoga kopējam darba stāžam valsts un pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs ir jābūt vismaz 25 gadiem, no kuriem pēdējie pieci gadi nostrādāti skolā, kura tiek slēgta vai reorganizēta. Tāpat noteikts, ka bez darba palikušais skolotājs tobrīd nedrīkst strādāt un saņemt algu vai gūt ienākumus kur citur.

IZM informēja, ka līdz šim saņēmusi divu pašvaldību - Madonas un Vaiņodes novada - pieteikumus.

Pašlaik tos izvērtē, un lēmums, vai naudu izmaksās vai ne, vēl neesot pieņemts. Madonas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Solvita Seržāne apstiprināja, ka tiešām šāds dokuments ministrijā iesniegts. Tā kā novads šogad izlēmis slēgt Mārcienas sākumskolu, jo tajā skolēnu skaits sarucis līdz 20, turklāt arī demogrāfiskā līkne neliecina par augšupeju, pedagogiem jau jūnijā darbs uzteikts. Daļa no tur strādājošajiem bijuši pensijas vecumā, vēl daļa bija nodarbināti arī citur, tā ka viņiem šis lēmums nav bijis tik sāpīgs. Taču vienam pedagogam, kurš ir pirmspensijas vecumā un kuram nav pašlaik iespējas atrast darbu citur, būtu nepieciešams sociālā atbalsta spilvens. Viņš vērsies pašvaldībā, un tā akceptējusi šo iesniegumu. Tālāk dokumenti nosūtīti IZM. Lai gan šogad notikusi arī Madonas neklātienes un vakara vidusskolas reorganizācija, nevienam no tās pedagogiem nepienācās šis atbalsts, arī tās direktorei, jo viņa jau bijusi pensijas vecumā, norādīja S. Seržāne.

Arī Vaiņodes novadā ir šāds skolotājs pirmspensijas vecumā, kurš palicis bez darba pēc Vaiņodes internātskolas slēgšanas, apliecināja novada domes izglītības metodiķis Zigmunds Mickus. IZM vērsušies pirms pāris nedēļām, atbilde gan vēl neesot pienākusi. Uz jautājumu, kāpēc ir tik maza atsaucība uz šo sociālo spilvenu, gan S. Seržāne, gan Z. Mickus pieļāva, ka līdz daudziem šī informācija par iespēju saņemt pabalstu nav nonākusi. Var būt, ka daļa neiekļaujas IZM noteiktajos kritērijos. Nereti mazo skolu skolotāji strādā divās vietās, tāpēc tad, kad tiek slēgta viena skola, nepaliek pavisam bez darba. S. Seržāne uzskata, ka noteiktie rāmji ir diezgan ierobežojoši. Atbalsta saņēmēju loks būtu jāpaplašina - arī vecuma ziņā. Jo arī 50 gados diez vai uzreiz cilvēks spēs pārkvalificēties. Tāpat nauda būtu jāmaksā ilgāk par pusgadu, jo «tas paiet ātri, un piemērotu darbu var arī neatrast».