Ja netiec budžetā, gadā par studijām vidēji būs jāmaksā ap 2000 eiro
 
©depositphotos.com

Par valsts budžeta līdzekļiem šobrīd studē 26 327 personas. Tas ir aptuveni 40% no visiem studējošajiem augstskolās un koledžās. Pārējie par studijām maksā paši. Neatkarīgās studiju maksas apskats liecina – studējot pilna laika pamatstudijās, ceļš uz augstākās izglītības iegūšanu studentam izmaksā vidēji 2000 eiro gadā. Daļa uzrunāto augstskolu teic, ka 2018./2019. akadēmiskajā gadā maksu neplāno celt, dažas lēmumu vēl nav pieņēmušas vai arī ir jau korekcijas veikušas.

Piemēram, Latvijas Universitātē (LU) studiju maksas amplitūda pilna laika pamatstudijās ir no 1636 eiro līdz 2800 eiro gadā. Par maksu LU šobrīd studē gandrīz 9000 studenti, savukārt gandrīz 6600 personas ir budžeta grupā. Visvairāk budžeta vietu ir programmām Datorzinātnes (220), Ķīmija (70), Bioloģija, Fizika un Matemātiķisstatistiķis (katrai 60 vietas).

Arī Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) lielākais budžeta vietu skaits iedalīts eksaktajam blokam - informācijas tehnoloģijām, būvniecībai, telekomunikācijām, enerģētikai un elektrotehnikai. Par valsts budžeta līdzekļiem studē 9244 personas, par maksu — 5753 studenti (dati apkopoti pērnā gada 1. oktobrī). Tiem, kuriem budžeta vietas gājušas secen, jārēķinās, ka gadā par mācībām atkarībā no izvēlētās programmas būs jāmaksā no 1400 līdz 3250 eiro. «Nākamā akadēmiskā gada studiju maksa vēl nav apstiprināta, bet radikālas izmaiņas neprognozējam. Paredzēts, ka RTU senāts par studiju maksu lems marta beigās,» informē universitātē.

Studijas zobārstniecībā - 11 500 eiro gadā

Korekcijas studiju maksā veikusi Rīgas Stradiņa universitāte (RSU). Kā informē RSU pārstāvis Edijs Šauers, atsevišķām sociālo zinātņu pamatstudiju un maģistra studiju programmām studiju maksa gadā ir palielināta par vidēji 5%, kas saistīts ar inflācijas, nodokļu un enerģētikas izdevumu izmaiņām. «Savukārt akadēmiskajā maģistra studiju programmā Starptautiskā pārvaldība un diplomātija, kas tiek piedāvāta angļu valodā, veicot padziļinātāku tirgus izpēti par līdzīgām programmām reģionā, studiju maksa samazināta no 3000 eiro uz 2400 eiro, jo programma ir jauna un tajā tiks uzņemti pirmie studenti,» skaidro E. Šauers. Bet kopumā studiju maksas amplitūda ir no 1400 līdz pat 11 500 eiro. «Augstākā studiju maksa ir zobārstniecībā, kurā ir arī valsts budžeta vietas,» skaidro RSU pārstāvis. Universitātē par valsts budžeta līdzekļiem studē 3378, bet par maksu 4963 studējošie.

Paaugstina studiju maksu

Bet Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) 2017./2018. studiju gadā 2539 studentu studē par valsts budžeta līdzekļiem (61%) un 1637 par personīgajiem līdzekļiem (39%), par studijām maksājot no 1320 eiro līdz 2600 eiro. Ar nākamo studiju gadu maksa būs augstāka - gandrīz visās pamatstudiju programmās palielinājums ir no 50 līdz 90 eiro pilna laika studijās un 20-100 eiro nepilna laika studijās, apmēram pusei maģistra studiju programmu palielinājums ir no 50 līdz 180 eiro un gandrīz visās doktora studiju programmās palielinājums ir no 50 līdz 80 eiro. Studiju maksas paaugstināšana saistīta ar kopējo izmaksu pieaugumu valstī (minimālā alga, elektrība, degviela utt.), informē LLU pārstāve Lāsma Līcīte. LLU lielākais budžeta vietu skaits (visos studiju kursos kopā) ir studiju programmā Lauksaimniecība - 213 vietas (uzņemšanai izsludina 80), studiju programmā Veterinārmedicīna - 209 vietas (uzņemšanai izsludina 50), studiju programmai Lauksaimniecības inženierzinātnes - 180 vietas (uzņemšanai izsludina 70), studiju programmai Ekonomika - 151 vieta (uzņemšanai izsludina 50) un studiju programmai Būvniecība - 142 vietas (uzņemšanai izsludina 50).

Atlaides studentiem

Gandrīz 800 cilvēki augstāko izglītību nolēmuši iegūt Vidzemes augstskolā (ViA), no kuriem aptuveni 70% studē budžetā. Visvairāk budžeta vietas ir Inženierzinātņu fakultātes programmās. Bet konkrētu studiju maksu ViA nosaukt nevar, jo augstskolā ir fiksēta studiju maksa par 20 kredītpunktu apguvi katra līmeņa studijās - ja studentam ir individuālais studiju plāns - studiju maksa tiek rēķināta attiecīgi par apgūstamo kredītpunktu apjomu.

Aptuveni tikpat liels studentu pulks ir arī Ventspils augstskolai - 2017./2018. akadēmiskā gada rudens semestrī augstskolā par valsts budžeta līdzekļiem mācās 608 studenti, bet par maksu - 209 studenti. Studiju maksas gadā ir robežās no 1335 eiro līdz 2100 eiro. Bet biznesa augstskolā Turība zināšanas apgūst 3649 studenti. Par studijām studējošie maksā no 2370 līdz 2470 eiro gadā. «Studiju maksas izmaiņas nākamajā studiju gadā nebūs. Tieši otrādi - Turība piedāvā studentiem atlaides studiju maksai, gan ģimenes atlaidi 50%, gan radiniekiem 25% atlaidi, 100% budžeta vietas (26) un 82 stipendijas, kā arī izcilības atlaidi no 10 līdz 50% un sekmības atlaidi 25%,» norāda augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste Elīna Šķēle.

Jāpiebilst, ka rakstā apskatīta studiju maksa pilna laika pamatstudijās.