Latvijas Jūras akadēmijas durvis atvērtas Latvijas un ārvalstu studentiem
 
JŪRNIEKI. Andrejs Zvaigzne (pa labi) ir gandarīts, ka gan esošie studenti, gan jaunie virsnieki, kuriem jau sākusies reālā darba karjera, tostarp Arvīds Circenis (no kreisās) un Jevgēņijs Kurasovs, ir mērķtiecīgi un gatavi savu dzīvi saistīt ar jūru ©F64

Latvijas Jūras akadēmijas vārds ar pozitīvu noskaņu atpazīstams visās pasaules jūrās, jo mūsu jūras virsnieku sagatavotība un praktiskās iemaņas tiek augstu vērtētas gan lielākās, gan mazākās kuģošanas kompānijās. Latvijas Jūras akadēmijas rektora vietas izpildītājs Andrejs Zvaigzne teic: «Mūsu augstskolai ir ļoti laba reputācija, kas mums jācenšas visiem spēkiem noturēt.»

Paraksta līgumu ar Indijas valdību

Šā gada maijā Latvijā norisinājās pirmais Indijas delegācijas biznesa forums Latvijā, kuru atklāja Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens. Viņš pauda: «Esmu pārliecināts, ka Indijas ārlietu valsts ministra Mobašara Džaveda Akbara vizīte Latvijā un biznesa forumā dibinātie uzņēmēju kontakti pavērs jaunas iespējas divpusējai sadarbībai, it īpaši tādās jomās kā augstākā izglītība, inovācijas, pētniecība un attīstība, IKT, loģistika un transports.» Indijas biznesa foruma ietvaros Latvijas Jūras akadēmija parakstīja sadarbības līgumu Jūrniecības izglītība un pētniecība ar Indijas partneriem. Šis līgums paver iespējas veikt Indijas studentu apmācību Latvijas Jūras akadēmijā atbilstoši IMO un ES Eiropas Komisijas standartiem un direktīvām, kā arī sadarboties ar Indijas uzņēmējiem pētniecības un tehnoloģiju inovācijās jūrniecības jomā. Andrejs Zvaigzne ir gandarīts, ka Indijas valdība ir pieņēmusi šo izaicinājumu un, izvērtējot Latvijas Jūras akadēmijas piedāvājumu, izvēlējusies Latvijas partnerus, lai savā valstī stiprinātu un attīstītu jūrniecības nozari. Jāpiebilst, ka Indijas valdība jūrniecības attīstību, tajā skaitā jauno jūrnieku sagatavošanu, ostu modernizāciju un flotes atjaunošanu, ir izvirzījusi kā vienu no prioritātēm, taču augstāko izglītības iestāžu kapacitāte jūrniecības izglītības jomā ir nepietiekama - faktiski jūrniecības augstāko izglītību ir iespējams apgūt tikai 8% no visiem, kuri vēlētos iegūt jūrniecības izglītību. Vienlaikus rektors norāda, ka sadarbība ar Indiju ir ļoti nozīmīga Latvijas Jūras akadēmijas turpmākajai izaugsmei, jo šobrīd Latvijas augstākās izglītības sistēma pārdzīvo smagu periodu - studētgribētāju skaita samazinājumu.

Tas tiešā veidā saistāms ar demogrāfisko situāciju deviņdesmito gadu beigās. Ārvalstu studentu piesaiste nodrošinās akadēmijas darbību augstā līmenī, kā arī tās vārds vēl plašāk izskanēs pasaules jūrniecības auditorijā.

Patlaban Indijā darbu uzsācis birojs un sākusies potenciālo studentu rekrutēšana mācībām Latvijas Jūras akadēmijā. Cerams, jau septembrī mācības LJA uzsāks vairāki Indijas jaunieši.

Vīrišķīga profesija

Latvijas Jūras akadēmijas elektromehānikas specialitātes 4. kursa students Arvīds Circenis pēc 9. klases absolvēšanas izvēlējās mācīties par datorsistēmu administratoru. Puisis tolaik profesiju apguva, bet drīz vien saprata, ka nevēlas astoņas stundas dienā pavadīt pie datora. Paša vārdiem sakot: «Tas nav labi veselībai! Turklāt gribējās ko vīrišķīgāku un interesantāku. Draugs ierunājās par Latvijas Jūras akadēmiju. Iepazinos ar piedāvātajām studiju programmām un, tā kā man jau bija zināšanas ar elektroniku, elektromehāniku saistītajās jomās, izvēlējos kuģu elektromehāniķa specialitāti. Mācības šajā studiju programmā tiešām ir grūtas, mēs spriežam, ka tieši šī programma ir vissmagākā, taču esmu apņēmības pilns pabeigt mācības un iegūt diplomu. Diplomu saņemšu 2018. gada janvārī - šo brīdi gaida visa mana ģimene.»

Bez prakses kārtīgs jūrnieks nesanāks - tāpēc atbilstoši starptautiskajām konvencijām topošajiem jūras virsniekiem jau mācību laikā ir nepieciešama ilgstoša prakse: kuģu vadītājiem jeb stūrmaņiem kopumā jūrā prakses laikā jāpavada 12 mēnešu, savukārt citu specialitāšu studentiem pusgada praksei jābūt jūrā un pusgadu kuģniecības nozares uzņēmumos krastā.

Arvīdam pirmā piecu mēnešu prakse uz kuģa sākās Ēģiptē, kad Kairā uzkāpa uz kuģa ar Krievijas un Ukrainas komandu. «Nekādu problēmu ar komandas biedriem nebija - viss notika ļoti ātri un konstruktīvi. Neskatoties uz to, ka biju tikai kadets, ar katru dienu tika uzlikti arvien jauni pienākumi un pieauga atbildības līmenis. Tikai vairākus mēnešus pēc prakses beigām sapratu, ko šie pieci jūrā pavadītie mēneši man devuši un kā esmu mainījies pats. Tā ir ļoti laba pieredze, ko grūtajā darba laikā pa īstam nenovērtēju.»

Darbs uz tankkuģiem - atbildīgs

Jevgēņijs Kurasovs stūrmaņa diplomu ieguva 2016. gada janvārī, bet darba diplomu pēc dažu mēnešu papildu prakses ieguva tā paša gada vasarā. Jevgēņijs strādā lielā kuģošanas kompānijā Stolt, kuras pārziņā ir ap 100 kuģu un to apkalpes no visas pasaules. Viņš uz liela ķīmisko kravu tankkuģa pilda trešā stūrmaņa pienākumus, kas ir ļoti atbildīgs amats, jo tiešā viņa pārziņā ir visas kravas operācijas. Vaicāts, vai jūtas pietiekami sagatavots šādam darbam, viņš atzīst, ka teorija par ķīmiskajām kravām, ko apguva Jūras akadēmijā, ir viena lieta, bet prakse pavisam cita. Tāpēc būtu ļoti vēlams jau mācību laikā apgūt arī to praktisko pieredzi, kas saistās ar ķīmisko kravu pārvadāšanu un pārkraušanu - varbūt nepieciešams kāds trenažieris - līdzīgi tam, kādus Jūras akadēmijā izmanto kuģu vadīšanas praktisko iemaņu apgūšanai. Jaunais virsnieks atzīst, ka salīdzinājumā ar iešanu jūrā ar sauskravu kuģiem, ko piedzīvoja studiju prakses laikā, tankkuģiem ir pilnīgi cita specifika un nesalīdzināmi augstāka atbildība.

Jevgēņijs saka: «Es gribu piebilst, ka nauda un ģimene ir ļoti svarīgas dzīves sastāvdaļas, taču tikpat svarīga ir arī cilvēka pašrealizēšanās. Es vēlos izaugsmi - negribu visu mūžu būt trešais stūrmanis - mani mērķi ir augstāki.» Tuvākajā laikā Jevgēņijs atkal kāps uz Stolt kompānijas kuģa, uz kura klāja pavadīs četrus mēnešus, līdz atkal satiks savus mīļos cilvēkus un ģimeni.

Bezdarbs nedraud, algas labas

Jūras virsnieku algas mērāmas tūkstošos eiro mēnesī, tāpēc jūrnieks ir uzskatāms par vienu no vislabāk atalgotajām profesijām. Andrejs Zvaigzne klāsta: «Daudzi, kuri vēlas apgūt jūrnieka profesiju un netiek uzņemti budžeta grupā, atsakās no sava plāna, jo baidās uzņemties kredītsaistības mācību maksai, kas, jāatzīst, mūsu akadēmijā nav zema. Taču es vēlos iedrošināt jauniešus: ja esat pārliecināti, ka vēlaties savu dzīvi saistīt ar jūru, esat gatavi grūti un sūri mācīties, tad bažām nav pamata, jo, strādājot jūrniecības nozarē, kredītu atdosiet ātri un bez problēmām. Mūsu akadēmijas absolventiem bezdarbs nedraud - viņi ir pieprasīti un viegli atrod darbu.» Kā vienu no problēmām, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība, ir vidusskolu absolventu zemās zināšanas fizikā un matemātikā. Gadās, ka reflektanta testa laikā atklājas, ka potenciālais jūrnieks pat reizrēķinu nezina. Jauniešiem ar sliktām sekmēm minētajos mācību priekšmetos mācības Latvijas Jūras akadēmijā ir neiespējamas, ja vien students pats nemeklē iespējas šīs zināšanas apgūt papildus pie privātskolotājiem vai uzcītīgi mācoties.

Andrejs Zvaigzne ar gandarījumu atzīmē novēroto tendenci - uz Jūras akadēmiju nāk mācīties jaunieši, kuri jau saņēmuši bakalaura grādu kādā citā Latvijas augstskolā.

Vienlaikus augstskolas vadītājs aicina 9. klašu beidzējus izskatīt iespēju mācīties Jūrskolā. Jūrskola ir tā vieta, kur saprast, vai jūra ir patiesais dzīves aicinājums? Pēc tās pabeigšanas jaunietis var turpināt mācības Jūras akadēmijā vai brīvi izvēlēties jebkuru citu mācību iestādi.

Uzņemšanas komisija Latvijas Jūras akadēmijā darbu sāk 4. jūlijā.